Licskó Béla

(1954–) építőmérnök, vízrendezési szakmérnök

Licskó Béla (Budapest, 1954. május 6. –) építőmérnök, vízrendezési szakmérnök.

Licskó Béla
Licskó Béla portré.jpg
Született 1954 (67 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása Építőmérnök, Vízrendezési szakmérnök

PályafutásaSzerkesztés

A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Geodéziai (távérzékelés, térinformatika) szakértője. 1973-ban kezdett dolgozni a VITUKI-ban. Itt a cég 2012. évi megszűnéséig végigjárta a különböző besorolási fokozatokat, tudományos ügyintézőtől az osztályvezető tudományos főmunkatársig. 1979-től foglalkozik a távérzékelés víz- és környezet-gazdálkodási célú alkalmazásával és kutatás-fejlesztésével.

Az 1980-as években részt vett az Interkozmosz program „erőforrás-kutatás” alprogramjában. Az első magyar űrhajós 1980. évi repülésekor a földi referencia adatok előállításában, majd a felvételek kiértékelésében is dolgozott.

Szerepet vállalt a térinformatikai rendszerek víz- és környezetgazdálkodási alkalmazásának kialakításában, valamint kezdeményezője volt a légi videótávérzékelés magyarországi bevezetésének.

1993-tól az „ARGOS” Távérzékelési és Filmstúdió távérzékelési menedzsereként távérzékelési eljárásokat fejlesztett és alkalmazott, emellett szervezte a Stúdió légifelvételezési tevékenységét, és több mint 50 légifelvételezést is végrehajtott. Tematikus térképeket és tanulmányokat készített vízgazdálkodás, területhasználat, környezetvédelem és településgazdálkodás témakörökben. Térinformatikai rendszerek alkalmazásával digitális tematikus térképművek készítését irányította.

Jelenleg a VITUKI Hungary Kft. tudományos főmunkatársa. Az ELTE TTK Természetföldrajzi tanszék óraadó oktatója.

MunkásságaSzerkesztés

Alapdiplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai karán szerezte 1978-ban. Általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök (építőmérnök). 1990-ben a Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Intézetében Vízrendezési szakmérnöki oklevelet kapott, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetében szerzett térinformatikai képesítést, később környezetmenedzsment képzést végzett. A Magyar Mérnöki Kamarában Vízgazdálkodási és Geodéziai (távérzékelés, térinformatika) szakértő 2001 óta.

1978-tól a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (VITUKI Archiválva 2016. április 27-i dátummal a Wayback Machine-ben) munkatársa, a cég 2012. évi megszűnésekor távérzékelési osztályvezető, és tudományos főmunkatárs.

1979-től foglalkozik a távérzékelés vízrendezési célú kutatás-fejlesztésével. Később e-szakterülete bővült a mezőgazdasági vízgazdálkodási, környezetvédelmi és hulladék-elhelyezési témakörökkel, légi- és űrfelvételek analóg és digitális kiértékelését, feldolgozását végezte.

Részt vett a szocialista országok „Interkozmosz” programjában. Ezen belül az „erőforrás-kutatás” alprogramban. Az első magyar űrhajós 1980. évi repülésekor végzett kísérletek földi referencia adatainak előállításában, majd a felvételek kiértékelésében. A program működési ideje alatt eredményeit számos megoldás során hasznosították. Elsősorban a digitális képfeldolgozás, a képelemzési eljárások fejlesztése, új technológiák kidolgozása, és a távérzékelési eljárások széles körű alkalmazása terén végzett munkássága érdemel említést. Részt vett térinformatikai rendszerek víz- és környezetgazdálkodási alkalmazásának kialakításában, valamint kezdeményezője volt a légi videótávérzékelés magyarországi bevezetésének. Ennek keretében levezényelte a finn SILVACAM (infravörös tartományban érzékelő) erdő-monitoringra kifejlesztett video-rendszer magyarországi tesztelését a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Tájvédelmi Körzet területén.

