Lassú tánc (Mikrokozmosz 33.)

A Lassú tánc Bartók Béla 6 kötetes zongorára írott Mikrokozmoszának (Sz.107, BB 105; 1926, 1932-1939) 33. darabja.[1]

Paul Cezanne Lány a zongoránál (1866)

Ritmika, tempó szerkesztés

Ez a 6/4-es, változatlan ütembeosztású darab közvetlenül a 3/2-es ütembeosztású 32. darab után következik. Feltehetően az volt Bartók célja, hogy a két ütemfajta eltérő tagolását bemutassa.

Trillamozgású dallama és 6/4-es ritmusa némileg a 24. darabra (Pastorale) emlékeztet, itt azonban a dallamot szünetek is megszakítják. Az ütemjelző itt a valódi súlyviszonyokat mutatja. A kíséret mozgalmasabb, mint a Pastorale-ban A táncritmus páratlan ütemű és magyaros elemekkel vegyül: Az 5-6. és 9-10. ütemben komplementer ritmikával tá-ti-ti-tá és ti-tá-tá-ti („lengedező” és „szökőlejti”)[2] négyesek szólnak együtt.

Dinamika szerkesztés

A dinamika változásai a formai felépítést követik.

Szerkezet szerkesztés

A darab szerkezete miniatűr rondónak felel meg, azt csírájában, töredékes formában mutatja be.
A trillamozgású „rondótéma” háromszor hangzik el, először mezzoforte, majd két alkalommal piano dinamikával.
A „közjátékok” közül az első forte (5-6. ütem), a második mezzoforte (9-12. ütem), tehát a „közjátékok” mindig hangosabban szólnak, mint a téma.

Hangkészlet szerkesztés

A dallam hangkészlete fokozatosan bővül. A bichord, trichord, tetrachord szelvények után az 5. ütemben jelenik meg a pentachord ötödik hangja.

Kíséret szerkesztés

A kíséret ebben a darabban alárendelt szerepet játszik. A g-d ismétlődése népies, pasztorális jelleget kölcsönöz a darabnak, hiszen az nem más, mint egy líd-kvarttal kiegészített dudabasszus. Ehhez az ostináto-kísérethez, makacsul ismétlődő motívumhoz átmenő hangként a pentachord többi hangja is csatlakozik.

Tonalitás szerkesztés

A felső szólam hangkészlete á-moll, az alsó szólamé g-líd pentachord. A tonalitás nem egészen egyértelmű.

A teljes hangkészlet g alapú dúr és líd keveréke (bimodális). Erre utal a g-d kvint ismétlődése a kíséretben és a G-dúr hármas tercének, a h-nak gyakorisága a dallamban.

A kétszólamúság hátterében levő váltóakkordok viszont VII-I fokú szubtonális fordulatot ismételnek Á-mixolíd hangnemben. A kétféle kvart közül a felső szólam mindig a dúr (c kvart), az alsó szólam pedig a líd (cisz kvart) kvartot hangoztatja.

A c mindenütt negyedértékű, a cisz fél- és háromnegyed-értékben is előfordul. A c mindenütt súlytalan átmenő-, illetve váltóhang, a cisz viszont melléksúlyos ütemrészen is előfordul.

Az utolsó előtti ütemben a cisz vezetőhang felett három disszonáns hang szól: k9-sz8-k7. Így a darab végén az addigi nyugodt, kiegyensúlyozott hangzást fájdalmasan vagy sejtelmesen hangzóvá fátyolozza. Ez a későbbi darabokban is gyakran tapasztalható.

A bejezés félzárlat, a g tonalitást kifejező, a hangsor 5. és 2. hangját egyesítő d-á kvint, amire a két szólam ellentétes irányból érkezik.

A darab időtartama szerkesztés

Bartók az egyes művek tempóját és időtartamát metronómmal és stopperórával mérte.[3]Pontossága bámulatos volt. Mindig metronómot hordott magával s ezzel ellenőrizte a tempókat, akkor is, ha ő maga játszott.[4] Ennek fényében különös, hogy ennél a darabnál különbözik az időtartam, amit a kottában feltüntetett metronómszám alapján kiszámíthatunk:

 • (60/144)*6*15= 37,5 sec.

és a szögletes zárójelbe tett időutasítás:

 • 45 sec.

Fennáll a lehetőség, hogy a kottakiadásban - mellesleg rendkívül ritkán előforduló - nyomdai hibák egyikéről van csupán szó.[5]

Források szerkesztés

 • Frank1977: Frank Oszkár. Bevezető Bartók Mikrokozmoszának világába. Budapest: Zeneműkiadó (1977). ISBN 963-330-169-6  [6]
 • Bartók1987: Bartók Béla. Mikrokosmos – Zongoramuzsika a kezdet legkezdetétől, New Definitive Edition (magyar nyelven), Budapest: Editio Musica (1987)  [1]
 • ifjBB1955: Ifj. Bartók Béla. Apámról (magyar nyelven). Budapest: Zenetud. Tanulmányok III. (1955)  [3]
 • Sacher1945: Sacher, Paul. Bartók Béla emlékezete (1945)  [4]
 • Kocsis2006: Kocsis Zoltán. Kell-e metronóm?, 49. évfolyam, 3. szám, 14. oldal (magyar nyelven), Muzsika. cikk_id=2041 (2006). Hozzáférés ideje: 2022. január 9. [5]

Lásd még szerkesztés

Hivatkozások szerkesztés

 1. a b Bartók1987
 2. a b Időm
 3. a b ifjBB1955
 4. a b Sacher1945
 5. a b Kocsis2006
 6. Frank1977