Mándics Mihály

(1928–2020) magyar pedagógus, országgyűlési képviselő

Mándics Mihály, Mijo Mandič (Csávoly, 1928. szeptember 4.Baja, 2020. szeptember 9.) magyarországi bunyevác származású pedagógus, iskolaigazgató, országgyűlési képviselő.

Mándics Mihály
Született Mijo Mandič
1928. szeptember 4.
Csávoly
Elhunyt 2020. szeptember 9. (92 évesen)[1][2]
Baja
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
 • pedagógus
 • politikus
Tisztség magyar országgyűlési képviselő (1963. február 24. – 1980. március 6.)
Kitüntetései Apáczai Csere János-díj (1974)

ÉletpályájaSzerkesztés

Bunyevác paraszti családban született Csávolyon, földműves apától és varrónő anyától. Az óvodában tanult meg a magyarul. A hat elemi osztályt szülőfalujában végezte. Baján járt polgári fiúiskolába. A Kalocsán elkezdett (1943) tanítóképzőt Baján fejezte be (1948). Szaktanítói képesítést szerzett Budapesten (1953, Délszláv nyelv és irodalom),

Nyíregyházán (1964, Mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok). Általános iskolai tanári képesítést a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A JATE Bölcsésztudományi karán doktorált (1987), értekezésének címe: A magyarországi bunyevácok története.

1950-ben kötött házasságot, két lánygyermekük született.

ÁllomáshelyeiSzerkesztés

1948-ban Józsefháza-pusztán tanító; 1949–1955 között a csávolyi kultúrotthon, majd a Délszláv iskola igazgatója; 1955–1957 között a csávolyi iskola igazgató-helyettese; 1957–1963 között csávolyi iskolaigazgató. 1963–1981 között országgyűlési képviselő, 1981-ben megyei helytörténeti felügyelő, majd 1982–1988 között ismét szülőfalujában, Csávolyban iskolaigazgató.

