Nádudvari Sámuel (ifjabb)

Nádudvari Sámuel (1700 körül – 1754.) református lelkész és főiskolai tanár. id. Nádudvari Sámuel fia.

Nádudvari Sámuel
Elhunyt 1754
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkipásztor,
főiskolai tanár
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Tanulmányait Sárospatakon végezte, azonban mivel ott Csécsi professzorra írt pasquillusa miatt kicsapták. Ezt követően Nagyenyeden tanult, azután pedig külföldre ment: 1728. január 3-án beiratkozott az odera-frankfurti egyetemre. Az 1730–31. tanév alatt a franekeri egyetemre ment tovább. Hazatérését követően előbb második, majd 1735-től elsőpap volt Nagyenyeden. Már előbb megindították ellene a predesztináció tanának tagadása miatt az eljárást, melynek eredményeképpen 1735. március 20-án arra kényszerült, hogy a templomban ünnepélyesen visszavonja az ott hirdetett elveit. 1740. április 26-án hívták meg a marosvásárhelyi református főiskola tanári állására, ahová július 16-án megérkezett, és a tanári székét elfoglalta. Folytonos pénzzavarban volt, a kollégium sem adhatta ki rendesen fizetését, emiatt a kollégium tőkepénzeit kezdte felvenni, s ingóságait zálogba vetni; ezen kellemetlenségei miatt 1746. november 16-án a kollegiumot elhagyta és Bod Péter szerint Magyarországra költözött, és áttért a római katolikus vallásra, majd gróf Károlyi Ferencnél nyert alkalmazást.

MunkáiSzerkesztés

  • Az halálnak és változásoknak elől járó követeiről magyar oratio, mellyet néhai Váradi Köblös János uram teste fölött mondott. Kolosvár, 1733.
  • Rara avis in terris, siue christianus sapiens. Ritka madár e földön, avagy keresztyén bölts. Mellyet… Wass Dániel úrnak… ábrázatjából, egy igen csekély halotti oratióban… leábrázolt. Kolosvár, 1741. (Aranka György és többek beszédeivel együtt).
  • Carolus VI. Romanorum Imperator… Hungariae rex… gloriosissimae domus archiducalis Austriacae Hesperus AgropoLI In InCLyta panegyrI VI IDVVM Ian. oratIone auXIa et rIgentI repraesentatVs. (Marosvásárhely, 1741.).
  • Animalis, rationalis, civilis, spiritualis et aeternae vitae exemplar, az az természeti, okosságszerént való, külső-társasági, jó hir- s névbeli, lelki, és örök életnek példája, mellyet néhai mélt… liber báró Kemény Sámuel, Doboka vármegyei főispán életének egy csekély magyar oratióban tett lerajzolásával a Vétsi vár mellett épittetett gyászos szin alatt letelepedett halotti nagy frequentia előtt felfüggesztett 1744. szent Jakab hava 12-én. Kolozsvár 1746. (Szathmári Pap Zsigmond gyászbeszédével együtt).
  • Isten felö férfiúnak koronája, melylyet Nagy-Váradi Köblös Péter házas társa tekintetes n. Kakutsi Judit asszony isteni félelmének s igaz hitinek arannyából s más sok virtussainak drága köveiből készitett végső tiszteletére. Kolozsvár, 1744.

Kéziratban, jegyzetei és fordításai a marosvásárhelyi főiskola könyvtárában: Raritates sacrae, 4rét 57 levél, index 3 levél; Observationes quaedam, 4rét 4 levél, Trigonometria 8 ½ levél 1743. ápr. 26.; Elementa opticae Wolffianae e germanico in latinum idioma versa, 13 levél; Elementa catoptricae Wolffii 6 levél, 1741. szept. 28.; Elementa architecturae civilis 34 levél; Elementa architecturae militaris, sive fortificatoriae, 1743. 26 lev.; Calendariographia vetus et nova, in usum auditorum suorum concinnata 1742. 22 lev.; Elementa chronologiae Wolffianae ex idiomate germanico in latinum translata, 21 levél. (Mindezen kézirati művek egy kötetben vannak és N. saját kézirata).

ForrásokSzerkesztés