A joule per mól (jelölése: J·mol-1) egy származtatott SI mértékegység, ami az egy adott anyagmennyiségre fordított energiát méri. Az energiát joule-ban, az anyagmennyiséget mólban mérjük.

Többek között a következő fizikai mennyiségeket mérjük joule/mólban: