A kapitány a neve egy hajó vezetőjének, parancsnokának.

Osztrák-Magyar Haditengerészet szerkesztés

A tiszti rang elnevezése a 19. században használt hajókategóriákból ered, amelyben a hajókat méreteik alapján korvettekre, fregattokra és sorhajókra osztották.

Korvettkapitány szerkesztés

A korvettkapitány a hadihajó parancsnokhelyettese. A hadsereg őrnagy rangjának felel meg.

Fregattkapitány szerkesztés

A fregattkapitány a hadihajó parancsnoka. A hadsereg alezredesi rangjának felel meg.

Sorhajókapitány szerkesztés

A sorhajókapitány (németül Linienschiffskapitän) az Osztrák-Magyar Haditengerészet ezredesnek megfelelő rendfokozata volt. A Monarchia felbomlása után az utódállamok egy része, mint például a Jugoszláv haditengerészet tovább használta ezt a rendfokozatot.

Források szerkesztés

A magyar Wikikönyvekben
további információk találhatók

További információk szerkesztés

Nézd meg a kapitány címszót a Wikiszótárban!