A geometriában a normálvektor, röviden normális merőleges egy egyenesre, egy síkra, görbére, felületre vagy ezek általánosítására. Egy egységnormálvektor vagy egységnormális egy 1 hosszúságú normálvektor.

Cikkünkben először a síkbeli egyenes és térbeli sík normálisával foglalkozunk, a többi esetre később térünk rá.

Lineáris algebra és analitikus geometria szerkesztés

Ebben a szakaszban a vektorokat vektornyilakkal jelöljük.

Egyenes normálvektora szerkesztés

 
Egyenes normálvektorokkal és egységnormálvektorokkal

Egy   egyenes normálvektora a síkban egy nullvektortól különböző vektor, ami merőleges a   egyenesre. Ekkor a vektor az egyenes normálisa, illetve ortogonálisa.[1]

Ha a   vektor irányvektora a   egyenesnek, akkor a   és   a   egyenes normálvektora. A   irányban az egyenes mentén futva,   balra,   jobbra mutat.

Ha az egyenes az

 

egyenlettel van megadva, akkor   az egyenes irányvektora,   és   normálvektorok. Ha  , akkor a normálisok meredeksége  . Ha  , akkor   vízszintes, így normálisai függőlegesek, egyenletük tehát   alakú.[1]

Ha az egyenes az általános

 

alakban van adva, akkor   egy normálvektor.[1]

Egy   normálvektorból kiszámítható   egységnormálvektor, amennyiben a   normálvektort osztjuk hosszával. Ezt a műveletet normálásnak nevezik:

 

A másik egységnormálvektor megkapható, ha ezt -1-egyel szorozzuk:   az előző egységnormálvektorral ellentett irányú egységnormálvektor. Egy normálvektorból megkapható bármely másik normálvektor egy nullától különböző számmal való szorzással.

Sík normálvektora szerkesztés

 
Egy sík két normálvektora

Egy háromdimenziós térben egy   sík normálvektora egy nullvektortól különböző, a síkra merőleges vektor; tehát a síkra merőleges egyenesek irányvektora.[1]

Ha az egyenes egyenlete

 

alakú, akkor   a sík normálvektora.[1]

Ha az   sík a feszítő   és   vektorokkal van adva, akkor, mivel az   vektor mindkét feszítő vektorra merőleges, egy lienáris egyenletrendszer adódik:

 

Minden, a   triviális megoldástól különböző megoldás normálvektort eredményez.[1]

Egy másik lehetőség a vektoriális szorzás felhasználásával adódik a normális kiszámítására:[1]

 

egy vektor, ami merőleges az   és   vektorokra, és   ebben a sorrendben jobbfogású rendszert alkot.

Ha   egyenlete

  alakú,

akkor   egy felfelé és   egy lefelé mutató normálvektor.

Ahogy az egyenesnél, úgy a síknál is kapható egységnormálvektor, ha a normálvektort elosztjuk hosszával. A másik egységnormálvektor ebből  -gyel való szorzással kapható. Tetszőleges normálvektor megkapható egy alkalmas nullától különböző számmal való szorzással.

Egy síkot egyértelműen meghatározza egy pontja és egy normálisa.[1]

Görbék és felületek normálvektora szerkesztés

Síkgörbék normálvektora szerkesztés

 
Síkgörbe normálissal, érintővel és normálenvektorral

Az analízisben és a differenciálgeometriában egy síkgörbe adott pontbeli normálvektora egy vektor, ami merőleges a helyi érintőre. A normálvektor egyenese a normális, ami merőleges az érintőre.[1]

Ha a görbe egy differenciálható függvény,   grafikonjaként van adva, akkor az érintő meredeksége az   pontban  , tehát a normális meredeksége

 

Így az   pontban a normális

 

azaz

 [1]

Ha a síkgörbe paraméteresen van adva, és egyenlete  , akkor   érintővektor a   pontban, és   egy jobbra mutató normálvektor. Itt a differenciálgeometriában szokásos módon a pötty a görbe paramétere szerinti deriváltat jelenti.[1]

 
Térgörbe két normálvektorral  ,   és merőleges síkkal a   pontban

Térgörbék esetén a normálvektorok egy kétdimenziós alvektorteret alkotnak, a hozzá tartozó affin altér a   ponton átmenő, a görbére merőleges sík. Az elemi differenciálgeometriában a görbület irányába mutató egységvektort választjuk. Ez a főnormális egységvektor, lásd még: Frenet-formulák.

Felületek normálvektora szerkesztés

 
A normálvektor megjelenítése
 
Érintősík:  
Normális:  
Normálvektor:  
 
 

A görbékhez hasonlóan, egy felület normálvektora a háromdimenziós térben egy vektor, ami merőleges a helyi érintősíkra.

Ha a felület az

 

paraméteres alakban van adva, akkor az

  és  

vektorok az érintősík feszítővektorai az   pontban, feltéve, hogy az   felület reguláris, azaz   és   lineárisan független. Egy normálvektor az   pontban egy vektor, ami merőleges az   és   vektorokra, például az :  vektoriális szorzattal számított és lenormált főnormális egységvektor. Itt a függőleges vonalak az euklideszi normát jelentik.[2]

Ha a felület az

 

implicit egyenlettel van adva, ahol   differenciálható függvény, akkor az

 

gradiens az   pontbeli normálvektora, feltéve, hogy nem tűnik el.

Ha a felület az   differenciálható függvény grafikonjaként van adva, akkor

 

felfelé mutató normálvektor a   pontban. Ez megkapható, ha   egy paraméterezés, vagy a felület az   egyenlettel van megadva.[1][2]

Általánosítások szerkesztés

A normálvektor fogalma általánosítható:

Alkalmazások szerkesztés

Az analízisben és a differenciálgeometriában a normálvektorok központi szerepet játszanak a felszínek és a felületi integrálok számításában. A számítógépes grafikában többek között a normálvektort is használják arra, hogy egy felület a felhasználó felé fordul-e, ez alapján kizárhatók a nem látható felületek. A többi felülethez a fénybeesés és tükröződések számításához.

Források szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

{

  1. a b c d e f g h i j k l Normale, Normalenform,Normalenvektor. Ebenengleichung, Geradengleichung In: Schülerduden – Mathematik II. Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 2004, ISBN 3-411-04275-3, S. 89–93, 154–156,299–300
  2. a b Kurt Endl, Wolfgang Luh: Analysis. Band 2. 7. überarbeitete Auflage. Aula-Verlag, Wiesbaden 1989, ISBN 3-89104-455-0, S. 375–387.

Fordítás szerkesztés

Ez a szócikk részben vagy egészben a Normalenvektor című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.