Hámori Péter

(1967) szociológus, szociológiatörténész

Hámori Péter (1967.) társadalomtörténész, egyetemi oktató.

ÉleteSzerkesztés

1994-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar történelem – könyvtár szakán, illetve 1999-ben az ELTE BTK történelem szakán végzett. 2010-ben az ELTE BTK Társadalomtörténeti Doktori Iskolájában tett doktori szigorlatot.

A Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban tanított, majd 1994-2005 között az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán volt adjunktus. 2002-2011 között a PPKE BTK Szociológia és Kommunikáció Tanszékein oktatott. Oktatott a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen is.

2011-2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán volt politikai tanácsadó. 2013-tól a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet kutatója. 2014-ben és 2015-ben segélyszállítmányt kísért a kelet-ukrajnai háborús övezetbe.

Kutatási területe elsősorban a magyar szociálpolitika története, a magyar és európai társadalompolitikai gondolkodás története, a két világháború közti Erdély története, a magyar közegészségügy fejlődése és a településmorfológia.

ElismeréseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

  • Kísérlet a visszacsatolt felvidéki területek társadalmi és szociális integrálására. A Magyar a Magyarért Mozgalom története. Századok, 2001/3, 569-624.
  • A magyar kormány szociálpolitikája a visszacsatolt Felvidéken és Észak-Erdélyben. Integrációs stratégiák a magyar kisebbség történetében. Somorja, 2005. június 9-10. Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 167-189.
  • Az Egán-akció - évszázados kísérlet Kárpátalja felemeléséért. Gödöllői Füzetek. Gödöllő, 2006.
  • Szegények mindig lesznek veletek. Tanulmányok a magyar társadalompolitika történetéből. Pázmány Társadalomtudomány 3. PPKE BTK Szociológiai Intézet, 2006.
  • Az élő hagyomány. Barankovics István és a magyarországi kereszténydemokrácia öröksége. Szerk.: Hámori Péter. Barankovics István Alapítvány – Gondolat, 2007.
  • Kovrig Béla: A magyar társadalompolitika története, 1920-1944. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, az elő- és utószót írta: Hámori Péter. Barankovics István Alapítvány, Budapest, 2008.
  • Az erdélyi magyarság huszonkét éve és az osztálytalan társadalom álma. Szelterszi Füzetek, IV. Szerk.: Koczka Péter. Kolozsvár-Székelyudvarhely, 2008. (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 973-9718-4-2
  • Kaesztenbaum Márton hagyaték-levele. Adalék a magyarországi zsidó világi oktatás kezdeteihez. Magyarországi Kisebbségtörténeti Forrásfüzetek, IV. Hatágú Síp, Budapest, 2008.
  • Társadalompolitikai fordulatok Magyarországon a XX-XXI. században. A modernitás és posztmodernitás gondoskodástörténete. Pécs, Jel Kiadó, 2010.
  • Keserédes történet. A Magyarországhoz visszacsatolt Felvidék társadalma 1938-1944. In: Élet a végeken. Cserehát a mai magyar társadalomban. Konferencia-kötet.

ForrásokSzerkesztés