1991-óta az ELTE Természettudományi Kar Természetföldrajzi tanszék óraadó tanára Hidrológus szakon (Területi vízrendezés tantárgy)

1993-tól az „ARGOS” Távérzékelési és Filmstúdió főtanácsosaként, távérzékelési menedzser munkakörben folytatta szakmai tevékenységét.1995-ben az Argos Stúdió a VITUKI szervezetébe tagozódik. Mindkét szervezetnél távérzékelési eljárásokat fejlesztett és alkalmazott víz-, környezet, és település-gazdálkodási feladatok megoldásához. A Stúdió légifelvételezési tevékenységének fő szervezőjévé vált. Több, mint kétszáz légifelvételezési tervet készített és több mint 50 terület légifelvételezését végezte el fedélzeti műszeroperátorként, légi fényképészként. 15 éven keresztül felügyelte a légifilmek laborálási munkáit. A légifelvételek kiértékelésére alapozva tematikus térképeket és tanulmányokat készített vízfelületek, területhasználat, környezet-gazdálkodás és -szennyezés, településgazdálkodás témakörökben. Néhány év után átveszi az ARGOS Stúdió távérzékelési-térinformatikai tevékenységének menedzselését Ditzendy Arisztidtől. Újabb távérzékelési eljárások fejlesztésében és alkalmazásában munkálkodik. Végzi a távérzékelt felvételek feldolgozását: légi és űrfelvételek fotóinterpretációját, képfeldolgozását. Térinformatikai rendszerek alkalmazásával digitális tematikus térképművek készítését irányítja. Távérzékelési munkái mellett szakértőként ökológiai szemléletű vízgazdálkodási tanulmányokat készít vízgyűjtő-gazdálkodás, vízkészlet-gazdálkodás, nagytérségi vízgazdálkodás, folyó és tószabályozás, sík és dombvidéki vízrendezés, belvízvédelem szakterületeken.

2012. novembertől a VITUKI Hungary Kft.ben folytatja korábbi tevékenységeit, mint tudományos főmunkatárs, szakértő.

2016-ban a magyar légi fényképezés szakterületén végzett munkájáért a Légi Térképészeti és Távérzékelési Egyesület egy emlékéremmel köszönte meg.[1]

SzakterületeiSzerkesztés

 • Síkvidéki vízrendezési eljárások kísérleti módszerekkel történő kutatása.
 • Vízrendezési szakvélemények készítése mezőgazdasági üzemek és tervező intézetek számára.
 • Belterületi vízrendezési módszerek kutatás-fejlesztése.
 • Meliorációs modelltelepek és kísérleti vízgyűjtők hidrológiai tevékenységének szervezése, irányítása.
 • Ökológiai szemléletű vízgazdálkodás, vízhasználatok, csapadékvíz-hasznosítás
 • Távérzékelési eljárások alkalmazás-fejlesztése
 • Légifotó interpretáció, képfeldolgozás, tematikus térképezés

Legfontosabb munkáiSzerkesztés

 • Ipari térségek távérzékeléses vizsgálati lehetőségei c. tanulmány (talaj és melioráció témakörök) kidolgozása. (1984.)
 • A síkvidéki vízrendezés módszereinek és adatbázisának továbbfejlesztése (1981-1985.)
 • Belterületi vízrendezés eszközeinek és módszereinek fejlesztése (1986 – 1987.)
 • Távérzékeléssel támogatott környezetvédelmi monitoring kialakítása. (1991.)
 • Mérési terv a BME Mikrohullámú Híradástechnikai Tanszékén folyó aktív mikrohullámú távérzékelési kísérletekhez. (1991.)
 • Galgafarm ökofalu vízgazdálkodási szakvéleménye. (1991.)
 • Gyűrűfű ökofalu vízgazdálkodási szakvéleménye. (1991.)
 • Az Árvízvédelmi Térinformatikai Adatbázis (ÁRTÉR) kialakítása. (1992.)
 • Ökológiai szemléletű vízrendezési beavatkozások alapelvei a Szigetköz ásványrárói területén. (1992.)
 • A Göböljárási tervezett golfpálya öntözővíz beszerzési lehetőségeinek feltárása. (1992.)
 • Alternatív vízrendezési javaslat Ásványráró területére. (1993.)
 • A video távérzékelés kialakítása magyarországi teszt területek felvételezésével, a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Tájvédelmi Körzet területének felvételezése és feldolgozása SILVCAM módszerrel. (1993.)
 • Atomerőművi telephely kiválasztásához területhasználati térképek készítése Landsat TM űrfelvételek kiértékelésével. (1994.)
 • A környezetbarát építés adatbázisa: Vízellátás felszín alatti vízből munkarész. (1998.)
 • „Autonóm Kisrégió Program - Országos Ajánlás” (Települési vízgazdálkodás, vízellátás fejezet). Tanulmány (1998.)
 • A Szigetköz monitoring kutatás fejlesztési tevékenység keretében M = 1 : 10 000 részletességű digitális területhasználati térképállományok elkészítése légifelvételek alapján 14 időpontra és digitális változástérképek előállítása. (1996-2008.)
 • A Paksi Atomerőmű hűtővizének Dunában történő elkeveredés-vizsgálata légi termovíziós mérésekkel. Digitális és nyomtatott hőtérképek előállítása. (2004-2006.)
 • Az ÁBKSZ Kht. információszolgáltatás tevékenységére alapozottan digitális belvíztérképek készítése az 1999-2000 belvízelöntésekről készült légifelvételek alapján DTA-50 térképi alapon (25 000 km² területet lefedő, 3500 légifelvétel feldolgozása). (2006.)
 • Az Atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása: A Bátaapáti-Üveghuta telephely környezetének területhasználati-területszerkezeti jellemzése légifelvételezés és értelmezés alapján. (2006.)
 • Víz és környezetgazdálkodási célú területfedéses légifelvételek készítési lehetőségei digitális fényképezőgépekkel és a légifelvételek értelmezésével készülő felszínborítás-térképek számítógépen történő előállítása. (2005-2010.)
 • A Paksi Atomerőmű Végleges Biztonsági Jelentése (VBJ) „A telephely leírása” című fejezetének 2010. évi aktualizálása. A Paksi Atomerőmű telephelye környezetének felszínborítás vizsgálata fejezet kidolgozása. (2010-2011.)
 • Lévai Projekt A környezeti hatástanulmány összeállítását megalapozó szakterületi vizsgálati és értékelési programok kidolgozása és végrehajtása” a „Telephely jellemzése” szakterületi program keretében „A telephely környezetében a felszínborítás-területhasználat térképezése és területszerkezet jellemzése” (2011-2013.)

