MH Szárazföldi Parancsnokság

A Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság a Magyar Honvédség szárazföldi haderejét vezető szervezete, mely a Honvéd Vezérkar közvetlen irányítása alatt működik. A haderőnem személyi állománnyal való feltöltését, felszereléssel, anyagi készletekkel, infrastruktúrával való ellátását, kiképzését, valamint fenntartását és fejlesztését tervezi és irányítja, emellett a békefenntartó műveletekben részt vevő katonai szervezetek felkészítését, átcsoportosítását, telepítését, nemzeti támogatását és váltását is. A parancsnokság központja Székesfehérváron található.

MH Szárazföldi Parancsnokság
Dátum 2001-2007
Ország Magyarország
Személyzet hivatásos és szerződéses katonák; köztisztviselők, közalkalmazottak
Típus szárazföldi haderőnem
Parancsnoki struktúra hadsereg (alá-fölérendeltségi viszonyon alapuló egyszemélyi vezetés) polgári irányítás alatt
Diszlokáció Székesfehérvár

TörténeteSzerkesztés

1961. augusztus 3-án alakult meg jogelődje, az 5. Hadsereg Parancsnokság Budapesten. Egy év múlva Székesfehérvárra telepítették át. Nehéz körülmények között kezdte meg működését, csupán II. világháborús, elavult technikai eszközök álltak rendelkezésre és anyaghiány is sújtotta őket. Az állomány fiatal tisztekből, tiszthelyettesekből tevődött össze.

A kilencvenes évek átszervezési folyamatának legfontosabb mérföldköveit a jogelőd szervezetek megnevezés-változása is jelzi:

 • 1961-1991: 5. Hadsereg Parancsnokság
 • 1991-1994: Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága
 • 1994-1997: 4. Gépesített Hadtest Parancsnokság
 • 1997-2001: MH Szárazföldi Vezérkar
 • 2001-től : MH Szárazföldi Parancsnokság

Magasabbegységek az 1960-as évekbenSzerkesztés

1966-ban létre hozták Cegléd Dózsa György Laktanyában a 3. Gépesített Hadtestet. E hadtest a második lépcsős, hosszabb készenlétű alakulatokat volt hivatott felügyelni.

Így az 5. Hadsereg a következő alakulatokat foglalta magába 1973-ban: Hadsereg közvetlen alakulatok:

A 3. Hadtest kötelékébe tartozott: Hadtest közvetlen alakulatok:


 • MN 15. Gépesített Lövészhadosztály (Nyíregyháza)
  • MN 115. Híradó Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 103. Rendészeti Komendáns Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 67. Felderítő Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 48. Gépesített Lövészezred (Debrecen)
  • MN 65. Gépesített Lövészezred (Nyíregyháza)
  • MN 44. Harckocsi Ezred (Abasár)
  • MN 94. Harckocsi Felderítő Zászlóalj (Harcászati Rakétaosztály) (Nyíregyháza)
   • Rádiótechnikai Század (Nyíregyháza)
   • Vegyvédelmi Század (Nyíregyháza)
  • MN 61. Gépkocsi-szállító Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 61. Ellátó Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 55. Egészségügyi Zászlóalj (Nyíregyháza)
  • MN 23. Műszaki Zászlóalj (Orosháza)
  • MN 83. Páncélos- és Gépjármű Javítóműhely (Nyíregyháza)
  • MN 302. Fegyverzet Javítóműhely (Nyíregyháza)

Alakulatok 1987-tőlSzerkesztés

1987-ben a RUBIN-feladat során a hadosztály szervezeteket felszámolták és létrehoztak három gépesített hadtestet. Az ezredek helyett dandárokat hoztak létre.
Alakulatok 2001-tőlSzerkesztés

Szervezeti felépítéseSzerkesztés

 • Parancsnokság
 • Törzs
  • Törzsfőnök
  • Törzsfőnök támogató helyettes
  • Törzsfőnök műveleti helyettes
  • Légierő szakreferens
  • Hadműveleti beosztott
  • Személyügyi főnökség
  • Felderítő főnökség
  • Hadműveleti és kiképzési főnökség
  • Logisztikai főnökség
  • Haderőnemi-tervezési főnökség
  • Híradó és informatikai főnökség
  • Egészségügyi főnökség
  • Törzsosztály
  • Jogi és igazgatási osztály
  • Biztonságtechnikai alosztály
  • Belső ellenőrzési alosztály
  • Parancsnoki iroda

ForrásokSzerkesztés