Hoffmann István (nyelvész)

(1953–) magyar nyelvész

Hoffmann István (Pápa, 1953. június 7. –) magyar nyelvész, nyelvtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kutatási területe a magyar nyelvtörténet, azon belül a korai szórványemlékeink és a tulajdonnév-kutatás. Jelentős helységnévtani munkássága. 2007 és 2017 között a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet igazgatója.

Hoffmann István
Született

Pápa
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • egyetemi oktató
 • nyelvész

ÉletpályájaSzerkesztés

Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től Debreceni Egyetem) Bölcsészettudományi Karán tanult magyar-orosz-finnugor szakon, ahol 1977-ben szerzett diplomát. Ezt követően kétéves tudományos ösztöndíjat kapott, ennek végén megvédte egyetemi doktori disszertációját. 1979–80-ban Finnországban volt ösztöndíjas tanulmányúton. 1980-tól az egyetem magyar nyelvtudományi tanszékén kapott tanársegédi megbízást. 1985-től adjunktusi, majd 1994-től docensi beosztásban oktatott. 2001-ben habilitált, majd 2009-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 1995-ben megbízták a tanszék vezetésével, ezt a tisztségét 2016-ig töltötte be. 2007-ben az egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete igazgatójává nevezték ki, az intézetet tíz éven át vezette. Emellett rövid ideig tanított a Miskolci Egyetemen is, valamint egy tanévet a finnországi Jyväskyläben is oktatott. 2014-ben a magyar nyelvészeti doktori programot irányítja az egyetemen.

1993-ban védte meg a nyelvtudomány kandidátusi, 2008-ban akadémiai doktori értekezését. Az MTA Nyelvészeti, illetve Magyar Nyelvészeti Bizottságának lett tagja, előbbiben 2018-ban társelnökké választották. 2020-ban az Akadémia Doktori Tanácsának tagja lett. Ezenkívül 2013 és 2019 között a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének doktori képviselője volt, majd 2019-ben megválasztották az MTA levelező tagjává. Számos tudományos társaságban tölt be aktív szerepet: 1991 és 1996 között a Hungarológiai Tanács tagja volt, valamint 1995-ben a Magyar Nyelvtudományi Tárasaság választmányának tagjává választották. Emellett több tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának lett tagja: Magyar Nyelvjárások (2019-től elnökségi tagja is), Helynévtörténeti Tanulmányok, Argumentum, Névtani Értesítő, Magyar Nyelv és A Magyar Névarchívum Kiadványai. Több mint kétszázötven tudományos közlemény szerzője vagy szerkesztője. Publikációit magyar, finn és angol nyelven adja közre.

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

Főbb publikációiSzerkesztés

 • A helynevek jelentéstani vizsgálatához (1980)
 • A helynévrendszer változásai egy határrésszé vált településen (1984)
 • Számítógépes helynévtörténeti vizsgálatok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén (könyvfejezet, 1989)
 • Rendszer és szintézis helynévkutatásunkban (1991)
 • Helynevek nyelvi elemzése (1993)
 • Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. 1864 (forráskiadás, 1996)
 • Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból: Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján (társszerző, 1997-től)
 • A helynevek rendszerének nyelvi leírásához (1999)
 • Magyar helynévkutatás, 1958-2002 (2003)
 • Az oklevelek helynévi szórványainak nyelvi hátteréről (2004)
 • Korai magyar helynévszótár (társszerző, 2005)
 • Mortis birtok a Tihanyi alapítólevélben (2006)
 • A személynévrendszerek leírásához (2008)
 • A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás (akadémiai doktori értekezés, 2008)
 • Név és identitás (2010)
 • Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás (2012)
 • Viewpoints on the cognitive-pragmatic description of personal names (Tóth Valériával, 2015)
 • A nyelvi és az etnikai rekonstrukció kérdései a 11. századi Kárpát-medencében (Tóth Valériával, 2016)
 • Hungarolingua. Magyar nyelvkönyv külföldieknek (társszerző, 2016)
 • History of Hungarian Toponyms (társszerző, 2017)
 • Régi magyar helynévadás: A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai (társszerző, 2018)

ForrásokSzerkesztés

 1. Czech National Authority Database. (Hozzáférés: 2022. június 8.)