Főmenü megnyitása

A hsziaoercsing (pinjin: xiǎo'érjīng/xiǎo'érjǐng, saját betűivel: شِيَوْ عَر دٍ, egyszerűsített kínai: 小儿经 vagy 小儿锦, hagyományos kínai: 小兒經 vagy 小兒錦), rövidített alakjában hsziaocsing (kínai írással: 小经 vagy 消经, pinjin: xiǎojīng/xiāojīng, hagyományos: 小經 vagy 消經) a mandarin nyelvjárások és a dungan nyelv írására használt arab írásváltozat. A kínai anyanyelvűek közül a muszlim kisebbségek tagjai használják, mint például a hujok, tunghszianok stb. A dunganok manapság már csak Kína területén használják, a Szovjetunió utódállamaiban a cirill írást alkalmazzák, amelyre a 20. század első felében álltak át (lásd: dungan ábécé).

A hsziaoercsing jobbról balra íródik, akárcsak más, arab íráson alapuló változatok. Az írásrendszer hasonlít az ujgur ábécére, mert mindkettő minden esetben jelöli a magánhangzókat, ezzel szemben a többi arab írásváltozat nem jelöli a rövid magánhangzókat.

EredetSzerkesztés

A 7. században, a Tang-dinasztia idején számos arab vagy perzsa nyelvű nép érkezett Kínába. Ezekből a népekből, félig-meddig asszimilálódva a hanokkal, kialakult a huj kisebbség. E muszlim nép elsősorban klasszikus arabot és a Koránt tanulmányozták a madraszákban, így kevéssé ismerték a kínai írásjegyeket, viszont jól ismerték az arab írást. Ebből kifolyólag kialakult több, az arab íráson alapuló, de a kínai nyelv lejegyzését szolgáló írás. Ezekből az írásokból alakult ki a ma már standardizált hsziaoercsing.

HasználatSzerkesztés

 
A Kínaiarabhsziaoercsing szótár a Kínai Népköztársaság korai idejéből.

A hsziaoercsinget kétféle változatban használják. Az egyik változata a „mecset-rendszer”, melyet főként vallási intézményekben használnak. Sok arab és perzsa vallási elemet tartalmaz, nem használ kínai jeleket. Meglehetősen standardizált.

A másik változata a „mindennapi rendszer”. Ez alig vagy egyáltalán nem használ vallási elemeket, viszont gyakori a kínai írásjegyek használata. Ezek mennyisége a használótól függ, tehát nem mondható standardizáltnak.

Napjainkban a hsziaoercsing használata egyre inkább visszaszorulóban van, ami a kínai gazdaság növekedésében és az oktatás vidéki kiterjesztésének köszönhető. Emellett versenytársa is akadt, a pinjin alakjában.

Az ábécéSzerkesztés

A hsziaoercsing 36 betűt tartalmaz, melyból 4 magánhangzót jelöl. A 36 betűből 28 az arabból származik, 4 a perzsából (2 módosított), és 4 betű csak a hsziaoercsingben található meg.

Szótagkezdők és mássalhangzókSzerkesztés

Betű Végső-Középső-Kezdő Standard Mandarin
kiejtés
Pinjin Arab

kiejtés
Perzsa

kiejtés
Példa Megjegyzés
1     [ɑ], [a] a, a-, -a, -a- [ʔ], [a:], [æː] [ʔ], [ɔ], [æ] اَ(阿ā) magánhangzó
2     [p]|[b]- b- [b] [b] بَا(爸bà)
3     [pʰ]- p- [p] پﹾ(婆pó) perzsa kölcsönzés
4     [tʰ]- t- [t] [t] تَا(塔tǎ)
5     [tɕʰ]-, [ɕ]- q-, x- [θ] [s] ثِئ(些xiē) megváltozott hangértékkel
6     [tɕʰ]- q- ﭤْﻮ(穷qióng) egyedi Xiao’erjing-betű
7     [ʈʂ]- zh- [dʒ] [dʒ] ﺟﹾ(这zhè) megváltozott hangértékkel
8     [ʈʂʰ]- ch- [ʧ] ﭼﹾ(车ché) perzsa kölcsönzés
9     [x]- h- [ħ] [h] ﺣﹾ(河hé) csak -e, -ei, -en, -eng végű szótagrész előtt
10     [x]- h- [x] [x] ﺧﹸ(湖hú) csak -u, -ua, -uai, -uan, -uang, -ui, -un, -uo végű szótagrész előtt
11     [t]|[d]-, [tɕ]- d-, j- [d] [d] دٍْ(钉dīng) néhány szótagban a pinjin szókezdő j- helyett is
12     [ʦ]- z- [ð] [z] ذَىْ(在zài)
13     -[ɹ] -r [r] [r] لِر(粒lìr) szó végi -r jelölésére
14     [z] [z] زَكَاة(zakat) csak arab eredetű szavakban
15     [ʐ]|[ɻ]- r- [ʒ] ژﹾ(热rè) perzsa kölcsönzés
16     [s]-, [ɕ]- s-, x- [s] [s] سٍ(信xìn) néhány szótagban a pinjin szókezdő s- és sh- helyett is
17     [s]- s-  (思sī) egyedi Xiao’erjing-betű, tónusjelölésre
18     [ʂ]-, [ɕ]- sh-, x- [ʃ] [ʃ] شِ(是shì) néhány szótagban a pinjin szókezdő x- helyett is
19     [s]- s- [sˁ]|[sˠ] [s] صْ(色sè)
20     [dˁ]|[ðˠ] [z] الْضَّاد(az Arab világ) csak arab kölcsönzésekben
21     [ʦʰ]- c- ڞْ(册cè) egyedi Xiao’erjing betű
22     [ʦ]- z- [tˁ]|[tˠ] [t] طٌ(遵zūn) megváltozott hangértékkel
23     [ʦ]- z- [ðˁ]|[ðˠ] [z] ظْ(作zuò) megváltozott hangértékkel
24     [ə] e, e-, -e, -e- [ʕ] [ʔ] ﻋﹶ(恶è) kínai szavakban magánhangzó, arab, perzsa szavakban mássalhangzó
25     [ɣ]|[ʁ] [ɣ], [q], [ɢ], [x] غَبْن(csalás) csak arab kölcsönzésekben
26     [f]- f- [f] [f] فِ(废fèi)
27     [k]|[g]- g- [q] [q], [ɢ] قَ(个ge) megváltozott hangértékkel
28     [k] كَلِمَة(közmondás) csak arab kölcsönzésekben
28     [kʰ]- k- [k] ﮎْ(可kě) perzsa kölcsönzés
29     [g] گنج(kincs) perzsa kölcsönzés, csak perzsa kölcsönszavakban
30     [ŋ]-, [ɲ]- ng-, gn- ﮜْﺎ(仰ngǎng) ritka, a nyelvjárási [ŋ] és [ɲ] jelölésére szolgál
31     [l]- l- [l]|[lˁ] [l] لِ(里lǐ)
32     [m]|[n]- m-, n- [m] [m] مِ(秘mì)
33     [n]- n- [n] [n] نِ(你nǐ)
34     [x]- h- [h] [h], [ɛ], [æ] هَا(哈hā) csak -a, -ai, -an, -ang, -ao végű szótagrész előtt, valamint arab kölcsönszavakban
35     [u], [ʊ] wu, u-, -u, -u- [w], [u:], [y] [v], [u], [o], [ow] ءُ(无wú) magánhangzó
36     [j], [i:] يَوْم(Feltámadás Napja) magánhangzó, arab kölcsönzés
36     [i], [ɪ] yi, i-, -i, -i- [j], [i], [e] يَا(呀ya) magánhangzó, perzsa kölcsönzés

