Főmenü megnyitása

Kovács Ilona (irodalomtörténész)

irodalomtörténész

Kovács Ilona (Kecskemét, 1948. január 2. –) irodalomtörténész, műfordító, a Szegedi Tudományegyetem docense. 1994-ben szerzett kandidátusi fokozatot (PhD).

Kovács Ilona
Kovács Ilona.jpg
Született 1948. január 2. (71 éves)
Kecskemét
Nemzetisége magyar
Foglalkozása irodalomtörténész,
műfordító

PályafutásaSzerkesztés

1966-ban érettségizett a Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában. 1971-ben szerezte meg magyar-francia szakos tanári diplomáját az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1975-ben színházrendezői diplomát is szerzett.

1971-től az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztályán dolgozott. 1986-1991 között adjunktus volt az ELTE BTK Francia Tanszékén. 1991-1993 között tanulmányi igazgató volt az Országos Francia Műszaki és Dokumentációs Központban (OFMDK). 1993-1997 között a Budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 1997 óta docens Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszékén.

Fő kutatási területe a 18. és 19. századi francia és magyar irodalomtörténet, irodalomelmélet (főként az önéletírás és a regény közti átmenetek problémái), fordításelmélet, szövegkiadások elmélete és gyakorlata, genetikus kritika. A legismertebb mai magyar Casanova-kutató.

1974-től számos ösztöndíjas kutatóúton vett részt az MTA és francia partnerei közötti együttműködés keretében, francia kormányzati ösztöndíjakkal és egyetemi meghívással. 1986-87 során Soros – ösztöndíjjal II. Rákóczi Ferenc francia kézirathagyatékát kutatta és készítette elő kiadásra.

1974-től számos magyar és külföldi irodalomtörténeti, köztük Casanova-konferencián vett részt. 1995-ben nemzetközi Casanova-kollokvium szervezője volt a budapesti Francia Intézetben, „Casanova, aventurier et écrivain” (Casanova, a kalandor és az író) címmel.

