Mossóczy Zakariás

magyar római katolikus főpap

Mossóczy Zakariás (Pozsony, 1542. május 12. körül – Bécs, 1587. július 22.) királyi tanácsos, nyitrai püspök.

Mossóczy Zakariás
Vác, majd Nyitra püspöke
COA bishop HU Mossoczy Zakarias.png
Született 1542. május 12. körül
Pozsony
Elhunyt 1587. július 22. (45 évesen)
Bécs
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1578. április 12. – 1582. március 28.
(Vác)
Püspökségi ideje
1582. március 28. – 1587. július 22.
(Nyitra)
Előző püspök
Következő püspök
Bornemisza Pál
Fejérkövy István
Mossóczy Zakariás a Catholic Hierarchy-n

ÉleteSzerkesztés

Mossóczi László és Chierni Dorottya fia. Pozsonyban született, ahol atyja 1539-től a magyar királyi kamara jövedelmeinek beszedője volt. Mossóczi alsóbb iskoláit Nagyszombatban járta, melyek bevégeztével a nyitrai egyházmegyébe lépett és már 1562-ben mint kanonok jelenik meg a pozsonyi országgyűlésen. 1573-ban olvasókanonok, püspökhelyettes, trencséni főesperes és királyi tanácsos lett. 1574. február 1-jén a knini püspökségre emeltetett. Nagy tudománya és fényes erényeiért 1578. április 12-én pilisi apáttá és váci, 1582. március 28-án pedig nyitrai püspökké nevezték ki. 1587-ben írt végrendeletében könyvtárát és képeit rokonára Kecskés András doktorra hagyta. Sírköve megvan a nyitrai székesegyházban, feliratát közli Wagner József.

Nevét Moschoci, Moschocj, Moschoczi, Mossowczi, Mossoczius és Moshocziusnak is írta; sírkövén Mosshoczi alakban olvasható.

MűveiSzerkesztés

  • Decreta Constitutiones et Articvli Regvm Inclyti Regni Vngariae, Ab Anno Domini Millesimo Trigesimo quinto, ad annum post Sesquimillesimum Octogesimum tertium, publicis Comitijs edita … Tyrnaviae, M. D. LXXXIIII. (A Corpus Jurisnak Telegdi Miklós pécsi püspökkel eszközölt első kiadása. Bevezetőleg M. az addig uralkodott magyar királyok és két kormányzó emlékét egy-egy distichonnal örökíti meg).

KézirataiSzerkesztés

  • A Telegdi Miklós pécsi püspök által 1583-ban Nagyszombatban kiadott esztergomi Agendariusából a keresztelést, házasságkötést és a nőnek az esküvés, valamint a szülés után templomba vezetését tárgyazó fejezeteknek némi kihagyásokkal és pótlásokkal magyar fordítása (közli az Irodalomtörténeti Közlemények, 1895. 69-81. l.); ezen példány megvan az egri érseki könyvtárban; a m. n. múzeum kézirati osztályában:
  • Originalia documenta et Acta synchrona 1573-1584. ívrét 21 darab.

ForrásokSzerkesztés


Előde:
Ujlaky János
Váci püspök
1578–1582
Utóda:
Melegh Boldizsár
Előde:
Bornemisza Pál
Nyitrai katolikus püspök
1582–1587
Utóda:
Fejérkövy István