Szótagzárók és magánhangzókSzerkesztés

Betű Standard Mandarin
kiejtés
Pinjin Példa Megjegyzés
1   vagy   [ɑ] a اَ(阿ā)
2   -[ɑ] -a دَا(大dà)
3   [iɑ] ya يَا(呀ya)
4   -[iɑ] -ia كِا(家jiā) csak pinjin j-, q-, x-, l- után
5   [uɑ] wa وَ(娃wá)
6   -[uɑ] -ua قُوَ(刮guā)
7 [o] o nincs Xiao’erjing-megfelelője
8 [uo]|[uɔ] wo nincs Xiao’erjing-megfelelője
9   [ə]|[ɤ] e ﻋﹶ(恶è)
10   vagy   -[ə]|[ɤ] -e دْ(德dé)
11   [uə] wo وْ(我wǒ)
12   -[uə] -uo قُوَع(国guó)
13   [ɑɻ] er عَر(儿ér)
14   -[ɻ] -r لِر(粒lìr) szóvégi -r jelölésére
15 [ɛ] ê nincs Xiao’erjing-megfelelője
16   [iɛ] ye اِئ(耶yē)
17   -[iɛ] -ie كِئ(解jiě)
18   [yɛ] yue يُؤ(约yuē)
19   -[yɛ] -üe, -ue كُؤ(决jué) csak pinjin j-, q-, x-, l-, n- után
20   vagy   [i] yi ءِ(意yì)
21   -[i] -i ﭼﹺ(其qí)
22   -[ ] -i ذِ(子zǐ) csak pinjin z-, c-, s- után
23   -[ʐ̩] -i ﺟﹺ(知zhī) csak pinjin zh-, ch-, sh-, r- után
24   [aɪ] ai اَىْ(爱ài)
25   -[aɪ] -ai كَىْ(凯kǎi)
26 [eɪ] ei nincs Xiao’erjing-megfelelője
27   vagy   -[eɪ] -ei دِؤ(得děi)
28   [uaɪ] wai وَىْ(歪wāi)
29   -[uaɪ] -uai كُوَىْ(块kuài)
30   [ueɪ] wei وِ(为wèi)
31   -[ueɪ] -ui حُوِ(回huí)
32   vagy   [u] wu ءُ(无wú)
33   vagy   -[u] -u كُو(苦kǔ)
34   [aʊ] ao اَوْ(奥ào)
35   -[aʊ] -ao قَوْ(高gāo)
36   [əʊ]|[ɤʊ] ou عِوْ(偶ǒu)
37   -[əʊ]|[ɤʊ] -ou كِوْ(口kǒu)
38   [iaʊ] yao يَوْ(要yào)
39   -[iaʊ] -iao كِيَوْ(教jiào)
40   [iəʊ]|[iɤʊ] you يِوْ(有yǒu)
41   -[iəʊ]|[iɤʊ] -iu نِيِوْ(牛niú)
42   [y] yu ىُ(与yǔ)
43   és   -[y] -ü, -u نُوُ(女nǚ) csak pinjin j-, q-, x-, l-, n- után
44   [an] an ءًا(安ān)
45   -[an] -an دًا(但dàn)
46   vagy   vagy   [ən] en ءٌ(恩ēn)
47   vagy   -[ən] -en قٍ(根gēn)
48   vagy   [in] yin ءٍ(因yīn)
49   -[in] -in ٿٍ(勤qín)
50   [yn] yun ىٌ(孕yùn)
51   -[yn] -un کﹲ(均jūn) csak pinjin j-, q-, x- után
52   [iɛn] yan يًا(严yán)
53   -[iɛn] -ian لِيًا(练liàn)
54   [uan]|[wan] wan وًا(万wàn)
55   -[uan] -uan كُوًا(宽kuān)
56   [yɛn] yuan يُوًا(源yuán)
57   -[yɛn] -uan كُوًا(捐juān) csak pinjin j-, q-, x- után
58   [uən]|[wən] wen وٌ(问wèn)
59   -[uən] -un کﹲ(困kùn)
60   [ɑŋ] ang ءْا(昂áng)
61   -[ɑŋ] -ang قْا(刚gāng)
62 [əŋ] eng nincs Xiao’erjing-megfelelője
63   vagy   -[ɤŋ] -eng قْع(更gèng)
64   [iŋ] ying ىٍْ(应yīng)
65   -[iŋ] -ing لٍْ(另lìng)
66   -[ʊŋ] -ong خْو(宏hóng)
67   vagy   [yʊŋ] yong يْو(用yòng)
68   vagy   -[yʊŋ] -iong ﭤْﻮ(穷qióng) csak pinjin j-, q-, x- után
69   [iɑŋ] yang يْا(羊yáng)
70   -[iɑŋ] -iang لِيْا(良liáng)
71   [uɑŋ]|[wɑŋ] wang وْا(忘wàng)
72   -[uɑŋ] -uang كُوْا(况kuàng)
73   [uɤŋ]|[wɤŋ] weng وْع(翁wēng)


Arab és perzsa szavakban csak a hosszú magánhangzókat jelölik, a rövidek jelöletlenek.

Arab és perzsa kölcsönszavakban a sukuun ( ) jelöletlen, de kínai szavakban általában jelölik, ez alól csak néhány gyakran használt szó a kivétel. Például a hangsúlyozott "的" () és "和" (ho) írása "دِ" és " ﺣَ"; egyébként sukuunnal "دْ" és " ﺣْ", vagy sukuun nélkül "د" és "".

A sukuun jelölheti a kínai szóvégi -[ŋ] végződést, de ezt helyettesítheti fatHatan ( ) vagy kasratan ( ) vagy dammatan ( ) is.

Többszótagú szavakban a záró 'alif (), amley a hosszú -ā hangot jelöli, helyettesíthető fatHahval ( ), ami rövid -ă-t jelöl.

Kínai szavakban a shaddah a teljes szótag kettőzését jelöli, hasonlóan a kínai "々" írásjegyhez.

A Xiao’erjing az arab írásjeleket használja, mint punktuációs jeleket.

PéldaSzerkesztés

  • Xiao’erjing: 
  • Egyszerűsített kínai:“人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待。”
  • Tradicionális kínai::「人人生而自由,在尊嚴和權利上一律平等。他們賦有理性和良心,並應以兄弟關係的精神互相對待。」
  • Átírás: "Zsenzsen seng er ceju, caj cunjen ho csüanli sang jilü pingteng. Tamen fu ju lihszing ho lianghszin, ping jing ji hsziungtikuanhszi tö csingshen huhsziang tujtaj."
  • Magyar: "Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek."

Külső hivatkozásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés