Kálnási Árpád

magyar nyelvész

Kálnási Árpád (Tiszakóród, 1943. június 28. –) magyar nyelvész, kandidátus, nyugalmazott egyetemi docens.

Kálnási Árpád
Született1943. június 28. (80 éves)
Tiszakóród
Állampolgárságamagyar
Foglalkozásagrammatikus
SablonWikidataSegítség

Életrajza szerkesztés

Kálnási Árpád 1943. június 28.-án született a Szatmár megyei Tiszakóródon. 1967-ben végzett magyar–történelem szakon, majd ezt követően 9 évig különböző középiskolákban tanított. 1972-től külső előadója lett az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének, 1976-ban pedig tanársegédnek nevezték ki. 1980-tól adjunktus. 1991-től a Nyelvtudomány kandidátusa.

Munkássága szerkesztés

Tudományos munkásságának fő területe a névtan, helynévgyűjtés és a nyelvjáráskutatás. Egyetemi doktori disszertációját is névtanból írta A Tisza-Túr közének földrajzi nevei címmel. Összegyűjtötte és kiadta a fehérgyarmati járás falvainak földrajzi neveit. 1989-ben jelent meg következő; A mátészalkai járás földrajzi nevei című kötete. Jakab Lászlóval közösen kiadták A nyírbátori járás földrajzi nevei című kötetet is. Ezenkívül különböző szakfolyóiratokban több névtani, nyelvjárási cikke is jelent. Tudományos tevékenységének középpontjában a népnyelv kutatása állt.

Nyelvjárási kutatómunkájában legfőképpen Debrecen nyelvének bemutatására vállalkozott. Széles körű kutatómunkájának eredménye a 2005-ben kiadott Debreceni cívis szótár. Ez a munka döntően élőnyelvi gyűjtések anyagát tartalmazza, egy olyan korosztály nyelvi anyagát bemutatva, amely még a huszadik század elejének nyelvi állapotát őrizte. E munkája nyelvi értékei mellett jelentős történeti-művelődéstörténeti anyagot is tartalmaz a jelen és a jövő kutatásai számára. Szótári gyűjtés közben olyan szövegfelvételeket készített, amelyekből önálló könyvet jelentetett meg Cívis beszélgetések Debrecenből címen.

Nyelvészeti munkásságának fontos vonulata kapcsolódik Debrecenhez, munkáival ennek a nyelvi múltnak olyan részét örökítette meg, amely nélküle nyomtalanul tűnhetett volna el a múlt homályában.

Könyvei szerkesztés

 • A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei. Debrecen, 1984.
 • A Nyírbátori járás földrajzi nevei. Nyírbátor, 1987. - Jakab Lászlóval közösen
 • A Mátészalkai járás földrajzi nevei. Debrecen, 1989.
 • A Csengeri járás földrajzi nevei. Debrecen, 1993. - Sebestyén Árpáddal közössen
 • Népi beszélgetések Szatmárból. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.) Debrecen, 1995.
 • Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.) Debrecen, 1996.
 • Fejezetek a Csűry-iskola történetéből; KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen 1998 (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai, 72.)
 • Cívis beszélgetések Debrecenből; KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 1999 (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai)
 • Debreceni cívis szótár; Debrecen Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 2005 (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai)
 • Debreceni cívis szólások és közmondások; TKK, Debrecen, 2009

Tanulmányok szerkesztés

 • A Fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtéséről. MNyj. XXII. 1979. 133–139.
 • A helynévgyűjtés módszeréről a Fehérgyarmati járás földrajzi neveinek összegyűjtése kapcsán NÉ. 3. 1980. 75–84.
 • A földrajzi nevek rendszerezésének kérdéséhez. MNyj. XXIII. 1980. 23–34.
 • Földrajzinév-gyűjtés a Fehérgyarmati járásban. SzabSzle. XVII. 2. 1982. 62–67.
 • Csűry Bálint és a tulajdonnévkutatás. In: Hagyományápolás és megújulás. Debrecen 1982. 55–61.
 • Mezőpeterd földrajzi nevei. In: Bihari Múzeum Évkönyve. 3. Berettyóújfalu 1982
 • Keresztnévadás Kubában. MNyj. XXV. 1983. 107-114.
 • Volkstümliche und offizielle Benennungen von Gewässern. XV. Internationaler Kongress für Namenkunde.Leipzig 1984. Mikrofilm.
 • A közösségi és a hivatalos névadás néhány jellemző vonásának összevetése a víznevekben. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 97-102.
 • A szatmári táj múltja és jelene helynevei tükrében. SzabSzle. XX. 2. 1985. 67-75.
 • A Tisza-Túr köze vízneveinek névtani rendszere. In: A magyar nyelv rétegződése. Bp. 1988. 514-522.
 • Jelenkori helynévadásunk néhány jellemző vonásáról. Folia Uralica Debreceniensia. 1. 1989. 33-37.
 • A Fehérgyarmati járás földrajzi nevei című kötet művelődéstörténeti vonatkozásai. In: Névtudomány és művelődéstörténet. Zalaegerszeg 1989. 123-126. MNyTK. 183. sz.
 • Néhány szóföldrajzi térképlap Szatmárból. Benkő Loránd emlékkönyv. Bp. 1991. 321-326.
 • Vámospércs földrajzi nevei. Vámospércs története. Vámospércs 1994-5. 261-291
 • A Csengeri járás földrajzi nevei című kötet művelődéstörténeti tanulságai. NÉ. 1995. 16. sz. 12-19
 • Rendszerváltás - utcanév-változtatás: MNyj. 32 (1995): 55–61
 • Az első magyar nyelvatlasztervről. MNyj. XXXV 1998.(megjelenés alatt)
 • Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. NÉ. 19. 1997. 26-30
 • Szövegközlés a debreceni cívisnyelvből. MNyj. 36 (1999): 199–208

Ismertetések szerkesztés

 • Heves megye földrajzi nevei. II. A Füzesabonyi járás. MNyj. XXII. 1979. 153-157
 • Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. MNyj. XXII. 1979. 157-162
 • A Csepel-sziget helynevei. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 253-255
 • Dr. Bodnár Béla: Hódmezővásárhelynek és környékének földrajzi nevei. MNyj. XXVI-XXVII. 1984-5. 257-258
 • A magyar hivatalos helységnévadás. Mező András könyve, HBN. 1982. XI. 20.
 • Helységnevek. In: Kelet-Magyarország, 1982. XII. 11.
 • A magyar nyelv rétegződése. MNyj. XXX. 1992. 166-173
 • Várkonyi Imre: Büssüi tájszótár. MNyj. XXX. 1992. 162-166
 • Új magyar tájszótár. Harmadik kötet. K–M.: MNyj. 34 (1997): 218–222 (WinWord)
 • Kiss Lajos, Földrajzi neveink nyelvi fejlődése: MNyj. 34 (1997): 222–225 (WinWord)
 • Balassa Iván: Szabó T. Attila (1906-1987). MNyj. XXXV. 1998.
 • Győr-Moson-Sopron megye földrajzi nevei I. MNyj. 36 (1999): 153–9

Források szerkesztés

 • Petőfi Irodalmi Múzeum
 • Debrecen hu [1]
 • [2]