Lelkipásztor

protestáns egyházi személy (használd inkább az ev., ref. vagy metodista lelkész elemeket!)

A lelkipásztor tágabb értelemben véve a hierarchikus keresztény vallások alapvető egységének, az egyházközségnek vagy a gyülekezetnek az önálló vezetője.

A katolikus egyházbanSzerkesztés

 
Lipp László római katolikus lelkipásztor, közismert nevén László atya elsőáldozáskor, amire akkor kerülhet sor, amikor a gyermek kellő hitoktatás után már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között, és képes a gyónásra

A katolikus egyházban papnak nevezik a hívők egy részének pasztorálásáért felelős személyt. Megszólítása tisztelendő úr. Szoros értelemben véve a (főtisztelendő) püspök által kinevezett plébános, vagy káplán. Fő feladata a szentségek kiszolgáltatása és a rábízott közösség kezelése.

Protestáns egyházakbanSzerkesztés

Lelkipásztornak vagy lelkésznek nevezik a magyar protestánsok papjait. A lelkipásztorok a templomi istentiszteleten és általában minden hivatalos jellegű egyházi szolgálaton kívüli gyülekezetüknek mint egésznek, valamint a gyülekezet tagjainak lelki szükségleteiről gondoskodik, vagyis híveik körében például lelkipásztori látogatások által lelki gondozást folytatnak. Megszólításuk nagytiszteletű asszony vagy úr.

A lelkipásztor szó szinonimáiSzerkesztés

a protestantizmusban: prédikátor, pásztor, tiszteletes

a katolicizmusban: plébános, pap, atya, tisztelendő, szerzetes stb.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés