Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (rövidítve: KKETTKA) az első Orbán-kormány 1020/1999. (II.24.) számú kormányhatározata [1] nyomán 1999. június 18-án jött létre.

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

A Közalapítvány célja szerkesztés

A Közalapítvány célja tudományos kutatás, közművelődési, oktatási és a kulturális javak védelmével kapcsolatos állami feladat ellátása.

A Közalapítvány tevékenységei szerkesztés

A Közalapítvány gondoskodik a magyar és közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a magyarországi viszonyokra.

A Közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét, ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára való minél szélesebb körű hozzáférhetőségét, támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.

A Közalapítvány élén eredetileg öttagú kuratórium állt, a kuratórium később hattagúvá vált. Jelenleg a kuratórium ismét öttagú. A hattagú kuratórium ellenőrzi a Közalapítvány tevékenységét, őket az első Orbán-kormány kérte föl a tagságra.

A Közalapítvány kuratóriuma szerkesztés

A Közalapítvány kuratóriumának elhunyt tagjai szerkesztés

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága szerkesztés

A nemzetközi testület tagjai szerkesztés

Források szerkesztés