Névszó

nyelvtani osztály

A grammatikában a névszó több szófajt magába foglaló osztály, amely meghatározása azon alapul, hogy az e szófajokhoz tartozó szavak általában azonos inflexiós toldalékokat (ragokat és jeleket) vehetnek fel, és ezáltal ugyanolyan mondattani szerepük lehet.[1]

A névszó osztályába tartozik:[2]

A magyar nyelvben

szerkesztés

Példák (mindegyik szó a toldalékok mindegyikét felveheti, abban a változatban, amelyet a magánhangzó-harmónia szabályai követelnek meg):[3]

Névszó Példa Toldalék
főnév kutya
kép
falu
-(o/e/ö/a)t
 
-ról/-ről
 
-nak/-nek
 
-ban/-ben
 
-ért
 
-(o/e/ö/a)k
melléknév sárga
hosszú
érdekes
számnév négy
negyed
negyedik
névmás ki

A személyes névmásra csak kis részben érvényes a névszó meghatározásának alaktani része, mivel ennek a névmásnak többnyire a rag van a tövében, pl. neked.

  1. Kenesei 2006, 92–93. o.
  2. Bokor 2007, 221. o.
  3. Kenesei 2006, 93. o.