Főmenü megnyitása

Mindszenthy Antal (Komárom, 1786. augusztus 25.Komárom, 1859 körül) megyei táblabíró, író.

ÉleteSzerkesztés

Mindszenthy Sámuel református lelkész és Thaly Klára fiaként született. Édesapja kereskedői pályára nevelte; azonban olvasási szenvedélye annyira nagy volt, hogy amikor a borkereskedés közben külföldre utazott, folyton olvasott és e miatt kereskedését elhanyagolta. Amikor sikertelen lett, Komáromba visszaköltözött és elvonultan élt.

Az édesapjától rá maradt könyveket többször átolvasta és az 1840-es években az akkor alakult Komáromi casino könyvtárnoka volt, egyben viselte a komárommegyei táblabírói tisztséget is. 1859 körül hunyt el Komáromban.

Felesége Madari Klára, gyermekeik Kálmán adótiszt, épületfakereskedő[1] és Emma. Komáromi házuk az egykori Thaly kúria[2] a Huszár utcában (ma Thaly Kálmán utca) az 1219. szám alatt volt,[3] melyet azonban a város 1861-ben, Kálmán anyagi gondjai miatt elárvereztetett.[4]

MűveiSzerkesztés

Folyóiratcikkei a Tudományos Gyűjteményben (1830-1831. A' Marokkói Császárság, és az afrikai Algier, Tunis, Tripolis, és Barca státusok le írása. TGy, 14-15/2; 1831. I. Az ó- és új-budai szőllők, VII. Némely bodrogközi szóknak följegyzése s magyarázatja, X., XI. és 1832. V., VI. Egy fordulás az Alföldön); és a Sasban (1831., VIII. Hazafiúi észrevétel, 1831. Kisétálás Posonból az austriai határra; 1832-1833. XII-XIV. Magyarország földének és a hozzá tartozó tartományoknak történetei Szent-Istvánig) jelentek meg.

 • Édesapja halála után annak sajtó alá rendezett munkáját a Ladvocat Historia dictionariumának két pótkötetét (VII. és VIII.) kiadta és ebben édesapja életrajzát is megírta (Komárom, 1808-1809).
 • kéziratban maradt:
  • Egy fordulás az Alföldön (berekesztés);
  • A magyarországi templariusokról (1831-1834, 54 levél).

ForrásSzerkesztés

 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  

Egyéb irodalomSzerkesztés

 1. Felesége Nagy Karolina, fél éves fiuk Béla 1860. április 16-án hunyt el.
 2. Az egykori kúria birtoktörténetére lásd: Lukáš Paluga 2015: Pramenná hodnota situačného plánu komárňanských kúrií z roku 1821. In: Paluga, L. (összeáll.): Historické mapy, plány a veduty z Podunajska a Považia - Duna és Vág menti régiók történelmi térképei, tervei és metszetei. Bratislava - Komárno, 119.
 3. Nagy Iván XI. Thaly
 4. Sürgöny I/292 december 20., 4; Vö. későbbi tartozásainak behajtását pl. a Csajághy Máté féle középtanodai alapítvány kötelezvényei ügyében: Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve 1894, 170.