Más személyek megszólítására különféle nyelvi formákat használnak, aszerint, amint többé vagy kevésbé bizalmas a köztük levő viszony. Ilyenek a te (tegezés), maga, ön, kegyed, kend (magázás, kendezés), továbbá nagyságod, v. nagysád, méltóságod, fenséged, felséged stb. Nálunk, még a XVIII. század elején is tegeztek mindenkit, csakhogy az idegenekhez, feljebbvalókhoz stb. udvariasságból nem a "te" szót intézték — amikor ki kellett tenni az alanyt — hanem pl. a kegyelmed vagy te kegyelmed kifejezést. Ezt később mindig odaértették a mondathoz és természetesen mindig harmadik személyű igét használtak a második helyett. A különféle nemzeteknél a megszólítás nyelvi formája igen különböző. Eredetileg mindenütt a tegező formájú megszólítás volt divatban. A németeknél Grimm szerint a IX. században kezdődött a magázó megszólítás. (giirzen, girzen, Ihrzen) és pedig ezzel éltek az alacsonyabb rendűek a magasabb rendűekkel szemben (pl. gyermek a szülőhöz így szólt, szolga az urához). Megfordítva a tegezés járta. Angliában ma a tegező megszólítás (thou) csak versben és imádságban szokásos. A franciáknál a tegezés (tu) csak bizalmas és családi körben járja, egyébként a vous-val való szerkezet használatos. Ez általában a román szokás (így az olaszoknál, spanyoloknál, portugáloknál). A szlávok általá­ban magáznak, illetve önöznek, csak a lengyelek tegezik egymást vagy pedig a harmadik személlyel élnek: pan vagy páni (úr vagy úrnő).

A szocializmusban a hivatalos megszólítás a vezetéknév + elvtárs(nő) kapcsolat volt.

A rendszerváltás óta Magyarországon a férfiaknál az elvtárs megszólítást az úr váltotta fel. Nők esetén nem alakult ki egységes gyakorlat. Némileg sután hangzó úrhölgy kifejezés fel-felmerül a nők megszólítása kapcsán hivatalos, vagy azzal hasonló levelekben, de az élő beszédbe nem épült bele.[forrás?]

Egy 2019-ben az apartman.hu oldal megbízásából készült kutatásból kiderült, hogy a 18-59 éves korosztály 86 százaléka tud visszaidézni legalább egy rendkívül kellemetlen pillanatot, ami abból fakadt, hogy nem tudta, tegezzen vagy magázzon valakit. [1] [2]

JegyzetekSzerkesztés

ForrásSzerkesztés

  • Révai

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés