Okolicsnó és Sztosháza ma Liptószentmiklóshoz tartozó egykori község Szlovákiában, a Liptószentmiklósi járásban. A trianoni békeszerződés előtt Liptó vármegyéhez tartozott Magyarországon.

A kettős nevű község két korábban önálló település (Okolicsnó és Sztosháza) egyesülésével jött létre a 19. század végén. A községnevek 20. század eleji törzskönyvezésekor az Okolicsány nevet javasolták a számára. Mivel azonban Liptó vármegye új helyneveinek megállapítására nem került sor a magyar uralom alatt, a község utolsó hivatalos magyar neve – mely az 1913. évi helységnévtárban is így szerepel – nem felel meg a mai magyar helyesírási szabályzat által előírt egybeírásnak.

1910-ben 843 szlovák lakosa volt.

A község 1918 illetve 1920 óta Csehszlovákiához tartozott, ma Szlovákia része, és 1971-ben csatolták Liptószentmiklóshoz.