A magánszemély egy jogi gyűjtőfogalom, amelyet elsősorban a jogi személytől való megkülönböztetésre használnak.

E fogalom alá tartoznak

- a természetes személyek,

- a természetes személyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesülései és vagyonegyesülései (pl. polgári jogi társaság, közkereseti társaság, betéti társaság, építőközösség)

Magánszemélyek kétféle módon hozhatnak létre jogi személyeket:

- személyegyesüléssel (pl. társadalmi szervezetek),

- vagyonegyesüléssel (pl. alapítványok, gazdasági társaságok).

ForrásokSzerkesztés

  • Bíró Endre: Jogi szótár. 321. old.