MH 86. Szolnok Helikopter Ezred

A Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Ezred a Szolnok mellett fekvő nagy repülőtéren állomásozott. Az ezred a megszűnő (ide diszlokáló) MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Vegyes Szállító-Repülő Ezred, személyi és technikai bázisán 2004. október 1-jén kezdte meg működését (érte el készenlétét). Az alakulat fő fejlődési irányvonala az alapfeladatok végrehajtása, és azok mellett a NATO követelmények teljesítése. Egységeinek feladatait egy szállítóhelikopter zászlóaljjal és egy harci helikopter zászlóaljjal látta el.

MH 86. Szolnok Helikopter Ezred
Dátum 2004. augusztus 1.
Ország Magyarország
Személyzet hivatásos és szerződéses katonák; köztisztviselők, közalkalmazottak
Típus légierő
Feladat A magyar légtér és Magyarország szuverenitásának védelme
Méret 60 db helikopter
Parancsnoki struktúra hadsereg (alá-fölérendeltségi viszonyon alapuló egyszemélyi vezetés) polgári irányítás alatt
Diszlokáció Szolnok
Parancsnokok
Jelenlegi parancsnok Lamos Imre dandártábornok
Jelenlegi parancsnokhelyettes Rolkó Zoltán ezredes

Az ezred az MH Légierő Parancsnokság közvetlen irányítása alá tartozott.

Szolnokon az 1940-es évek elejétől kezdve folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Mára ennek köszönhetően a város a magyar katonai repülés meghatározó tényezőjévé vált.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred 2007. március 1-jén megszűnt, jogutódja az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.

Az alakulat feladata, rendeltetéseSzerkesztés

 • Katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok légi szállítása, illetve harctevékenységének légi tűztámogatása, oltalmazása
 • Kutató-mentő készenléti szolgálat ellátása a Magyar Köztársaság területén
 • Bel- és külföldi katonai és gazdasági célú légi szállítások
 • Hadműveleti és kiképzési repülések végrehajtása
 • Repülőműszaki oktatás biztosítása
 • Katonai repülő hagyományok ápolása
 • Szárazföldi csapatok oltalmazása, légi támogatása
 • Készültségi és készenléti szolgálat ellátás
 • Személyek és terhek légi deszantolása
 • Természeti csapások, az ipari és környezeti katasztrófák. következményeinek felszámolása
 • Állami és katonai felsővezetők légi szállítása
 • Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely fenntartása, a kiállított technikai eszközök karbantartása

Fő fegyverzeteSzerkesztés

 • Mi–8 közepes szállítóhelikopter
 • Mi-17 közepes szállítóhelikopter

ForrásokSzerkesztés

 • [1]- honvedelem.hu