Műszeres analitikai módszerek

A műszeres analitikai módszerek az analitikai kémia mennyiségi elemzési módszereinek egy csoportja.

Az analitikai kémia két ága a minőségi (kvalitatív) elemzés (analízis) és a mennyiségi elemzés. Ez utóbbi fő ágazatai a térfogati (volumetrikus) analízis vagy titrimetria, a súly szerinti (gravimetrikus) analízis vagy gravimetria és a műszeres analitikai módszerek. Közülük a műszeres analitikai módszerek csoportja, az ami a leggyorsabban fejlődött az utóbbi évtizedekben, és ez az, aminek mind technikai kivitelezésének, mind alkalmazási területének van a legnagyobb perspektívája. A műszeres analitikai módszerek területe persze nem korlátozódik a mennyiségi analízisre, hanem ma már a kémiai analitikának egész területére kiterjed.

Módszer[1] Angol megfelelő
Alfa részecske Röntgen spektrometria en:Alpha particle X-ray spectrometer (APXS)
Atomabszorpciós spektroszkópia en:Atomic absorption spectroscopy (AAS)
Atomemissziós spektroszkópia en:Atomic emission spectroscopy (AES)
Atomfluoreszcencia spektroszkópia en:Atomic fluorescence spectroscopy (AFS)
Transzmissziós elektronmikroszkópia en:Transmission electron microscopy (TEM)
Ciklikus voltammetria en:Cyclic Voltammetry (CV)
Differenciális pásztázó kalorimetria en:Differential scanning calorimetry (DSC)
Elektronspin-rezonancia spektroszkópia en:Electron spin resonance, (ESR), vagy en:Electron paramagnetic resonance (EPR)
Energiadiszperzív spektroszkópia en:Energy Dispersive Spectroscopy (EDS/EDX)
Erőtérbeli folyó frakcionálás en:Field-flow fractionation (FFF)
Folyadékkromatográfia-tömegspektrometria en:Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)
Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia en:Fourier transform spectroscopy (FTIR)
Gázkromatográfia en:Gas chromatography (GC)
Gázkromatográfia-tömegspektrometria en:Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
HPLC – nagy teljesítményű folyadékkromatográfia en:High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Induktív csatolású plazma atomemissziós spektrometria en:Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES)
Induktív csatolású plazma tömegspektrometria en:Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
Ion mikrominta analízis en:Ion Microprobe (IM)
Ionszelektív elektródos analízis (pH) en:Ion selective electrode (ISE) eg. determination of pH
Kapilláris elektroforézis en:Capillary electrophoresis (CE)
Kolorimetria en:Colorimetry
Kromatográfia en:Chromatography
Lézergerjesztett lebomlásos spektroszkópia en:Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)
Mágneses magrezonancia en:Nuclear magnetic resonance (NMR)
Mössbauer spektroszkópia en:Mossbauer spectroscopy
Neutronaktivációs analízis en:Neutron activation analysis
Pásztázó elektronmikroszkóp en:Scanning Electron Microscope (SEM)
Pásztázó röntgenmikroszkóp en:Scanning X-ray microscope (SXM)
Pirolízis – gázkromatográfia – tömegspektrometria en:Pyrolysis:Gas chromatography:Mass spectrometry (PY-GC-MS)
Polarimetria en:Polarimetry
Raman spektroszkópia en:Raman spectroscopy
Refraktometria (törésmutató szerinti analízis) en:Refractive index
Rezonanciával erősített multifoton ionizálás en:Resonance enhanced multiphoton ionization (REMPI)
Protonindukált röntgenemissziós analízis en:Particle induced X-ray emission spectroscopy (PIXE)
Röntgen-fluoreszcencia spektrometria vagy Röntgenfluoreszcencia spektrometria, vagy Röntgenfluoreszcens spektrometria en:X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Röntgen fotoelektron-spektroszkópia en:X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)
Röntgen mikroszkópia en:X-ray microscopy (XRM)
Komputertomográfia, vagy számítógépes tomográfia en:Computed tomography
Tömegspektrometria en:Mass spectrometry (MS)
Ultraibolya fotoelektron-spektroszkópia en:Ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS)

MegjegyzésekSzerkesztés

  1. A magyar módszernevek az eredeti lista összeállításakor a Google kereső segítségével talált magyar nyelvű cikkek, valamint az Interneten talált szabad szótárak segítségével voltak ellenőrizve/hitelesítve, (például az MTA Sztaki szótárral is) majd az alábbi, Irodalom cím alatti könyvek szóhasználata szerint javítva.

IrodalomSzerkesztés

  • Burger Kálmán: Az analitikai kémia alapjai-kémiai és műszeres elemzés, Semmelweis kiadó (1999?), ISBN 963-9214-05-1
  • Nagy Lajos György: Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó (1989), ISBN 963-18-1608-7

Lásd mégSzerkesztés

Analitikai kémia