Főbb publikációiSzerkesztés

 • Le Noble: Rákóczi fejedelem históriája, Budapest, Szépirodalmi-Helikon, 1976. (kontrollszerkesztés és tárgyi jegyzetek)
 • Archivum Rákóczianum, series III, Scriptores: Mémoires du prince François II Rákóczi sur la guerre de Hongrie / II. Rákóczi Ferenc Emlékiratai a magyarországi háborúról, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1978. (kétnyelvű kritikai kiadás sajtó alá rendezése, textológiai apparátus és tanulmány)
 • Csokonai kritikai kiadás, Költemények, I. Kötet, Irodalomtörténet, 1978/4. (könyvbírálat, amelyet 1980-ban Akadémiai Nívódíjjal tüntettek ki.)
 • Archivum Rákóczianum, series III, Scriptores: Testament politique et moral du prince François II Rákóczi / II. Rákóczi Ferenc Politikai és erkölcsi végrendelete, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. (háromnyelvű kritikai kiadásban: fordítás, kontrollszerkesztés, a francia szöveg sajtó alá rendezése, textológiai apparátus és tanulmány)
 • A la recherche d’une définition, in Les Lumières en Hongrie, en Europe Centrale et Orientale; Actes du Troisième Colloque des Lumières de Mátrafüred, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984., 75-79.
 • Rákóczi, écrivain bilingue, in Cahiers de l’Institut Hongrois, n° 1, 59-72. (Párizs, 1985.)
 • Rákóczi alkotói módszere (A diktálási hipotézis), in ItK, 1985/6. 656-665.
 • A gondola alakú hamutartó (Ernst Lubitsch filmvígjátékai), in Filmvilág, 1988/4, 22-30.
 • “A kéziratok nem égnek el…” , in Nagyvilág, 1989/8, 1250-1253.
 • Un aristocrate libertin hongrois: le comte János Fekete de Galántha, in Transactions of the VIIth Congress on the Enlightenment, Voltaire Foundation, Oxford, 1989. II/1135-114o.
 • A szöveg születése, különszám a genetikus kritikáról: Helikon Világirodalmi Figyelő. 1989/3-4. (szerkesztés, előszó, cikk, könyvismertetések, kritika)
 • Arthur Rimbaud: Napfény és hús, Budapest, Móra Könyvkiadó, 1989. (levélfordítások)
 • De Sade márki: Filozófia a budoárban, Budapest, Pallas, 1989. (fordítás)
 • Fekete gróf dévaj meséi, in Erato, 1990/III, 16-23.
 • Apollinaire maszkjai, bevezető tanulmány a Tizenegyezer vessző című regény magyar fordításához, Budapest, Erato-kiskönyvtár, 1990. 5-13.
 • Les contes libertins du comte János Fekete de Galántha, in Annales Univ. Sc. Bp., de Rolando Eötvös nominatae, XIX/1989/1990, 101-106.
 • Farkas Kempelen, un inventeur de génie dans la Hongrie du XVIIIe siècle, in Progrès technique et évolution des mentalités en Europe Centrale (1750-1840), Párizs, INALCO, 1991. 27-* Faux-vrai et vrai-faux. Les incroyables machines de Farkas Kempelen, génie-inventeur hongrois du XVIIIe siècle, in Psylex, 1992/4, 15-19.
 • Archivum Rákóczianum, séries III, Scriptores: tome IV, Aspirationes - Aspirations du prince François II Rákóczi / II. Rákóczi Ferenc: Fohászok, Budapest, Akadémiai Kiadó - Balassi Kiadó, 1994. (háromnyelvű kritikai kiadás, szövegközlés, textológiai jegyzetek és tanulmány)
 • La politique de tolérance dans la Hongrie du XVIIIe siècle (de Rákóczi a Joseph II), Actes de Colloque de Strasbourg, Univ. de Strasbourg, 1995, 245-262.
 • Henriette és a magyar huszártiszt, Szerb Antal Casanova-fordítása, in 2000, 1995/12 (december), 35-36.
 • Légendes hongroises autour de Casanova, in Pont des Arts, Budapest, 1995/1, 23-24.
 • Napóleon, a médiasztár - Egy mítosz alakváltozásai, in Filmvilág XXXIX/1996. május, 40-43. (Ádám Péterrel közösen írt cikk)
 • Csipkés térdnadrág és díszmagyar - Casanova és a magyar emlékiratírók, in Magyar Lettre Internationale, 21. (1996. nyár), 43-47.
 • Laclos: Veszedelmes viszonyok, in Huszonöt fontos francia regény, Maecenas-Lord, 1996. 66-79.
 • Femmes écrivains dans la littérature hongroise des Lumières et leurs correspondances mises en vers, in Transactions of the ISECS Münster Congress on the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation, 1996. 334-339.
 • Casanova papagája, in Filmvilág, XL/1997. június, 45-47.
 • Est-il possible de traduire Sade en hongrois? in Acclimater l’autre, Budapest, Balassi, 1997. 137-142.
 • Egy emlékirat kalandjai (Casanova visszaemlékezéseinek kiadástörténete), in Holmi, 1997/február, 244-252.
 • Éditer des manuscrits (a Presses Universitaires de Vincennes “Manuscrits modernes” című könyvsorozata), in Helikon Világirodalmi Figyelő, 1997/2, 122-125. (recenzió)
 • Les Liaisons dangereuses, pris comme modèle d’indifférence sociale, in Atelier du Roman, n. 12, 1997, 45-50.
 • Archivum Rákóczianum, series III, Scriptores: Meditationes - Méditations du prince François II Rákóczi / II. Rákóczi Ferenc Meditációi, Budapest, Balassi, 1997. (háromnyelvű szövegkritikai kiadás, a francia szöveg sajtó alá rendezése, textológiai apparátus és tanulmány)
 • Casanova szerelmei. Három esszé (Fenyő Miksa, Chantal Thomas, Kovács Ilona), Seneca, 1998. 162 o.
 • Casanova: Plaisirs de bouche, Librio, Paris, 1998. (Introduction et choix de textes).
 • Casanova mémorialiste dans le contexte hongrois, in Acta Romanica, tome XIX, Szeged, 1999. 53-65.
 • Szerb Antal és Casanova, Budapest, Atlantisz, 1999.
 • Casanova: Életem története (szemelvények, jegyzetek és utószó), Atlantisz, 2000.
 • George Sand naplói és levelei, Budapest, Magyar Könyvklub, 2000. (fordítás)
 • Casanova et les femmes, in Lunes, n°13, octobre 2000, pp. 50–60.
 • L’étrange modernité de Kosztolányi, in Atelier du Roman, n°25, mars 2001.pp. 19–27.
 • De Sade márki: Filozófia a budoárban (2. kiadás, Lazi-Könyvkiadó, Szeged, 2001. [utószó: A Budoárfilozófia írója, Sade márki (1740-1814), 207-217. o.)]
 • Yourcenar, Marguerite: Nouvelles orientales // Keleti történetek, Budapest, AKGA Kiadó kft. 2001. (kétnyelvű kiadás, ford. Vargyas Zoltánnal együtt, utószó : pp. 225–232.)
 • Le libertinage hongrois: un phénomène de manque, in Mille ans de contacts, textes réunis par Marie Payet et Ferenc Tóth, Département de Français de l’École Supérieure Dániel Berzsenyi, Szombathely, 2001.
 • Les modulations de la voix de Casanova dans les manuscrits de l’Histoire de ma vie , in Recherches et travaux, Grenoble, n°61 [2002], 39-49.
 • La théâtralisation d’une vie dans les Mémoires de Casanova, in Atelier du Roman, n°34, pp. 51–61.
 • Sade márkiról franciául és magyarul (előszó Chantal Thomas Sade-könyvéhez), Budapest, Magyar Könyvklub, 2003. 9-20.
 • A filozófus Teréz, Budapest, Polgart, 2004. (Tabu.Erotika-sorozat), (fordítás)
 • Correspondance de François II Rákóczi et de la Princesse Elizabeta Sieniawska (1704- 1727), Budapest, Balassi Kiadó, 2004. 10. 19. (francia forráskiadás szövegközlése és jegyzetek)
 • Irodalmi dilettánsok, tanulmánykötet, Máriabesnyő, Attraktor kft. 2004.
 • Crébillon, Claude: A Pamlag történetei, Szeged, Lazi, 2004. (fordítás)
 • Réécriture et réception : le cas des MÉmoires de Casanova, in Pluralité des langues et mythe du métissage, Paris, PUV, 2004. 61-73.

Díjak, elismerésekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés