Lelkipásztor

protestáns egyházi személy (használd inkább az ev., ref. vagy metodista lelkész elemeket!)

A lelkipásztor tágabb értelemben véve a hierarchikus vallások alapvető egységének, az egyházközségeknek vagy a gyülekezeteknek az önálló vezetője.

A katolikus egyházbanSzerkesztés

 
Lipp László római katolikus lelkipásztor, közismert nevén László atya elsőáldozáskor. Elsőáldozásra akkor kerülhet sor, amikor a gyermek kellő hitoktatás után már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra

A katolikus egyházban papnak,plébánosnak és atyának nevezzük a hívők egy részének pasztorálásáért felelős személyt. Szoros értelemben véve a püspök általi kinevezés által megbízott plébános, vagy káplán. Fő feladata, hogy szolgáltassa ki a szentségeket, s vezesse a rábízott közösséget.

Protestáns egyházakbanSzerkesztés

Lelkipásztornak vagy lelkésznek nevezik a magyar protestánsok papjait. A lelkipásztorok a templomi istentiszteleten és általában minden hivatalos jellegű egyházi szolgálaton kívül gyülekezetüknek, mint egésznek, valamint a gyülekezet tagjainak lelki szükségleteiről gondoskodik, vagyis híveik körében például lelkipásztori látogatások által lelki gondozást folytatnak.

A lelkipásztor szó szinonimáiSzerkesztés

a protestantizmusban: prédikátor, pásztor, lelkész, tiszteletes

a katolicizmusban: plébános, pap, atya, tisztelendő, szerzetes

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés