Főmenü megnyitása

Mader Béla (Szeged, 1941. augusztus 12. –) a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárának igazgatója (1990–2013). Főigazgatói munkássága alatt végbement a könyvtári munkafolyamatok automatizálása, a digitális szolgáltatások és tartalmak meghonosítása, illetve megvalósult a Szegedi Tudományegyetem egyik legnagyobb beruházása: felépült a modern kihívásoknak is megfelelő könyvtárépület és konferencia-központ. A könyvtárvezetés feladatain túlmutató munka volt a minden igényt kielégítő tervek kidolgozása, a világbanki pályázat benyújtása, majd az egyetemen működő közel hetven tanszéki és a központi könyvtár átköltöztetése.[1] Ezzel azonban nemcsak egy hetven éve vágyott új könyvtárépület jött létre, hanem az egyetem egyik legfontosabb tanulmányi és közösségi központja is.

Dr. Mader Béla
Mader keretes2.jpg
Született 1941augusztus 12. (78 éves)
Szeged, Magyarország
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása könyvtáros, könyvtárvezető, egyetemi tanár
Iskolái ELTE
Kitüntetései Lásd a Díjak, elismerések szakaszban.

ÉletútjaSzerkesztés

Édesapja: Mader Béla, édesanyja: Borbola Irma. Középiskolai tanulmányait a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban folytatta, ahol kitűnő eredménnyel tette le érettségi vizsgáit. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár–magyar szakán végezte (1964–1970), diplomáit is szerezte meg. 1978-ban ugyanitt szerezte doktori címét, majd 1998-ban a PhD fokozatot is. Könyvtárosként 1962-től kezdődően dolgozott Szegeden, ahol 1990-ben – Csákány Béla szavaival – „a nagy tudású vérbeli könyvtáros, Mader Béla vette át a könyvtár vezetését”.[2]

Emellett számos könyvtártudományi és felsőoktatási szervezetben is vezető szerepet töltött be: 1997–1998-ban a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA), 1997-től a Misztótfalusi Kiss Miklós Kuratórium elnöke. 1998 és 2007 között a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi tagja, 2003 és 2007 között alelnöke volt. Tíz éven át (1999–2009) a Magyar Elektronikus Könyvtár Egyesület elnöke volt. 2001-től 2005-ig a Bursa Hungarica Közalapítvány kuratóriumának elnöke is. 2002-től 2011-ig az EISZ-Bizottság tagja, 2003 és 2007 között Magyar Tudományos Akadémia OTKA Könyvtárbizottságának tagja, 2010-től kezdődően pedig a Magyar Tudományos Művek Tára Programtanács tagja volt.

MunkásságaSzerkesztés

Jelentős, sőt kezdeményező szerepet töltött be a könyvtári informatika országos szintű projektjeiben (EISZ, MEK, MOKKA). Kutatási területei: könyvtár- és irodalomtörténet, magyar sajtótörténet, könyvtári tájékoztató munka, könyvtárszervezés és menedzsment, könyvtári struktúrák, könyvtári informatika, könyvtárépítés. Egyetemi oktatóként a felvilágosodás és a magyar reformkor irodalmáról, a könyvtártörténet, a sajtótörténet és a könyvtári menedzsment tárgyköreiből tartott kurzusokat.

Díjak, elismerésekSzerkesztés

Főbb műveiSzerkesztés

 • Mader Béla: Vidéki egyetemi könyvtáraink munkájának ismertetése 1958-tól 1965-ig. Szeged, 1965. 17 p.
 • Mader Béla - Németh Zsófia. Kassák Lajos. Bibliográfia. Szeged, JATE, 1970. 78 p.
 • Mader Béla: Az irodalomtörténet tanulmányozásának legfontosabb könyvészeti segédeszközei. Egyetemi jegyzet. Szeged, 1974. József Attila Tudománye­gyetem. 129 p.
 • Mader Béla: A Tudományos Gyűjtemény története Fejér György (1817–1818) és Thaisz András (1819–1827) szerkesztősége idején. Szeged, 1976. 55 p. /Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József nominatae. 2./
 • Bibliográfiai kalauz. 1. köt. Társadalomtudományok. (Szerk. Kokas Károly. Írták: Mader Béla et al.) Szeged, 1987. 148 p.
 • Mader Béla: The libraries for higher education in Szeged. Present situation and plans for the future. (A case study). Szeged, 1993. JATE. 31 p.
 • Mader Béla: A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. Szeged, 1975. JATE, 31 p.
 • Mader Béla: A Szegedi Egyetem új nagykönyvtára. Segédlet a tervpályázati kiíráshoz. A könyvtár célja. Szervezeti és funkcionális egységek. Helyiségprogram. Szeged, 2000. 30+11 p.
 • Mader Béla: A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának szolgáltatásai és használata. Szeged, 1967. 21 p.
 • Mader Béla: A József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára. Könyvtárhasználati tájékoztató. Szeged, 1968. 32. p.
 • Mader Béla: Automation and Academic Libraries in Hungary. (Theory and practice in the period of new challenges). = Library Automation in Transitional Societies. Lessons from Eastern Europe. Ed. Andrew Lass, Richard E. Quandt. New York – Oxford, 2000. Oxford Univ. Press. 93—103. p.

A teljes publikációs lista elérhető itt.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Dobog az egyetem szíve. In: Szegedi Egyetem, 52. évf. 19. sz.
 2. Szeged története / szerk. Blazovich László. 5.[köt.], 1945-1990.[Csongrád Megyei Levéltár], 2010.371. p.

ForrásokSzerkesztés

 • Szegedi egyetemi almanach: 1921-1995. I. köt. (1996). Szeged, József Attila Tudományegyetem. Mader Béla lásd 471. p. ISBN 963-482-037-9
 • Dr. Mader Béla oktatói oldala az SZTE BTK Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék honlapján .
 • Miért kellett és miért kell? / Mader Béla. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2010. 57. évf. 4. szám.
 • 15 éves a MEK Köszöntő. mek.oszk.hu, 2010.05.14.

Külső hivatkozásokSzerkesztés