Keveházi László

D. Keveházi László (Budapest, 1928. május 23.) evangélikus lelkész. A Gaudiopolisban – Örömváros – kikiáltott Gyermekköztársaság első miniszterelnöke.

Keveházi László
Született 1928. május 23. (92 éves)
Budapest
Foglalkozása lelkész

ÉletútSzerkesztés

Négy gimnáziumi osztály elvégzése után - katonatiszti ambíciókkal - a nagyváradi Hadapródiskolába került. A második világháborús front kiteljesedését követőn alma materüket Ausztriába menekítették, ahol a szövetségesek fogságába estek. A francia tengerparton, Cherbourg volt az utolsó állomás, innen szabadult. Édesapját bebörtönözték, otthonukat elvették. Édesanyja javaslatára kereste fel Sztehlo Gábort a gyermekmentő missziót folytató evangélikus lelkészt. Befogadták, sőt, a Gaudiopolis miniszterelnöke lett, itt végezte el a gimnáziumot, majd egy évig kémia-fizika szakos hallgató volt az egyetemen. Ezután következett életében az a fordulat, hogy Istennek szánta magát. Először a Nagytarcsai Külmisszió Intézetben tanult kettő, majd öt évig (Sopronban és Budapesten) a Teológia Akadémián. 1956-ban feleségével, Czégényi Klárával Pilisre kerül lelkészi szolgálatba. Közben 16 évig a Pest megyei Egyházmegye esperese volt. 1989-től a Hittudományi Egyetemen egyháztörténeti előadóként 1997-ig - Kőszegről is bejárva - itt tanított. A kőszegi és környékbeli gyülekezetekben 10 évig helyettes lelkészként dolgozott, már nyugdíjasan. 2005-ben kapta meg a teológia díszdoktora címet. Több egyháztörténeti témájú könyve, sok ilyen irányú és egyéb írása jelent meg. Tevékeny részt vevője az egyházközösségnek, miközben folytatta tudományos munkáját is.

Tudományos tevékenységSzerkesztés

Kutatási területSzerkesztés

 • Egyetemes egyházi missziótörténet
 • A hazai reformáció története
 • Hazai és egyetemes egyháztörténet

Tudományos fokozatSzerkesztés

 • Evangélikus Hittudományi Egyetem díszdoktora [1]

Társasági tagságSzerkesztés

 • Egyháztörténeti Szakcsoport

PublikációSzerkesztés

 • "Befogadtatok". A Magyarországi Evangélikus Egyház szeretet otthonai; szerk. Keveházi László, Muncz Frigyes, Tekus Ottó; Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Bp., 1986
 • "Kit küldjek el?". Kunos Jenő élete és szolgálata; Fébé, Piliscsaba, 2001 (Külmissziói kiskönyvtár)
 • "Tegyetek tanítvánnyá minden népet". Egyetemes missziótörténeti vázlat; Evangélikus Sajtóosztály, Bp., 2001 [2][halott link]
 • Hívására indultunk. Aranydiplomás evangélikus lelkészek vallomásai, 1950-1955 + 1951-1956; szerk. Keveházi László, Missura Tibor; s.n., s.l., 2005
 • "A kereszt igéjét hirdetni kezdtem". Sztárai Mihály élete és szolgálata; Luther, Bp., 2005 (Testes veritatis) [3][halott link]
 • Podmaniczky Pál, a misszió professzora; Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület, Bp., 2006 (Külmissziói kiskönyvtár)
 • Szorongató igék. Gyenesdiás, 2004. június 15-17.; Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, Győr, 2006 (Egyházkerületi füzetek)
 • 100 éve született Sztehlo Gábor; Luther, Bp., 2009
 • "Szolgáljatok az Úrnak örömmel..., menjetek be kapuin hálaénekkel"; Keveházi László: A 225 éves pilisi evangélikus templom története / A Pilisi Evangélikus Egyházközség története a második világháború végétől napjainkig, összeáll. Pángyánszky Ágnes; Pilisi Evangélikus Egyházközség, Pilis, 2009
 • "Irgalmasságot akarok". A diakónia bibliai alapjai és vázlatos története; Luther, Bp., 2010
 • Isten nagy dolgokat kicsiny kezdetből szokott elindítani; Luther, Bp., 2010
 • "Így leszel áldás". Túrmezei Erzsébet élete és szolgálata; Luther, Bp., 2012

HivatkozásokSzerkesztés