Magánindítvány

A magánindítvány a büntetőjogban a sértett azon igénye, melyben kifejezésre juttatja, hogy kívánja az elkövető megbüntetését. Lehet magánvádas (a sértett képviseli a vádat) és lehet közvádas (az ügyész képviseli a vádat). Az elkövető kilétéről szerzett tudomástól számított 30 napon belül kell benyújtani a törvényben meghatározott esetekben.

A magánindítvány hiányaSzerkesztés

A hatályos Btk.[1] „A büntetőjogi felelősségre vonás egyéb akadályai” cím alatt a VI. Fejezetben szabályozza a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges bizonyos feltételek hiányának esetét. Az eljárás lefolytatásához szükséges egyéb feltételt azonban más jogszabály, így elsősorban a Be. is tartalmaz.

A magánindítvány hiánya azt jelenti, hogy a Büntető Törvénykönyvben konkrétan meghatározott esetekben a bűncselekmény elkövetője csak akkor büntethető, ha magánindítványt terjesztenek elő.[2] A magánindítvány előterjesztésére a sértett jogosult.[3] Ha a sértett korlátozottan cselekvőképes, a magánindítványt törvényes képviselője is, ha cselekvőképtelen, kizárólag a törvényes képviselője terjesztheti elő. Ezekben az esetekben a magánindítvány előterjesztésére a gyámhatóság is jogosult.[4] Ha a magánindítvány előterjesztésére jogosult sértett meghal, a hozzátartozója jogosult a magánindítvány előterjesztésére.[5] Bármelyik elkövetővel szemben előterjesztett magánindítvány valamennyi elkövetőre hatályos.[6] A magánindítvány nem vonható vissza.[7]

A magánindítványos bűncselekményekSzerkesztés

A felsorolásban szereplő bűncselekmények közül, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények akkor nem minősülnek magánindítványosnak, ha azokkal összefüggően olyan bűncselekményt is elkövetnek, amely nem magánindítványra büntetendő. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Büntető törvénykönyv az egészségügyi önrendelkezési jog megsértésével kapcsolatban [Btk. 231. § (1) bekezdés], illetve nem magánindítványos bűncselekmény a becsületsértés, ha azt rendvédelmi szerv tagjának sérelmére követik el [Btk. 231. § (2) bek.].

A magánindítványos törvényi tényállások egyik része közvádas, azaz a vádemelési és vádképviseleti jogot az ügyész gyakorolja, míg a másik része magánvádas, vagyis ezek az említett jogosultságok a sértettet illetik meg.

ForrásokSzerkesztés

  • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
  • tankonyvtar.hu

JegyzetekSzerkesztés

  1. 2012. évi C. törvény
  2. 2012. évi C. törvény 31. § (1) bek.
  3. 2012. évi C. törvény 31. § (1) bek.
  4. 2012. évi C. törvény 31. § (3) bek.
  5. 2012. évi C. törvény 31. § (4) bek.
  6. 2012. évi C. törvény 31. § (5) bek.
  7. 2012. évi C. törvény 31. § (6) bek.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés