Knapp Éva

magyar irodalomtörténész, könyvtáros

Knapp Éva (született Knapp Ilona Éva, Marcali, 1956. május 26. –) magyar irodalomtörténész, könyvtörténész, az MTA doktora, fő kutatási területe az európai és magyarországi kora újkori irodalom története.

Knapp Éva
Féner Tamás felvétele
Féner Tamás felvétele
SzületettKnapp Ilona Éva
1956. május 26. (68 éves)[1]
Marcali[1]
Állampolgárságamagyar
HázastársaTüskés Gábor (1980–)
Gyermekeiegy gyermek
Foglalkozása
IskoláiEötvös Loránd Tudományegyetem (–1980, történelem, könyvtártudomány)
KitüntetéseiFaludi Ferenc Alkotói Díj (2011)[2]
Tudományos pályafutása
Szakterületirodalomtörténet
Tudományos fokozat

SablonWikidataSegítség

Ősei egyrészt a XVIII. század első felében az Észak-Dunántúlra érkezett német telepesek, másrészt a középkor óta folyamatosan a Szigetközben élő halászok és egyházi kisnemesek. Szülei Knapp István erdőmérnök (1931–2001) és Kollár Anna tanítónő (1936–2008).

1980-ban házasságot kötött Tüskés Gábor irodalomtörténésszel, egy gyermekük született: Tüskés Anna (1981–) irodalomtörténész, művészettörténész.[3]

Szakmai életrajz

szerkesztés

1974-ban érettségizett a marcali Lady János (ma Berzsenyi Dániel) Gimnáziumban. 1980-ban szerzett oklevelet az ELTE Bölcsészettudományi Karán (történelem szakos középiskolai tanár és könyvtáros). 1984-től a bölcsészettudomány doktora (irodalom-könyvtártan, témája: Barokk kori mirákulumos könyvek magyarországi búcsújáróhelyekről). 1991-től az irodalomtudomány kandidátusa (témája: Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban). 2000-től az MTA doktora (témája: Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI–XVIII. században).

Fő kutatási területe a 16–18. századi európai és magyar irodalomtörténet, a neolatin irodalom, az irodalmi emblematika, valamint a könyv- és könyvtártörténet.

1979–2021 között az ELTE Egyetemi Könyvtár munkatársa. 1991–2009 között a Kézirat- és Ritkaságtár osztályvezetője, 2009–2011 között az átszervezett Kéziratok és Régi Nyomtatványok Osztályának vezetője. 2011-től a könyvtár tudományos munkájának irányítója.

Több mint négy évtizeden át folyamatosan kutatta, feldolgozta és bemutatta az Egyetemi Könyvtár gyűjteményeit. 2003–2006 között MTA TKI kutatócsoportot vezetett a könyvtár metszetgyűjteményének feldolgozására.

Kiállítások

szerkesztés

Az 1980-as évektől számos tudományos kiállítást rendezett bemutatva a könyvtár állományát és felfedezetlen értékeit, így például 1989: Valuable Historical Maps – a Nemzetközi Bibliofil Társaság felkérésére; 2002: Magyarország képe a kora újkori német irodalomban; 2007: A Zrínyiek és Európa; 2009: A csillagok törvényei; 2009: Herbáriumok; 2011: Az ismeretlen Mikes; 2012: Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban; 2013: Csillagászat-történeti tudásvagyon; 2016: Az Egyetemi Könyvtár Corvinái; 2017–2018: Luther-nyomtatványok; 2018: Hunyadi (I.) Mátyás és az igazságszolgáltatás – az Országos Bírósági Hivatal felkérésére; 2019: II. Rákóczi Ferenc emlékezete.

