Lelkipásztor

protestáns egyházi személy (használd inkább az ev., ref. vagy metodista lelkész elemeket!)

A lelkipásztor vagy lelkész egy keresztény gyülekezet vagy egyházközség vezetője, aki felelős a közösség lelki irányításáért. Úgy kell viselkedniük, mint a pásztoroknak, akik gondoskodnak a nyájról,[1] és ez a gondoskodás magában foglalja a tanítást is. Istentiszteleteket vezetnek, prédikációt tartanak, tanítanak és tanácsokat adnak a közösségnek vagy a gyülekezetnek.

Sok egyházban mindig felszentelik a lelkipásztorokat. Az Újszövetség fordítói általában a „püspök[2] és a „presbiter[3] szavakat használják a korai kereszténység hasonló szerepű vezetőire. Ezeket a szavakat is néha felcserélhető módon használják, például a Titusz 1:5-6-ban.

Etimológia

szerkesztés

A szó a lelki (lélek + -i) és latin eredetű pastor (= juhpásztor) szavak összevonásából származik.

A pásztor kifejezés maga a Bibliából származik. Istent magát „Izrael pásztorának”, Izráel népét pedig „az Úr nyájának” nevezi.[4]

Az Újszövetségben a görög ποιμην (poimén) szót használják, és általában pásztornak fordítják.[5] Ezt a szót 18 alkalommal használják. Jézust a "Jó Pásztornak" is nevezi, pl. János 10:11-ben: "Én vagyok a jó pásztor; a jó pásztor életét adja a juhokért."

A "vének" vagy gyülekezeti vezetők feladata a nyáj (a közösség) pásztorolása, az egyetlen igaz Pásztor, Jézus Krisztus nevében és érdekében (János 21:25kk; ApCsel 20:28; 1Péter 5:2).

A katolikus egyházban

szerkesztés
 
Lipp László római katolikus lelkipásztor, közismert nevén László atya elsőáldozáskor, amire akkor kerülhet sor, amikor a gyermek kellő hitoktatás után már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között, és képes a gyónásra

A katolikus egyházban papnak nevezik a hívők egy részének pasztorálásáért felelős személyt. Megszólítása tisztelendő úr. Szoros értelemben véve a (főtisztelendő) püspök által kinevezett plébános, vagy káplán. Fő feladata a szentségek kiszolgáltatása és a rábízott közösség kezelése.

Protestáns egyházakban

szerkesztés

Lelkipásztornak vagy lelkésznek nevezik a magyar protestánsok lelki vezetőit. A lelkipásztorok a templomi vagy imaházi istentiszteleten és általában minden hivatalos jellegű egyházi szolgálaton kívüli gyülekezetüknek mint egésznek, valamint a gyülekezet tagjainak lelki szükségleteiről gondoskodnak, vagyis híveik körében például lelkipásztori látogatások által lelki gondozást folytatnak.

A protestantizmus ragaszkodik az újszövetségi "egyetemes papság" fogalmához, és a pásztort nem tekintik az egyház többi tagjától eltérő különleges státusú papnak, hanem egy bizonyos szolgálatot betöltő és ennek megfelelő felszenteléssel rendelkező személynek.[6][7] A protestáns lelkész egy törvényesen bejegyzett vallási szervezet prédikátora.

A lelkipásztor szó szinonimái

szerkesztés

a protestantizmusban: lelkész, prédikátor, pásztor, tiszteletes

a katolicizmusban: plébános, pap, atya, tisztelendő, szerzetes stb.

  1. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek. ApCsel 20,28.
  2. 1Ti 3:1; Tit 1:7
  3. 1Péter 5:1
  4. 1Móz 49:24; Zsoltárok 23 ; 80:1; Jeremiás 31:10; Ezékiel 34:11–21
  5. G4166 - poimēn - Strong's Greek Lexicon (kjv) (angol nyelven). Blue Letter Bible. (Hozzáférés: 2023. április 5.)
  6. Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek... - 1Pét 2,5
  7. https://www.evangelikus.hu/hireink/teologia/egyetemes-papsag

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés