Marton Boldizsár Marcell

Isten szolgája Marton Boldizsár P. Marcell OCD (Kiskomár, 1887. szeptember 9.Budapest, 1966. május 29.) karmelita szerzetespap, író. Boldoggá avatása folyamatban van.

Isten szolgája P. Marton Boldizsár Marcell OCD
karmelita szerzetespap, író
Születése
1887. szeptember 9.
Kiskomár,  Osztrák–Magyar Monarchia
Halála
1966. május 29. (78 évesen)
Budapest,  Magyarország
Tisztelete
Egyháza Római katolikus egyház
Boldoggá avatásafolyamatban

ÉleteSzerkesztés

Marton Boldizsár 1887-ben született a mai Zalakomáron, az akkori Kiskomár településen. Gimnáziumi tanulmányait a keszthelyi premontrei gimnáziumban kezdte, majd a nagyszombati főgimnáziumban fejezte be. 1905-től Budapesten magyar-latin-görög szakos hallgató.

1910-től Petrozsény, majd később 1914-től Zalaegerszegen kezdett tanítani. Pedagógiai munkájával mind kollégái, mind pedig tanítványai maradéktalanul elégedettek voltak. Bár mélyen vallásos családból származik, de egyetemi tanulmányai alatt eltávolodott a hittől, s el is fordult tőle, ezért 16 évig nem járult szentségekhez. 1916-ban önként – egy kétgyermekes apa helyett – bevonult a hadseregbe, ahol hadnagyi rangfokozatba kerül és Albániába kerül szolgálatra. Ez alatt zajlik le egy megtérési folyamat, aminek végén 38 évesen kérte felvételét a karmelita rendbe. 1925. július 3-án Győrött lépett a rendbe, július 16-án öltözött be. 1929. július 16-án teszi le örök fogadalmát, 1930. június 14-én szentelték pappá.

Örök fogadalma és felszentelése után újoncmester, hitszónok és gyóntató a rend győri rendházában, majd 1943-ban helyezik Budapestre. Az 1940-es évek második felében országos hírű prédikátor és gyóntató lett. Többek között Boldog Apor Vilmos és Mindszenty József gyóntatója volt.

1950-től miután a szerzetesrendeket feloszlatták a működési engedélyét megvonták. A veszéllyel nem törődve lelki gondozói feladatait tovább folytatta egészen 1966. május 29-én, pünkösdvasárnap bekövetkezett haláláig. Győrben a Karmelita templomban temették el.

2019. nyarán egy zalakomári a zalakarosi Banya-hegyen felállította az első Tiszteletreméltó Marcell Atya Emlékhelyet.

Az emlékhely a 2020-as Eucharisztikus Kongresszus előtt is tiszteleg.[forrás?]

KanonizációjaSzerkesztés

Boldoggá avatását már Mindszenty József is szorgalmazta. A rendszerváltás után indította el hivatalosan boldoggá avatási eljárását a Karmelita rend magyar rendtartománya. 2007. augusztus 16-án Szentek Ügyeinek Kongregációja erre vonatkozóan kiadott rendelkezése értelmében megtörtént hamvainak kánoni azonosítása, majd maradványait a budapesti Karmelita templomban erre a célra előkészített sírhelyen, a Fájdalmas Szűzanya oltára előtt helyezték el.

Irodalmi munkásságaSzerkesztés

 • Muzulmán sírokon. Egy tiszt naplójából összeállította Marton Boldizsár; Zrínyi Ny., Zalaegerszeg, 1922
 • Mária ruhájában – Szentbeszédek. Győr, 1935
 • Kilencnapi ájtatosság elmélkedésekben Nagy Szent Teréz tiszteletére. Győr, 1939
 • Mária kezében – Szentbeszédek. Győr, 1940
 • A bizalom szentje; Kármelita zárda, Győr, 1940
 • Kolostori iskola a Kármelen I-II., Budapest 1943, illetve II. kötet: 1946
 • Kolostori iskola. Haladás a tökéletesség útján. 2. kötet; Szt. István Társulat, Bp., 1946
 • Kármel ékessége és királynője. A Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete kilenc elmélkedésben; Kármelita Rendház, Bp., 1948
 • Szépszeretet. Életem emlékei a Szűzanyában. Egy hivatás története a kármelbe; Christliche Innerlichkeit, Bécs, 1982
 • Muzulmán sírokon. Egy I. világháborús tiszt naplójából; Parvis, Hauteville, 198?
 • Kisboldogasszony csillaga. Marcell atya naplójegyzetei; szemelvényvál., bev. Sinkó Ferenc; Szt. István Társulat, Bp., 1987
 • Magasztalja lelkem az Urat...; vál. Keresztury Dezső; Karmelita Rendtartomány, Bp., 1997
 • Szépszeretet. Életem emlékei a Szűzanyában. Egy hivatás története a kármelbe; St. Josef, Mayerling, 1999
 • Útmutató csillag. Marcell atyával végig az éven; Szt. Gellért, Bp., 2002
 • Összeszedettség; Szt. Gellért, Bp., 2014
 • Tíz nap Isten előtt. Marcell atya lelkigyakorlata Attyapusztán, 1955. június 6-15.; előszó, bev., jegyz. P. Kovács Csaba Albert; Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány–Szt. Gellért, Bp., 2008 (A Szűzanya testvéreinek!)
 • Szépszeretet. Marton Marcell karmelita atya önéletrajzi írása; kritikai kiad.; Nyolc Boldogság Katolikus Közösség–Magyar Sarutlan Karmelita Rendtartomány, Homokkomárom–Keszthely, 2008
 • Szépszeretet Marton Marcell karmelita atya önéletrajzi írása; kritikai, 2. átdolg., bőv. kiad.; Sarutlan Karmelita Rendtartomány, Bp., 2014

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Puskely Mária: Marcell atya. Élete és lelkisége; Prugg, Bécs, 1986
 • Sinkó Ferenc: Küldetésben a Szűzanyáért! A kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya élete és halála; Magyar Kármelita Rendtartomány, Bp., 1991
 • Szedő Szeverin: Egy boldog élettörténet. A novíciustárs visszaemlékezése Marcell atyára; Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány–Szt. Gellért, Bp., 2008 (A Szűzanya testvéreinek!)
 • Isten irgalmának tanúja. Tiszteletreméltó Marton Marcell kármelita atya életének üzenete és aktualitása; ford. Karsai Nóra, Ördögh Éva, Bakos Rafael; Sarutlan Karmelita Rendtartomány, Bp., 2016