Főbb művei

szerkesztés
 • Szilárdfy Zoltán–Tüskés Gábor–Knapp Éva: Barokk kori kisgrafikai ábrázolások magyarországi búcsújáróhelyekről; Egyetemi Könyvtár, Bp., 1987 (Fontes et studia)
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: Volksfrömmigkeit in Ungarn. Beiträge zur vergleichenden Literatur- und Kulturgeschichte; Röll, Dettelbach, 1996 (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie)
 • The Sopron collection of Jesuit stage designs; szerk. Jankovics József, előszó Fagiolo Marcello, tan. Knapp Éva, Kilián István, ikonográfia Bardi Terézia; Enciklopédia, Bp., 1999
 • Officium Rákóczianum. Az I. Rákóczi Ferencről elnevezett imádságoskönyv története és nyomtatott kiadásai; Borda Antikvárium, Bp., 2000
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Források, formák, közvetítők; Osiris, Bp., 2001
 • Pietás és literatúra. Irodalomkínálat és művelődési program a barokk kori társulati kiadványokban; Universitas, Bp., 2001 (Historia litteraria)
 • "Gyönyörű volt szál alakja". Szent István király ikonográfiája a sokszorosított grafikában a XV. századtól a XIX. század közepéig; Borda Antikvárium, Bp., 2001
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: Az egyházi irodalom műfajai a XVII-XVIII. században. Tanulmányok; Argumentum, Bp., 2002 (Irodalomtörténeti füzetek)
 • Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században. Tanulmány a szimbolikus ábrázolásmód történetéhez; Universitas, Bp., 2003 (Historia litteraria)
 • Knapp Éva–Tüskés Gábor: Emblematics in Hungary. A study of the history of symbolic representation in renaissance and baroque literature; Niemeyer, Tübingen, 2003 (Frühe Neuzeit)
 • Knapp Éva–Tüskés Gábor: Populáris grafika a 17-18. században; Balassi, Bp., 2004
 • Libellus. Válogatott könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok; Balassi, Bp., 2007
 • "Judit képit én viseltem". Kora újkori színház- és drámatörténeti tanulmányok; Argumentum, Bp., 2007 (Irodalomtörténeti füzetek)
 • "A lói tanáts zabolázója", 1-3; Borda Antikvárium, Zebegény, 2007–2009
  • 1. Berei Farkas András vándorköltő élete és munkássága, 1770–1832; 2007
  • 2. Berei Farkas András munkáinak bibliográfiája; 2007
  • 3. Berei Farkas András vándorköltő társadalmi kapcsolatai és irodalmi elhelyezése. Mutatók és javítások; 2009
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: Germania Hungaria litterata. Deutsch-ungarische Literaturverbindungen in den frühen Neuzeit; Weidler, Berlin, 2008 (Studium litterarum)
 • Knapp Éva–Tüskés Gábor: Sedes Musarum. Neolatin irodalom, tudománytörténet és irodalomelmélet a kora újkori Magyarországon; Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009 (Csokonai könyvtár)
 • Csillagászat-történeti tudásvagyon. Kiállítás az ELTE Egyetemi Könyvtár csillagászati kézirataiból és nyomtatványaiból. 2013. október 29–2014. március 28.; ELTE Egyetemi Könyvtár, Bp., 2012 (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban)
 • Pázmány-relikviák a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Pázmány Péter pozsonyi magánkönyvtárának kötetei a budapesti Egyetemi Könyvtárban. Kiállítás 2012. december 13–2013. március 29. Tanulmány, katalógus; ELTE Egyetemi Könyvtár, Bp., 2012 (Kiállítások az ELTE Egyetemi Könyvtárban)
 • Knapp Éva–Szögi László: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára; ELTE Egyetemi Könyvtár, Bp., 2012
 • Martin von Cochem Magyarországon, 1-3.; Borda Antikvárium, Zebegény, 2014–2019 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok)
  • 1. Mennyei követek / Len kötelecske / Az két atyafi szent szüzek Gertrudis és Mechtildis imádságos könyve; 2014
  • 2. Pótlások és kiegészítések az első részhez / Jó illatú kis rózsáskertek / Sigray Erzsébet Róza Jó illatú rózsáskertje; 2016
  • 3. Pótlások és kiegészítések a második részhez / Baumgarten / VI. Pius pápa imádságos könyve; 2019
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: A Fortunatustól a Törökországi levelekig. Válogatott tanulmányok; Universitas–MTA BTK ITI, Bp., 2015 (Historia litteraria)
 • Librum evolvo. Eszme- és könyvtörténeti tanulmányok a XVI-XX. századból; Reciti, Bp., 2017
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: Litterae Hungariae. Transformationsprozesse im europäischen Kontext (16–18. Jahrhundert); MV Wissenschaft, Münster, 2018
 • Andocs; Borda Antikvárium, Zebegény, 2020 (Régi magyarországi vallásos nyomtatványok)
 • Tüskés Gábor–Knapp Éva: A textualizált Rákóczi; Balassi, Budapest, 2023

MTMT-publikációk

szerkesztés

Magyar Tudományos Művek Tára – Knapp Éva adatlapja.[4]

Díjak, kitüntetések

szerkesztés
 • 2004: Klaniczay-díj (megosztott)
 • 2011: Faludi Ferenc Alkotói Díj
 • 2011: Emléklap az Egyetemi Könyvtár fennállásának 450. évfordulójára
 • 2011: ELTE Egyetemi Könyvtár könyvtáros főtanácsos
 • 2013: „Mesztegnyő Községért” kitüntető cím
 • 2020: ELTE Mária Terézia Emlékérem, bronz fokozat

Médiaszereplések, tudományos előadások

szerkesztés
 1. a b http://real.mtak.hu/30823/2/tuskes_knapp_borito_u.pdf
 2. https://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/dijak-elismeresek#faludi-ferenc-alkot%C3%B3i-d%C3%ADj, https://www.prae.hu/news/10210-knapp-evae-a-faludi-ferenc-alkotoi-dij/
 3. Törpényi Annamária Ulla–Albrecht Zsófia: „Labor omnia vincit”. Beszélgetés Tüskés Gáborral és Knapp Évával; in: Irodalomismeret, 16. évf. 2. sz. (2005): 29-39.
 4. 449 tétel – 2021. február

További információk

szerkesztés