Kónya Anikó

(1945) magyar pszichológus

Kónya Anikó (Budapest, 1945. december 29. –) pszichológus, kutatási témája az emberi emlékezet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános majd Kognitív Pszichológia Tanszékének tanára, az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola témavezetője. 2012 óta címzetes egyetemi tanár és a Károli Gáspár Református Egyetemen vendég oktató.

Kónya Anikó
Született 1945. december 29. (74 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása pszichológus,
egyetemi oktató

Tanulmányai, tudományos fokozataiSzerkesztés

Egyetemi tanulmányait Budapesten a z ELTE BTK pszichológia- biológia szakán kezdte majd klinikai pszichológiára szakosodott. Tanárai között voltak Barkóczi Ilona, Kardos Lajos, Grastyán Endre, valamint Paul Fraisse (Párizs, Sorbonne V.) 1970-ben védte meg bölcsészdoktori dolgozatát, 1995-ben a pszichológiai tudományok kandidátusa lett.

Kutatási és oktatási területeit tekintve a kognitív pszichológián belül az emlékezet területének egyik hazai képviselője, az 1970-es évektől követi és műveli e tudományterület fejlődését. Az emlékezeti alapfolyamatokat kísérleti-, neuropszichológiai és fejlődési megközelítésben tekinti át. Kiemelten az epizodikus-autobiografikus emlékezet felépülése és az egyedi emlékek sajátos természete érdekli. Kutatásaihoz kapcsolódó egyetemi kurzusaiban a megismeréstudomány szintjeinek kapcsolódása kap hangsúlyt. A pszichológiai elméletek kognitív idegtudományi, fenomenológiai és narratív kapcsolódását a személyes, önéletrajzi emlékezet területén véli megalapozottnak. Kitekintést ad a társas-kollektív emlékezet irányába.

Témavezetett kutatásokSzerkesztés

1996-1999 „Az önéletrajzi emlékezet ismereti struktúrája” OTKA pályázat. (Király Ildikó és Ragó Anett kutatói részvételével)

2000-2003 „Az önéletrajzi emlékezet és a fogalom használat élményalapja” OTKA pályázat (Király Ildikó és Ragó Anett kutatói részvételével)

2010-2012 „Az egészséges és sérült emlékezet életszerű megközelítése” OTKA pályázat Saját honlap: https://sites.google.com/site/elteotkak81641emlekezet/home

PublikációkSzerkesztés

• Kardos L, Barkóczi I, Kónya A Kísérlet a lokomóciós és a manipulációs cselekvésformák megtanulásának közvetlen összehasonlítására. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE XXXVIII.:(1) pp. 1–15. (1971)

• Kónya Anikó (szerk.) Tanulás és emlékezés Budapest: Tankönyvkiadó, 1980.

• Kónya Anikó Asszociáció és reprezentáció PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK XV: pp. 107–131. (1985)

• Kónya Anikó, Pintér, G. Kategória norma a verbális emlékezet vizsgálatához MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 2: pp. 93–111. (1985)

• Barkóczi I, Kónya A, Péter Á, Bekény Gy Alexia agráfia nélkül II. A szóolvasás kérdései egy szerzett dyslexiás "betűzve olvasó" eset kapcsán. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE XLIII: pp. 384–404. (1986)

•Kónya Anikó Képi és nyelvi sajátosságok a szemantikus reprezentációban PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 4: pp. 407–514. (1988)

•Kónya Anikó A jelentés szóbeli hangsúlyozása: A képi és nyelvi jelentés kapcsolatának vizsgálata gyermekeknél PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 10: pp. 121–141. (1989)

•Kónya Anikó (szerk.) Az emberi emlékezet pszichológia elméletei Budapest: Tankönyvkiadó, 1990. 420 p.

•Kónya Anikó, Bernáth László Számítógépes program az olvasási sebesség mérésére. PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 10:(2) pp. 317–321. (1990)

•Kónya Anikó Az emlékezés tartalmi és idői elemzése In: Bernáth László (szerk.) Kognitív pszichológiai kísérletek Budapest: Tankönyvkiadó, 1991. pp. 39–70.

•Kónya Anikó (szerk.) Az emlékezés ökológiai megközelítése Budapest: Tankönyvkiadó, 1992.

•Kónya Anikó A gondolati és a viselkedéses asszociáció Budapest: Tankönyvkiadó, 1992.