Legfontosabb publikációiSzerkesztés

 • Licskó B: Légifényképezés alkalmazása a belvízrendezésben. MHT IV. Vándorgyűlésének kiadványa, pp 202-210, Győr, 1983.
 • Licskó B: Távérzékelési módszerek alkalmazása a belvíz-felmérésben az Abádszalóki Tesztmezőn. Az 5. FÖLDFOTÓ Kongresszus Kiadványa pp 89-97, Budapest, 1984.
 • Licskó B. and Vekerdy Z: Application of remote sensing procedures for planning and control of drainage constructions. Proceedings of 15th European Regional Conference on Agricultural Water Management pp 175-188, Dubrovnik, 1988.
 • Licskó B, Vekerdy Z et al: Útmutató a távérzékelési módszerek alkalmazására a meliorációs kiviteli tervezésben. FÖMI, Budapest, p 92, 1990.
 • Licskó B, Morvay K and Vekerdy Z: Application of remote sensing techniques at VITUKI betwen 1986-1990. 12 th EARSeL Symposium on Remote Sensing for Monitoring the Channing Environment of Europe, Eger, 1992.
 • Bart B, Licskó B, and Morvay K: Application of SILVACAM Video Remote Sensing Techniques in Hungary. Proceedings of the International GIS/LIS 93 Conference, Budapest, 1993.
 • Licskó B: Az 1999-2000. évi belvizek légi felmérésének tapasztalatai. Vízügyi Közlemények Különszám IV. kötet 2003. pp:305-315[2]
 • Licskó B: A területi vízrajzi munkát irányítók kézikönyve. Vízrajzi elemek és jellemzők távérzékelése fejezet pp:107-118. KvVM megbízásából VITUKI Kht, Budapest 2005.
 • Licskó B: A Paksi Atomerőmű hűtővizének a Dunában történő elkeveredés-vizsgálata légi termovíziós mérésekkel. Céltól a megvalósulásig tudományos konferencia kiadványa (MTA Pécsi TB, Paksi Atomerőmű, MMA 2005. 11. 9-11.)
 • Licskó B: Autonóm kistérség az EU-ban Országos ajánlás vízgazdálkodás, vízellátás fejezete.www.fenntartható.hu 2006.
 • Licskó B: A városi víz (Lélegzet 2007. nyár)
 • Licskó B: Az 1999. és 2000. évi rendkívüli belvízelöntések légi felmérése és az adatok digitális belvíztérképekké történő feldolgozása. MHT XXIII. Vándorgyűlés kiadványa, 2009
 • Bakó G, Licskó B: Új eredmények a nagyfelbontású légifelvételek segítségével történő belvíz- és árvíztérképezésben. Környezetvédelem XVIII. évfolyam 3. szám 2010. június pp:14-15
 • Licskó Béla: Az első vízgazdálkodási célú digitális légifénykép-feldolgozási kísérlet Magyarországon . -  RS&GIS 2012./. 2.
 • Bakó G, Licskó B: Repülőgépek a térképészet szolgálatában. - A Földgömb XXXI. évf., 275. lapszám, 86-91 p. 2013. augusztus

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://acrsa.org/hu/index.php/emlekerem
 2. Archivált másolat. [2015. december 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2015. december 10.)

ForrásokSzerkesztés