Nyárádmente

a Nyárád folyó völgye Erdélyben; tájegység

Nyárádmente az egykori, Marosszékhez tartozó székelyek lakta vidék a Nyárád és a beléje ömlő patakok völgyében.

A Nyárád folyó a térképen

Nyárádmente, mint kistáj a történelmi Marosszékhez tartozik. Marosszék vásáros központja és székhelye egy ideig Nyárádszereda volt.

E vidék Erdély legsűrűbben lakott területe, mely a Nyárád majd 80 km hosszú völgyének majdnem 70 települését mint gyöngysort fűzi össze.

A Nyárádszeredától keletre eső vidéket nevezik a Bekecstetőről Bekecsaljának is.

A Sóvidéket elhagyva, a nagy Nyárád felső völgyében fekvő római katolikus falvakat tréfás néven "Szentföld"-nek is nevezik.

A Nyárád folyó torkolatvidéke közelében néhány község intenzív paraszti zöldségtermeléssel foglalkozik, emiatt a környék lakossága tréfásan "Murokországnak" nevezi őket.

Fontosabb települései

szerkesztés
  • Magyar Néprajzi Lexikon