Szuperintendens

protestáns egyházi vezető

Szuperintendens egyes egyházakban (pl. Magyarországi Metodista Egyház) a lelkészi vezető tisztségének ma is használatos megnevezése.

Története szerkesztés

Szuperintendens volt a neve a 1819. században a magyarországi protestáns püspököknek. A protestáns egyházak helyzetét a III. Károly király által 1731-ben kiadott Carolina resolutio szabályozta. Ez írta elő többek között azt is, hogy a protestáns egyházkerületek választott elöljáróit szuperintendensnek nevezzék; ekkoriban a püspök elnevezést csak a katolikus elöljárók számára engedélyezték. A 20. századtól a protestáns felekezetekben is a püspök elnevezés vált szokásossá.

A szuperintendens a lelkészi vezető volt, a világi ügyeket a főgondnok vagy az egyházkerületi felügyelő intézte.