Jedlik Ányos Társaság (Budapest)

A budapesti Jedlik Ányos Társaság honlapjának logója
Az alapító tagok
Bemutatkozik a Jedlik Ányos Társaság


A Jedlik Ányos Közhasznú Társaság (Budapest, 1993. április 22.–) 55 fő alapító tag részvételével alakult meg. Az alakuló ülés (közgyűlés) jóváhagyta a Társaság alapszabályát. 1993-ban a nevét Jedlik Ányos Társaság-ra változtatta.

A Fővárosi Bíróság 1993. július 14-én kelt nyilvántartási adataiSzerkesztés

A Fővárosi Bíróság 1993. július 14-én kelt, 5299. számú nyilvántartási adatai: Az egyesület neve: Jedlik Ányos Közhasznú Társaság, a továbbiakban JÁT Az egyesület székhelye: Magyar Elektrotechnikai Múzeum 1075. Budapest, Kazinczy u. 21. Az egyesület működési területe: Magyarország, valamint Jedlik Ányos életének és működésének területe. Az egyesület szervezeti egysége: jogi személy, társadalmi szervezet. A Fővárosi Bíróság 1993. szeptember 9-én 61107 sorszám alatt bejegyezte a Jedlik Ányos Társaságot, s így az jogi személlyé vált.

A Jedlik Ányos Társaság céljaSzerkesztés

 • Jedlik Ányos István bencés szerzetes, akadémikus, tudományegyetemi professzor, gyakorlati és pedagógiai hagyatékának és eredményeinek gondozása, meg- és elismertetése a hazai, valamint a nemzetközi tudományos- és közéletben.
 • Kutatja Jedlik Ányos pannonhalmi, győri, pozsonyi és pestbudai kéziratos és tárgyi hagyatékát, közreműködik feldolgozásában és az iratok közzétételében, ily módon is gazdagítva a Jedlik-biográfiát és bibliográfiát.
 • Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt abban, hogy Jedlik szellemisége - elsősorban az egyházi és állami oktatási intézményekben -, de más közművelődési intézményekben is, az ifjúság körében fennmaradjon, hagyományozódjon. Támogatást nyújt a győri bencés gimnáziumban megnyitott, állandó Jedlik Ányos emlékkiállítás fenntartásához.
 • Részt vesz a magyar erősáramú elektrotechnika múltját bemutató tudományos és ismeretterjesztő konferenciák és kiállítások szervezésében, az azokhoz kapcsolódó kiadványok (egyes alkalmakkor videofilmek) elkészítésében oly módon, hogy mindezekhez tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt.
 • Tudományos, erkölcsi és anyagi támogatást nyújt a Magyar Elektrotechnikai Múzeum részére, állandó Jedlik-kiállításának gazdagítása érdekében.
 • Kezdeményezi, illetve támogatja a Jedlik Ányos emlékéhez kapcsolódó képző- és iparművészeti alkotások elkészítését, illetve támogatja az utcák, terek, intézmények Jedlik Ányosról történő elnevezését, emléktáblák létesítését.

A Társaság kiadványaiSzerkesztés

 • 1993. Bemutatkozik a Jedlik Ányos Társaság
 • 1994. Verebélÿ László: Jedlik Ányos két úttörő találmányáról
 • 1995. Jedlik-bibliográfia. Szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája
 • 1995. Verebélÿ László: Jedlik Ányos két úttörő találmányáról című munkájának német fordítása
 • 1998. Verebélÿ László: Jedlik Ányos két úttörő találmányáról című munkájának angol fordítása
 • 2000. Király Árpád főszerk.: Jedlik Ányos emlékezete születésének 200. évfordulóján
 • 2002. Király Árpád főszerk.: Jedlik Ányos tisztelete születésének 200. évfordulóján
 • 2009, 2010. Mayer Farkas: Epizódok Jedlik Ányos életéből

Tiszteletbeli elnökökSzerkesztés

Tiszteletbeli tagSzerkesztés

Jelenlegi tisztségviselőkSzerkesztés

Korábbi elnökökSzerkesztés

 • dr. Halzl József
 • dr. Schmidt János

Korábbi főtitkárokSzerkesztés

ForrásSzerkesztés