Márfai Molnár László

Márfai Molnár László (Gyöngyös, 1966. február 26.) magyar művészetfilozófus, kritikus, egyetemi oktató.

Márfai Molnár László
Született 1966. február 26. (55 éves)
Gyöngyös
Nemzetisége magyar
Foglalkozása művészetfilozófus,
kritikus,
egyetemi oktató

Tanulmányai, tudományos tevékenységeSzerkesztés

1986–1991 között a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Debrecen, (KLTE BTK) hallgatója volt magyar nyelv és irodalom-történelem szakon. Ezt követően 1991–1994 között tudományos ösztöndíjas lett a KLTE BTK Filozófiai Intézetében. Kutatási területe a posztmodern művészetfilozófiai, esztétikai vizsgálata volt. 1991-ben szerzett magyar nyelv és irodalom- történelem szakos középiskolai tanári diplomát a KLTE BTK-n, Debrecenben. Majd 1997-ben nyerte el a PhD-fokozatot filozófiai tudományból, szintén a KLTE BTK-n. 2009-ben habilitált a Debreceni Egyetem BTK-n filozófiai tudományból. 1991–1994 között a KLTE BTK Filozófia Tanszékén volt tudományos ösztöndíjas. Ezt követően egy évig a BT Főiskolán tanított adjunktusként Szarvason. 1996-tól a Nyugat-Magyarországi Egyetem (NYME) oktatója Sopronban. 1999-től egyetemi docens. 1998-tól tagja az MTA köztestületének, valamint az MTA VEAB Filozófiai Szakbizottságának. 2008-tól az Imre Samu Nyelvi Intézet, 2010-től az Alkalmazott Filozófiai Társaság tagja. Jelenleg az NYME FMK Alkalmazott Művészeti Intézet egyetemi docense.

1987-1990 között még egyetemi hallgatóként a Határ c. irodalmi folyóirat egyik alapító szerkesztője volt Debrecenben. A KLTE BTK Filozófiai Intézetének tudományos ösztöndíjasaként 1991-ben a Gond c. filozófiai esszéfolyóirat egyik alapító szerkesztője lett. 2007-től az ARCA című internetes filozófiai folyóirat alapító főszerkesztője.

KötetekSzerkesztés

 • Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p. ISBN 963-446-160-3 ;
 • A Civitas Fidelissima diskurzusa (kulturális, történeti és gazdasági tanulmányok Sopronról): szerkesztő, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron, 2001. 150 p. ISBN 963-9364-03-7 ;
 • Ahol a szerző megtörténik (Tanulmányok a huszadik század első felének magyar irodalmáról) Argumentum Kiadó, Budapest, 2007. 168. p. ISBN 978-963-446-420-4 ;
 • Arte legis helyett (A hálózatos tudás természetrajzához) Ráció Kiadó, Budapest, 2011. 160 p. ISBN 978-615-5047-14-5 ;

Publikációk az utóbbi évekbőlSzerkesztés

 • Folyóirat-kultúra (Létünk, 2011/1. XLI. évfolyam, 1. szám) 49-54. ;
 • Magyar tudományosság és közírás az albánokról a 20. század elején (Gazdaság és Társadalom, 2011. március. 3. évfolyam, 1. szám) 97-112. ;
 • A történelem fikcionalitása, avagy a tudás alakzatainak paradoxonjai, (Partitúra, irodalomtudományi folyóirat, 2009/2.) 31-40.
 • A lokalitás esztétikuma, in: Köztes világok. Reflexiók egy életműhöz: Szilárdi Béla (Hanga kiadó, 2008.ISBN 978-963-87829-7-7) 81-85.;
 • Consciousness and the Concept of Space-Time, in: Unified Theories (ed. by R. L. Amoroso, Cs. Varga & I. Dienes). 110-119. The Noetic Journal, Vol. 8. No. 1-4., Noetic Advanced Studies Institute Press, Oakland, (CA.) U.S.A. 2008. ISSN 1094-0359 ;
 • Beyond the Subjective − Space-Time Transcended, in: Metatheory, Metaphilosophy Institute for Strategic Research-Noetic Advanced Studies Institute Press, Oakland, (CA.) U.S.A. 2008.;
 • The Space of Meta Consciousness: The Transcendentalist Culture, in: 2th Unified Theories, 2008. (eds. R.L: Amoroso, I. Dienes & Cs. Varga) Noetic Advanced Studies Institute Press, Oakland, (CA.) U.S.A. 2008. ISBN 0-9678687-2-6;

ForrásokSzerkesztés