MűveiSzerkesztés

 • 1968 Krónikaírók a bajai járásban. Honismeret 10. 37–40.
 • 1968 Veszélyeztetett környezetben élő gyermekek gondjairól. Művelődésügyünk 13. 124–133. Kecskemét
 • 1969 Fejezetek Csávoly község krónikájából. 1944–1964. 190 p. Csávoly
 • 1971 A felejthetetlen október hatása községünkben. In (szerk. Glatz Ferenc): Helytörténeti tanulmányok és krónikák a felszabadult
 • Magyarország történetéből. 230-242. Budapest
 • 1971 A hátrányos helyzetű tanyasi gyermekek diákotthonáról és hazafias neveléséről. In (szerk. Kiss Árpád): V. Nevelésügyi kongresszus II. k. 69–71. Budapest
 • 1972 Köszöntő iskolamúzeumunk és híradónk avatására. In (szerk. Mándics Mihály): Csávoly község honismereti szakkörének Értesítője 1. sz. 1–5. Csávoly
 • 1973 Emlékezés a jugoszláviai ösztöndíjas tanulmányutamról. In (szerk. Mándics Mihály): Csávoly község honismereti szakkörének Értesítője 2. sz. 4–8. Csávoly
 • 1975 Svadbeni običaji čavoljskih Bunjevaca. (Lakodalmi szokások a csávolyi bunyevácoknál). Etnografija Južnih Slavena u Madarskoj. Főszerkesztő: Balassa Iván 1. k. 113–148.
 • 1975 A csávolyi iskola. A pedagógia időszerű kérdései hazánkban 35. 107 p. Budapest
 • 1976 Honismeret és hazafiság. In: Több nyelven egy akarattal. Szerk.: Áts Erika 78–81. Budapest
 • 1977 Seoski muzej u Čavolju. A csávolyi falumúzeum. In: Főszerkesztő: Balassa Iván. Etnografija Južnih Slavena u Madarskoj II. k. 193–217. Budapest
 • 1977 Hozzászólás a közművelődési törvény parlamenti vitájához. In (szerk. Füleki József, Herczeg Ferenc): Közművelődési kézikönyv 283–284. Budapest
 • 1979 Poglavja uz kroniku DSJS-a. Fejezetek az MDDSz krónikájából. In: Iz naše prošlosti I. k. Szerkesztő Mándics Mihály, Mándity Marin. 129–185. Budapest
 • 1979 Gyula Ortutay 1910–1978. In: Etnografija Južnih Slavenau Madarskoj III. k. Főszerkesztő: Balassa Iván 7–8. Budapest
 • 1981 Podaci o školstvu županiji Bács-Kiskun. Adatok a bácskai oktatásügy történetéhez. In (szerk. Mándics Mihály – Mándity Marin): Iz naše prošlosti III. kötet. 121–180. Budapest
 • 1981 A kétnyelvű délszláv krónikaírás és a néprajz kapcsolata. In (szerk. Eperjessy Ernő – Krupa András): A II. Békéscsabai Nemzetiségkutató Konferencia előadásai II. 619–635. Budapest–Békéscsaba
 • 1983 A jelen a jövő múltja. Jubilál a csávolyi krónikaírás és a falumúzeum. Népfront 28. évf. 11. sz. (1983. nov.), p. 56–57. Budapest
 • 1983 A csávolyi délszlávok anyanyelvi oktatásáról 1748–1948–1978. Bács-Kiskun megye múltjából V. 497–536. Kecskemét
 • 1984 Húsvéti cifra alma és narancs a bunyevácoknál. In: Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények. 85–86. Csávoly
 • 1984 Csávoly község 800 éves krónikájából: múlt és jelen egy nemzetiségi faluban = Iz osamstoljetne kronike Čavolja: prošlost i sadašnjost jednog narodnosnog sela. 235 p. Budapest
 • 1986 A csávolyi bunyevácok lakodalmi szokásai. Cumania 9. 339–404. Kecskemét
 • 1987 Három évszázad az új hazában. Letelepedésük 300. évfordulójára emlékeznek a bácskai bunyevácok. In: Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények 7–8. 95–101. Kecskemét
 • 1987 Nemzetiség – szocializmus – közművelődés. Áttekintés a megye bunyevác lakosságának közművelődéséről. In: Bács-Kiskun megye múltjából IX. 167–210. Kecskemét
 • 1988 Háromszáz éve telepedtek le a bácskai bunyevácok. Honismeret 16. évf. 1. sz. 8–9.
 • 1989 Csávoly földrajzi nevei. Mutatvány a készülő Bács-Kiskun megye földrajzi nevei című műből. In: Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények 107–112. Kecskemét
 • 1989 Történelmi múltunk a közgondolkodásban . A csávolyi falumúzeum 30 éves jubileumára. Bács-Kiskun megyei honismereti közlemények. 103–105. Kecskemét
 • 1989 A magyarországi bunyevác-horvátok története. Povijest bunjevačkih hrvata u Madarskoj. 192 p. Kecskemét
 • 1992 Aratóünnep – „Dužijanca” a csávolyi bunyevácok életében. In: Dunatáji találkozás [az előadások szövegét gond., a tanulmánykötetet szerk. Bárth János]. p. 137–144. Kecskemét
 • 1995 A bácskai bunyevácok hitélete. In: Dunán innen, Tiszán innen. A Kecskeméti Katona József Múzeum Közleménye1 7. 155–163. Kecskemét.
 • 1996 Milassin Miklós 1736–1811. In (szerk. Mándics Mihály): Milassin Miklós életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 1. 13–20. Csávoly
 • 1996 A Milassin családfa kutatásáról. In (szerk. Mándics Mihály: Milassin Miklós életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 1. 66–72. Csávoly
 • 1996 Karácsony és újév babonái In: Ártér p. 58-67.
 • 1996 Žetva i dužijanca u Čavolju … In: Etnografija Hrvata u Madarskoj - A magyarországi horvátok néprajza III. Szerkesztő: Frankovity György. 115–130. Pécs
 • 1997 A csávolyi bunyevácok rokonsági terminológiája. In: Tükörképek a Sugovicán [szerk. Bárth János] 89–96. Kecskemét
 • 1997 Petres János (1876–1937). In (szerk. Mándics Mihály): Petres János – csávolyi esperes plébános – író és költő életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 2. 15–29. Csávoly
 • 1997 Veliko prelo. In (szerk. Mándics Mihály): Petres János – csávolyi esperes plébános – író és költő életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 2. 60–70. Csávoly
 • 1997 A harangok üzenete. In (szerk. Mándics Mihály): Petres János – csávolyi esperes plébános –író és költő életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 2. 75–80. Csávoly
 • 1997 Egyházi személyek működése Csávoly községben 1730–1997-ig. In (szerk. Mándics Mihály): Petres János – csávolyi esperes plébános – író és költő életútja. Csávolyi helytörténeti füzetek 2. 81–87. Csávoly
 • 1997 Običaji i vjerovanje vezani za zimu u Bunjevačkih Hrvata u Čavolju. In (szerk. Frankovity György): Etnografija Hrvata u Madarskoj - A magyarországi horvátok néprajza IV. 45–78. Pécs
 • 1998 A csávolyi bunyevácok. Iz baštine čavoljskih hrvata bunjevaca. Csávolyi helytörténeti füzetek 3. 311 p. Csávoly
 • 1999 Bunyevác juhászdinasztiák Csávolyon. In: Két víz között… [szerk. Bárth János] 177–180. Baja
 • 1999 Kik is azok a bunyevácok? Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében. 19–24. Kalocsa
 • 1999 Csávolyi emlékhelyek. Csávolyi helytörténeti füzetek 4. 328 p. Csávoly
 • 2000 Csávolyi parasztok. Csávolyi helytörténeti füzetek 5. 394 p. Csávoly
 • 2000 Csávoly az évezredben. Csávolyi helytörténeti füzetek 6. 220 p. Csávoly
 • 2001 Križevi krajputaši u Čavolju In: Etnografija Hrvata u Mađarskoj – A magyarországi horvátok néprajza 8. szám. Szerkesztő: Frankovity György. 93–103. Pécs
 • 2002 A bácskai bunyevácok hitélete. In: Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle 2002/10–12. sz., p. 15–17. Szabadka
 • 2002 A csávolyi katolikusok hitélete. Vjerski život katolika u Cávolju. Csávolyi helytörténeti füzetek 7. 131 p. Csávoly
 • 2002 Az emberélet fordulói. Prekretnice u čovjekovom životu. Csávolyi helytörténeti füzetek 8. 340 p. Csávoly
 • 2002 Ženski poslovi u Čavolju. In: Etnografija Hrvata u Mađarskoj – A magyarországi horvátok néprajza 9. sz. Szerkesztő: Frankovity György 171–178. Pécs
 • 2003 Ősi bunyevác népszokás - "materice i oci". In: Bárth János (szerk.): Bács-Bodrogtól Bács-Kiskunig. Az V. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiség-kutató konferencia (Baja, 2002. július 18-19.) előadásai 203-212. p. Baja-Kecskemét
 • 2003 Sudbina Bunjevačkih žena na selu. In (szerk. Đuro Franković): Pogledi I. Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj 113–118. Budapest
 • 2006 Egy csávolyi bunyevác család története. (Adatok a bunyevácok slingelt ruházatához.) In: Szavak szivárványa / szerk. Bárth János. p. 267–-275. Baja
 • 2006 O šlingeraju bunjevačkih ruba. In (szerk. Rusz Boriszláv): Etnografija Srba u Mađarskoj. 183–189. Budapest
 • 2006 Rad zaprežnim oruđem. (A földművelő munkák fogatolt eszközei.) In (szerk. Rusz Boriszláv): Etnografija Srba u Mađarskoj. 205–216. Budapest
 • 2006 Zanati koji su izumrli na severu Bačke. (Kihalt mesterségek Észak-Bácskában.) In (szerk. Rusz Boriszláv): Etnografija Srba u Mađarskoj. 217–224. Budapest
 • 2009 A csávolyi bunyevácok a templomban. In: Fakuló színek [szerk. Bárth János] 101–103. Kecskemét
 • 2010 Bunyevácok és a tambura = Bunjevci i tambura. Csávolyi helytörténeti füzetek 10. 174 p. Csávoly
 • 2010 A csávolyi Falumúzeum. In: Múltunk kincseiből merítve [szerk. Vargáné Blága Borbála]. 133–137. Baja
 • 2011 Emlékek nyomában őseink földjén. In (szerk. Mándics Mihály): Hol van a hon? Csallóközből a Bácskába 253–256. Csávoly
 • 2011 Priče sa bunjevački ’ salaša. Elbeszélések a bunyevácok tanyavilágából. 291.p. Csávoly (Csávolyi bunyevác dialektusban írva)
 • 2013 Bandázás Csávolyon. In: Bácsország. Vajdasági Honismereti Szemle 64. sz. 2013/1. 38–44. Szabadka
 • 2013 Csávolyi urbárium 1772. Csávolyi helytörténeti füzetek 11. 136 p. Csávoly
 • 2013 Jubiláns a Csávolyi Honismereti Szakkör. Honismeret 41. évf. 3. sz. (2013. jún.), p. 59–60. Budapest
 • 2014 Csávoly honismerete. Csávolyi helytörténeti füzetek 12. 439 p. Csávoly
 • 2014 A jubiláló csávolyi bunyevác tánccsoport és nemzetközi simpozium. 332 p. Csávoly
 • 2014 Két jellegzetes bunyevác népszokás – Az „Anyák és apák” napja. In (szerk. Székely András Bertalan): Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 7. 174–186. Budapest
 • 2015 Bunyevácok és a tambura. In: Honismeret. 43. évf. 1. sz. (2015. febr.) p. 20–21. Budapest

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

TisztségeiSzerkesztés

 • Csávolyi falumúzeum alapítója
 • A Bajai Bunyevác Tájház alapítója
 • Csávolyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés