Főmenü megnyitása

Medvetánc az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a közgazdaságtudományi egyetem művelődéskutató intézetének társadalomelméleti folyóirata. Indulás/megszűnés: 1981/1989. Székhely: Budapest. Közreadó: ELTE-Medvetánc. Periodicitás: negyedévente. ISSN 0230-3361

Szerkesztői, tartalmaSzerkesztés

Magyar Bálint szerkesztette. A folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai voltak: Fejtő Ferenc, Bihari Mihály, Polonkai Tibor, Hankiss Elemér, Miklós Tamás. A folyóirat hasábjain a hazai szociológiai és politikai kultúra helyzetét kísérték figyelemmel, külföldi tudományfilozófusok, szociológusok jeles tanulmányait is megjelentették, például Paul Karl Feyerabend, Max Weber. A folyóirat az 1989/1-es számmal szűnt meg, egyike volt azon sajtóorgánumoknak, amelyek mintegy a rendszerváltás előkészítésének szerepét igyekeztek betölteni.

ForrásokSzerkesztés