Horváth Endre Lajos

bencés szerzetes, kanonok, 1827-1909

Horváth Endre Lajos (Nagybarát, 1827. július 17. – Győr, 1909. február 19.) római katolikus plébános, bencés szerzetes, kanonok, városi képviselő, lapszerkesztő.

ÉletútjaSzerkesztés

Elemi iskoláit szülőhelyén végezte. A IV. gimnáziumi osztálytól (1845) a pannonhalmi Szent Benedek-rendbe lépett, ahonnét 1848-ban a honvédekhez állott. Komárom várát védet, majd a kapituláció után az 1849-50. iskolai évet elvégezve, a győri püspöki papnevelő intézetbe vétetett föl. 1854. július 26-án áldozópappá szentelték; segédlelkész volt Rábaszentmihályon, Kapuváron, Rábatamásiban, majd Győrött a belvárosban. 1861-ben gróf Waldstein János győr-újvárosi plébánossá nevezte ki. 1896-ban restauráltatta a templomot. 1900-től győrszigeti plébános volt, majd 1903-tól címzetes kanonok.

1857-ben a Hölgyfutárba tudósításokat írt; később Torök János Pesti Hirnökébe s az Idők Tanujába írt cikkeket. Az Isten Igéjének, a Jó Pásztornak és a Katholikus Lelkipásztornak is munkatársa volt.

1887-ben alapította s négy évig egyedül szerkesztette a Borromaeus hitszónoklati folyóiratot; azután is egy évig társszerkesztője volt e lapnak Varga Jánossal. (Mintegy kétszáz egyházi beszéde jelent meg ezen folyóiratban.)

MunkáiSzerkesztés

  • Ubrik Borbála siralma vagy a befalazott krakói apácza szózata az egész kereszténységben. Győr, 1866 (és 1869. Népies verses irat, névtelenül.)
  • Országgyűlés pokolban, vagy az Antikrisztusnak, Renánnak, az ördögök által lett installáltatása Lucifer király udvarában. Bpest, 1874. Hat képpel. (Népies verses irat, névtelenül.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • A Pannonhalmi Szent Benedek-rend névtára. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. [Pannonhalma, 1987]. Széchenyi ny.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
  • Győri életrajzi lexikon. 2., átdolg. kiadás. Szerk. Grábics Frigyes, Horváth Sándor Domonkos, Kucska Ferenc. Győr, Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, 2003.