MH 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár

A Magyar Honvédség 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár, a Magyar Honvédség 2001-ben felszámolt egyik utolsó tüzérdandára/ezrede volt. A Marcaliban lévő Petőfi Sándor Laktanyában, az ún. külső laktanyában volt elhelyezve.

MH 44. Tóth Ágoston Tüzérdandár
Dátum19502001
OrszágMagyarország
Személyzethivatásos, sorozott és közalkalmazotti állomány
TípusDandár
FeladatMagyarország szuverenitásának és területi épségének védelme.
DiszlokációMarcali

A szervezet rövid története

szerkesztés

1962. április 10-én a 44. Tüzérezred Szolnokról Marcaliba diszlokált. 1966. őszén az ezredet az MN 5. Hadsereg közvetlen tüzérdandárrá szervezik. 1967. január 1-től a MN 44. Tüzérdandár nevet kapja. A parancsnokság, törzs, a 27. és a 43. tarackos tüzérosztály Marcaliban, a 32. és a 89. osztályok Várpalota helyőrségbe települtek. 1987. márciusában a RUBIN-feladat értelmében a tüzérdandár hadsereg közvetlen alárendeltségből a tatai 1. Gépesített Hadtest alárendeltségébe került. 1990. március 15-én a Magyar Néphadsereg Magyar Honvédséggé alakult át. A megváltozott politikai környezet értelmében az alakulat szervezete is többször változott. 1992-1995 között előkészítő törzs szervezettel működött. 1995. november 15-én előkészítő részleg szervezettel a MH 27. Magyar Bálint Páncéltörő Tüzérezred előkészítő törzsébe szervezték. A tüzérdandár 1997. augusztus 31-ével Kiskunhalas megalakítási helyőrséggel ezredszervezetre tért át. A hadrendből való végleges törlése 2001-ben következett be.[1]

Alegységei

szerkesztés

27. Tarackos Tüzérosztály

szerkesztés

A tüzérdandár alárendeltségében, de önálló osztályként itt alakult meg 1966. szeptember 15-én. 1987. márciusában önállósága megszűnt, de továbbra is a tüzérdandár kötelékében maradt. Új megnevezése 1. ágyútarackos tüzérosztály lett.

43. Tarackos Tüzérosztály

szerkesztés

1966. szeptember 15-én a tüzérdandár önálló osztályaként alakult meg. Átfegyverzése után a hadsereg egyetlen 2SZ3 Akácija önjáró tarackos tüzérosztályává változott. Az önjáró tüzérosztály 1987. márciusában a hadsereg közvetlen MN 10. Tüzérdandár kötelékébe Várpalotára lett áthelyezve.

90. Sorozatvető Osztály

szerkesztés

1971. október 1-én Marcaliban alakult meg a tüzérdandár önálló osztályaként. Az osztály önállósága 1987. márciusában megszűnt, de továbbra is a tüzérdandár kötelékében maradt. 1992. márciusában kivonták a dandár alárendeltségéből és áthelyezték Tapolcára.

67. Önálló Tüzér Felderítő Osztály

szerkesztés

1985. január 1-én alakult meg hadsereg közvetlen alakulatként. Az osztályt 1987. márciusában Várpalotára helyezték.

32. Tüzérosztály

szerkesztés

A tüzérdandár fennállása során mindvégig Várpalota helyőrségben volt elhelyezve.

89. Tüzérosztály

szerkesztés

A tüzérdandár fennállása során mindvégig Várpalota helyőrségben volt elhelyezve.

Parancsnokok

szerkesztés

Az alakulat parancsnokai (a kinevezéskor viselt rendfokozattal)

  • 1963-1964 Gazdag István őrnagy
  • 1964-1968 Katona Imre alezredes
  • 1968-1972 Gősi Ferenc alezredes
  • 1972-1978 Bernáth Béla alezredes
  • 1978-1984 Raposa Lajos ezredes
  • 1984-1995 Hornok József ezredes