•Kónya Anikó, Törő, T. Emlékezés személyes élményekre: az önéletrajzi emlékezet vaku pillanatai PSZICHOLÓGIA 12: pp. 311–327. (1992)

•Kónya Anikó, Szabó, A., Dóra, Cs. Gyermekek érzelmi jelentésadásának vizsgálata Suzanne Szasz fényképeivel MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 5-6: pp. 470–484. (1992)

•Kónya Anikó Élénk emlékek az önéletrajzi elbeszélésben 1995. (Kandidátus)

•Kónya Anikó, Verseghy Anna Rey-Emlékezeti vizsgálati eljárások Pszichoteszt (1995)

•Kónya Anikó A "tiszta emlék" PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 16:(4) pp. 335–346. (1996)

• Kónya Anikó Az emlékezet klasszikus szemléletének visszatérése REPLIKA 26: pp. 141–146. (1997)

• Kónya A, Király I, Bodor P, Pléh Cs (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi Budapest: Akadémiai Kiadó, 1998.

• Kónya Anikó A személyes emlékek társas természete MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 5/6: pp. 545–558. (1998)

• Kónya Anikó A személyes emlékek társas természete MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 5/6: pp. 545–558. (1998)

Racsmány Mihály, Kónya Anikó Rivermead Viselkedéses Memória Teszt(1998)

• Kónya Anikó, Király Ildikó, Bodor Péter, Pléh Csaba (szerk.) Kollektív, társas, társadalmi Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999. 651 p.

• Kónya A, Király I, Ragó A Phenomenological recollection of autobiographical events: the contribution of language and imagery, CONSCIOUSNESS AND COGNITION 9:(2) p. S94. (2000)

• Kónya Anikó Emlékalakzatok. In: Boros G. (szerk.) Az emlékezésről, Budapest, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete In: Boros G (szerk.) Az emlékezésről. pp. 93–100.

• Kónya Anikó Az érzelem az emlékezet nyílt és rejtett felosztásában In: Pléh Csaba, Kampis György, Csányi Vilmos A megismeréskutatás útjai Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. pp. 157–169.

• Kónya Anikó Miként gondolkodunk az emlékezetről? In: Oláh Attila, Bugán A, és társai Oláh A, Bugán A (szerk.) Fejezetek a pszichológia alapterületeiből Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2000. pp. 65–98.

• Kónya Anikó, Verseghy Anna, Theresina Rey A Rey tesztek hazai tapasztalatai In: Racsmány M, Pléh Cs (szerk.) Az elme sérülései – kognitív neuropszichológiai tanulmányok Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001. pp. 175–187.

• Kónya Anikó, Racsmány Mihály, Czigler Balázs, Tariska Péter, Takó Emőke A Rivermead viselkedéses emlékezeti teszt (RVMT) bemutatása In: Racsmány M, Pléh Cs (szerk.) Az elme sérülései – kognitív neuropszichológiai tanulmányok Budapest: Akadémiai Kiadó, 2001. pp. 65–79.

• Kónya Anikó Személyes múlt és történelem In: Pléh C, László J, Oláh A (szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás: Barkóczi Ilona 75. születésnapjára Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001. pp. 286–293.

• A munka-memória-kapacitás mérőeljárásai és jelentőségük a neuropszichológiai diagnosztikában D Németh, M Racsmány, Anikó Kónya, C Pléh Magyar Pszichológiai Szemle 55 (4), pp. 403–416 (2001)

• Kónya Anikó Szubjektív történelem In: Kanyó T Emigráció és identitás. 56-os menekültek Svájcban Budapest: L'Harmattan - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. pp. 149–162.

• Kónya Anikó Az epizodikus emlékezetbe rejtett idő PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 24:(4) pp. 369–385. (2004)

• Kónya Anikó Infantilis amnézia. Felnőttek gyermekkori emlékeinek eredete In: Győri Miklós (szerk.) Az emberi megismerés kibontakozása: társas kogníció, emlékezet, nyelv Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. pp. 172–190.

• Papp Orsolya, Kónya Anikó A reminiszcenciahatás elméletének kiterjesztése a narratív koherencia irányába In: Erős Ferenc (szerk.) Narratív pszichológia Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. pp. 33–56.

• Czigler I, Kónya A, Pléh CS A fájdalom pszichofiziológiájának új elméletei és jelentőségük a tanulásteóriákban In: Gervain J, Kovács K, Lukács Á, Racsmány M (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. pp. 9–17.

