Főmenü megnyitása

Jakob Aurelius Müller, magyarosan: Müller Jakab Aurél (Nagyszeben, 1741 novembereBerethalom, 1806. október 7. vagy 13.) ágostai evangélikus szuperintendens.

Jakob Aurelius Müller
Az erdélyi szászok evangélikus püspöke
Jakob Aurelius Müller .jpg

Született 1741 novembere
Nagyszeben
Elhunyt 1806. október 7./13.
Berethalom
Püspökségi ideje
1792 – 1806
Előző püspök
Következő püspök
Andreas Funk
Daniel Georg Neugeboren

ÉleteSzerkesztés

Atyja aranyműves volt; a gimnáziumot szülővárosában járta; 1763. október 20-ától a jenai egyetemen tanult; hazatérve 1767 októberétől a nagyszebeni gimnázium tanára és 1776–85-ig rektora volt. Az utóbbi év májusában Szenterzsébeten lett lelkész és itt szerkesztette Johann Filtsch társaságában a felső tanács megbízásából a nagyszebeni énekeskönyvet, amelynek 1793-ban rendelték el a használatát.

Közel állt Samuel von Brukenthal kormányzó szabadkőműves köréhez és tagja volt a nagyszebeni páholynak. Ebből a körből indult ki az ellenszegülés II. József erdélyi politikájával szemben, amely az erdélyi szászok kiváltságok megszüntetését célozta. Miután a császár 1790-ben a reformok nagy részét visszavonta, Müller névtelenül megjelentette a Die Siebenbürger Sachsen, Eine Volksschrift hrsg. bey der Auflebung der für erloschen erklärten Nation című írását, amely Georg Daniel Teutsch szerint az erdélyi szász hisoriográfia kezdetét jelenti. Ezzel a kiadvánnyal Müller megpróbálta erősíteni az erdélyi szászok öntudatát a jozefinista reformkorszak után és megismertette velük a felvilágosodás eszméit.

1792. augusztus 1-jén szuperintendenssé választották. Bevezette az egyházba a megreformált liturgiát, amelyet az 1789. november 5-ei zsinat rendelt el. Mivel nőtlen maradt, vagyonából több ezer forintot a tanuló ifjúság segélyezésére s erényes lányok kiházasítására alapítványként hagyományozott.

Költeménye és cikkei a Denkblätterben (I. Gedächtniss des Lebens und Todes Mariä Theresiä, óda); a Teutsch Fr., Die siebenb.-sächs. Schulordnungenben (I. Kurze Beschreibung des Hermannstädter ev. Gymnasiums, 1778., II. Gutachten zu dem Bericht des ev. Oberkonsistoriums vom 28. Dez. 1782. über die Einrichtung der höheren Studien) jelentek meg.

MűveiSzerkesztés

  • Die Siebenbürger Sachsen. Eine Volksschrift, herausgegeben bei Auflebung der für erloschen erklärten Nation, 1790. Hermannstadt.
  • Kéziratban: Deductio Jurisdictionis ecclesiasticae Cleri Saxonici in Transsilvania, ex diplomatibus, Patriae Legibus antiquissimoque usu adornata 1796.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés