I

a latin ábécé 9. betűje

Az I a latin ábécé kilencedik, a magyar ábécé tizenötödik betűje. Számítógépes használatban az ASCII kódjai: nagybetű – 73, kisbetű – 105. Az ógörög nyelvben ióta volt a neve, ez a héber (föníciai) jod betű nevéből származott, amely a j hang betűje volt; mivel az ógörögben nem volt j hang, ezt a betűt az i hangra alkalmazták.

JelentéseiSzerkesztés

FizikaSzerkesztés

KémiaSzerkesztés

KözgazdaságtanSzerkesztés

MatematikaSzerkesztés

InformatikaSzerkesztés

  • általában i-nek nevezik a ciklusváltozót egy programban (i, mint iteráció)

EgyébSzerkesztés