Károlyi Ádám

(?–1661) földesúr, politikus

Károly Ádám (?-1661), főispán.

Életrajza

szerkesztés

Károlyi Mihály és Segnyey Borbála fia, Károlyi László bátyja volt.

1641-ben, III. Ferdinánd alatt Szatmár vármegye főispánja volt, de e tisztségétől I. Rákóczi György megfosztotta, és azt rosályi Kún Istvánnak adta.

1660. szeptember 1-jén rosályi Kún István halála után I. Lipót király ismét visszahelyezte a főispánságba, s egyben megerősítette e tisztségében; örökös főispánná nevezte ki. Károly Ádám ekkor már szatmári várkapitány, és tanácsnok is volt.

1661 márciusában halt meg, fiúörökösök nélkül.

Neje késmárki Thököly Mária volt.