• Kónya Anikó Tapasztalati élmény és emlékezeti tudatosság: Az önéletrajzi emlékezet introspektív adatai In: Gervain J, Kovács K, Lukács Á, Racsmány M (szerk.) Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005. pp. 262–274.

• Kónya Anikó A tapasztalat tartós fennmaradása - emlékezeti konszolidáció In: Csépe V, Győri M, Ragó A (szerk.) Általános pszichológia 2.: Tanulás, emlékezés, tudás Budapest: Osiris Kiadó, 2007. pp. 209–235.

• Kónya Anikó Önéletrajzi emlékezet a laboratóriumban In: Czigler I, Oláh A (szerk.) Találkozás a pszichológiával Budapest: Osiris Kiadó, 2007. pp. 116–134.

• Kónya Anikó Sémaelméletek és az emlékek fogalmi kategorizációja In: Csépe V, Győri M, Ragó A (szerk.) Általános pszichológia 2.: Tanulás, emlékezés, tudás Budapest: Osiris Kiadó, 2007. pp. 331–347.

• Futó J, Kónya Anikó A gyermekkori emlékek természete: halványodás és kiemelkedés ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1-2: pp. 53–67. (2008)

• Kónya Anikó Történelem az élettörténetben: ’56 generációs emlékezete In: Szederjesi Cecilia (szerk.) Megtorlások évszázada - Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon Salgótarján; Budapest: Nógrád Megyei Levéltár - 1956-os Intézet, 2008. pp. 301–312.

• Toth B, Boha R, Benyovszky M, Gaal ZA, Kónya A, Molnar M Electrophysiological study of intentional forgetting INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 77:(3) p. 257. (2010)

• MÉSZÁROS A, KÓNYA A, KAS B A verbális fluenciatesztek felvételének és értékelésének módszertana. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 14:(2) pp. 53–76. (2011)

• Szőllősi Ágnes, Kónya Anikó Az önéletrajzi emlékezet vizsgálata: Önéletrajzi Interjú eljárás (Egészséges emlékezet és Alzheimer kór) MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 66:(4) pp. 587–603. (2011)

• Szőllősi Ágnes, Büki Lívia Noémi, Kónya Anikó Az önéletrajzi interjú (AI) vizsgálati eljárás bemutatása. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 13:(2) pp. 77–94. (2011)

• Toth B, Boha R, Gaal Z, Konya A, Molnar M ELECTROPHYSIOLOGICAL STUDY OF AGING IN DIRECTED FORGETTING PSYCHOPHYSIOLOGY 48: p. S25. (2011)

• Tóth B, Boha R, Pósfai M, Gaál ZsA, Kónya A, Stam CJ, Molnar M EEG synchronization characteristics of functional connectivity and complex network properties of memory maintenance in the delta and theta frequency bands. INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOPHYSIOLOGY 83:(3) pp. 399–402. (2012)

•Tóth Brigitta, Boha Roland, Kormann Eszter, Gaál Zsófia Anna, Kónya Anikó, Molnár Márk Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása PSZICHOLÓGIA 32:(1) pp. 37–52. (2012)

•Kónya Anikó, Király Ildikó Előszó : Az emlékezetkutatás ismerős de megoldatlan kérdései: az epizódikus emlékezet és a mentális időutazás PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 33:(3) pp. 159–168. (2013)

•Kárpáti Judit, Király Ildikó, Kónya Anikó A téri szekvencia és a fogalmi sorrend emlékezeti összekapcsolásának fejlődése PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 33:(3) pp. 185–204. (2013)

•Nagy Márton, Kónya Anikó, Király Ildikó Az asszociatív emlékezet fejlődése 6-10 éves kor és fiatal felnőttkor között PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 33:(3) pp. 169–184. (2013)

•Szőllősi Ágnes, Fazekas Katakólin, Kónya Anikó: Önéletrajzi emlékezet: élmény és elbeszélés PSZICHOLÓGIA (MTA PSZICHOLÓGIAI INTÉZET) 33:(3) pp. 205–222. (2013)

Szakmai elismerésekSzerkesztés

  • 1998-2000 Széchenyi professzori ösztöndíj
  • 2002-2005 Széchenyi István ösztöndíj
  • 2008 Magyar Felsőoktatásért emlékplakett
  • 2011 Pro Universitate Emlékérem arany fokozata kitüntetés

ForrásokSzerkesztés