Németh Erzsébet (költő)

költő

Németh Erzsébet (Erna) (Budapest, 1944. április 4. –) magyar költő, a Kis Lant irodalmi folyóirat irodalmi szerkesztője.

Németh Erzsébet
Élete
Született 1944. április 4. (76 éves)
Budapest
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok) vers

ÉletrajzaSzerkesztés

Budapesten született, de Fegyvernek volt sokáig az élettere, itt nevelkedett és élt hosszú ideig. Gyermekkori élményei, a falusi környezet nagy hatással voltak költészetére. Általános iskoláit Fegyverneken végezte, majd a Törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban érettségizett. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán (1999-ig: JGYTF) szerzett diplomát történelem és népművelési szakon. Nagy szülei Erdélyből költöztek át Magyarországra még a második világháború előtt. Egy lánya van. Később, édesanyja halála után (1991), visszaköltözött Budapestre, és egy hetedik kerületi általános iskolában tanított magyar irodalmat és történelmet nyugdíjba vonulásáig.

Irodalmi munkáirólSzerkesztés

Első verseit a Szolnok megyei Néplap és a Magyar Ifjúság közölte, majd más újságokban és folyóiratokban, de több antológiában is megjelentek, megjelennek versei. Első önálló kötetét Németh Erna néven publikálta 1992-ben Megkövült varázslat címmel. A kötet előszavában írja Németh Dezső költő: „Példátlan tömörség, pontos mondatszerkesztés és finoman erezett lírai képek jellemzik verseit.” Ugyanakkor a Kis Lant folyóirat online megjelenésekor a következőket írja költészetéről: „A lét és a nem lét határán a kétségek közt bolyongó ember lelki vívódásait tömöríti bele rövid verseibe. Metafora halmozása és költői képalkotása szellemi látomássá igézik költeményeit. A fekete csöndtől való félelme ott bujkál a sorok között, és esendőségünk tudatában versei olvasásakor együtt éljük meg életünk metamorfózisát. Költészete időtől független varázslat.” A kötetben különösen figyelmet érdemel a népi ihletésű a Ruhámon rezedák ringanak és ellentételeként a szerelem csodájának és elmúlásának gyönyörű lenyomatát adó Sirály-jajok c. szabadverse.

Második verseskötete Idomított szavak címmel jelent meg 2009-ben. Istenes lírájából kiemelkedő a De profundis… c. vers, de Roráte című életigenlő remek költeménye a kötet gyöngyszeme. Ebben könyvben jelenteti meg a Menyasszonyfák végig a kerten című ciklust, amelyben 101 négysoros versét is közli. Itt egyedülálló módon tovább fokozza a szókép és a költői gondolat tömör lírai megfogalmazását. Barcs János költő írja recenziójában: „… az Idomított szavak című verskötet igazi kuriózum. Kiforrott költészettel találkozhatunk e könyv olvastán...” (Kis Lant 2010/4, 80. szám)

Az Alterra Kiadó 2009-ben adta ki Írók, költők Erzsébetvárosban című könyvét, amely helytörténeti irodalmi arcképcsarnok. Irodalomtörténeti jelentősége mellett, az anekdotázó írásokban szakít a szokványos életrajzi formátumokkal, inkább a humorra és az érdekességekre helyezi a hangsúlyt. A könyvben 74 író, költő szerepel, azok, akik valamilyen módon Erzsébetvároshoz kötődnek.

MűveiSzerkesztés

  • Megkövült varázslat, ISBN 963-04-2691-9, Tinódi Klub, Budapest, 1992
  • Idomított szavak, ISBN 978-963-239-047-5, Révai Dig. Kiadó, Budapest, 2009
  • Írók, költők Erzsébetvárosban. Helytörténeti irodalmi arcképcsarnok; Alterra, Bp., 2009 ISBN 978-963-9785-27-4
  • Válogatott versek; Rím, Bp., 2013 (Költői arcélek)
  • Kortárs írók, költők Erzsébetvárosban. Interjúk; Alterra, Bp., 2014
  • LANT Irodalmi Folyóirat, ISSN 0865-8633
  • Kis Lant Irodalmi Folyóirat, ISSN 1788-7542 (Nyomtatott), 1788 7631 (Online)

ForrásokSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

  • www.epa.oszk.hu/kis_lant
  • www.kislant.hu