Károlyi Ferenc

(1705–1758)

Gróf nagykárolyi Károlyi Ferenc (Olcsva, 1705. június 20.Nagykároly, 1758. augusztus 14.) Szatmár vármegye örökös főispánja, valóságos belső titkos tanácsos.

Károlyi Ferenc
Született

Olcsva
Meghalt 1758. augusztus 14. (53 évesen)[1]
Nagykároly
Állampolgársága magyar
Rendfokozata lovassági tábornok
Gyermekei Károlyi Antal
Szülei Barkóczy Krisztina
Károlyi Sándor
A Wikimédia Commons tartalmaz Károlyi Ferenc témájú médiaállományokat.

Élete szerkesztés

Gróf Károlyi Sándor tábornagy és gróf szalai Barkóczy Krisztina fia. Hatéves koráig csak nagy ritkán láthatta a táborozásokban elfoglalt atyját és így édesanyja gondjai alatt nevelkedett; 1711-ben azonban édesapja vette át a nevelését. 1712-ben és 1714 őszén ismételten fölvitte magával a pozsonyi diétára, hogy annak tartamára a nagyszombati intézetben mint rendkívüli tanulót ideiglenesen fölvétesse. Károlyi itten 1715-től 1721-ig hat iskolai (retorikai) osztályt végzett; Szuhányi Márton volt első nevelője, akit 1717. április 25-én Kaposváry Mátyás teológus váltott fel, 1719. május 15-én pedig Gányi Ferenc lett a nevelő. 1721. július 24-én neveztetett ki Szatmár vármegye főispánjává és 1722. február 25-én tartatott meg illő pompával a beiktatás. 1723-tól a bölcseletet tanulta Nagykárolyban Tagányi Béla piarista rendtag vezetése mellett. 1726. augusztus 25-én egybekelt gróf Csáky Krisztinával. Az 1733. évi háború kitörése előtt atyja 1734-ben egy lovasezredet állított ki és szereltetett föl; ahová április 13-án Károlyi főezredessé neveztetett ki és 1738-ban az ezred tulajdonosa lett. Több hadjáratban vett részt. 1739-ben a török háború elején lovassági tábornok, 1741-ben altábornagy, 1744-ben a tiszáninneni részek főparancsnoka, 1745. szeptember 3-án valóságos belső titkos tanácsos, november 23-án a Hétszemélyes Tábla közbírája, 1748-ban pedig lovassági vezér lett a Mária Terézia és I. Ferenc német-római császár összes lovasezredei fölött; utóbb királyi főasztalnokmesterré neveztetett ki. A török által elpusztított Nyíregyházát ő telepítette meg újra. 1755-ben a közművelődés előmozdítására Nagykárolyban könyvnyomdát állított fel.

Éble egy latin diákkori költeményét közli.

Fia Károlyi Antal tábornok.

Munkái szerkesztés

  • Accusata et defensa Sanctorum Cyrilli et Friderici innocentia. Nagyszombat, 1721 (A többi fiatal rétorokkal az osztálytanító felügyelete alatt dolgozta ki, s a munka nagyobb részét ő írta.)
  • A szent Bibliában lévő historiák s arra megkivántató idő szám tábláknak rövid summája. Mellyeket, bizonyos franczia könyvekből … az elmult farsangban, maga mulatságából magyarul fordított, s édes nemzete hasznára, tulajdon maga, sőt maradéki örökös typographiájában kinyomtattatott. Nagy-Károly, 1757 (2. kiadás. uo, 1759. és még több kiadást ért meg).
  • A szent Bibliában lévő historiák tanulásának igen könnyű módja a közönséges és nevezetesebb konciliomok; s ó testamentomban lévelt eretnekségnek historiájának rövid le irásával együtt, melyet bizonyos franczia könyvecskéből … édes nemzete hasznára magyarul fordított. uo, 1758
  • Számos levele maradt hátra a Károlyi nemzetség levéltárában, csekély kivétellel mind magyarul; ezek becses anyagot nyújtanak közműveltségünk történelméhez a XVIII. században.

Jegyzetek szerkesztés

  1. a b Károly, Franz Graf (BLKÖ)

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Danielik József: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet. Pest, Szent István Társulat, 1858
  • Magyar életrajzi lexikon I–II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967–1969
  • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993–
  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Magyar Könyvklub, Budapest