Országos Betétbiztosítási Alap

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) Magyarországon a hitelintézetek betéteseinek védelmére a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény által létrehozott alap.

Az Országos Betétbiztosítási Alap nem védi az összes hitelintézetben elérhető valamennyi megtakarítási formát. Nem esik OBA-védelem alá pl. az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, kamatozó részvény, szövetkezeti részjegy, vagy a befektetői részjegy sem.

Története szerkesztés

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) 1993-ban jött létre. Az OBA által működtetett betétbiztosítás feladata a betétesek védelme arra az esetre, ha a betétet elfogadó hitelintézet nem tudja a betéteket visszafizetni. A betétbiztosítás másik kiemelt feladata a betétesi közbizalom fenntartásán keresztül az ország pénzügyi stabilitásának védelme.

A betétbiztosítás összege 2004. május 1-jétől 3 millió forintról 6 millió forintra nőtt. 2008. október 15-től 13 millió forintra emelkedett a kártalanítási összeghatár, amely személyenként és hitelintézetenként számítandó. Az ún. önrész megszűnik az 1 millió forint feletti betétrészre vonatkozóan. A betétbiztosítás továbbra is egyaránt vonatkozik a természetes személyekre, a jogi személyekre és a nem jogi személyekre. A betétesnek történő kártalanítás bizonyos értékhatár felett 10% betétesi önrész figyelembe vételével történik.

A törvény (illetve a törvényjavaslat) indokolása szerint: „A magyar pénzügyi piacon és a hitelintézeti szektorban az elmúlt 10 évben bekövetkezett változásokra tekintettel szükségessé vált az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) Hpt.-ben szabályozott feladatkörének és működésének áttekintése. Minderre tekintettel a törvény megszünteti az OBA válságkezelő funkcióját, mivel a válságmegelőzés eddigi tapasztalatai ellentmondásosak, illetve a hatályos törvényben meghatározott feltételek teljesíthetősége sem egyértelmű. A hitelintézetek tulajdonosi struktúrájában bekövetkezett változások alapján a válságkezelés elsősorban a stratégiai befektetők feladata. A törvény szerint az OBA csak pay-box funkciót töltene be (díjfizetés megállapítása, tagdíj beszedése, betétesek kártalanítása)”.

Működése szerkesztés

Ha egy hitelintézet (pl. bank, lakástakarék-pénztár, vagy takarékszövetkezet) tevékenységi engedélyét a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) visszavonta, vagy a bíróság elrendelte a hitelintézet felszámolását, akkor az OBA a betétes részére, 20 munkanapon belül kártalanítást fizet. A kártalanítás összege hitelintézetenként és betétesenként összevontan maximálisan 100 000 euró lehet.

Az OBA-biztosítás minden hitelintézetre külön-külön érvényes. Ha tehát egy betétes több hitelintézetnél helyezi el a pénzét, akkor mindenütt biztosítottá válik külön-külön a törvény szerinti 100 000 euró összeghatárig.

Az OBA által végzett kártalanítás automatikus, vagyis az ügyfeleknek nem kell kérelmezniük.

A betétbiztosításért az ügyfeleknek nem kell díjat fizetniük.

Az OBA munkaszervezete működteti a külön törvény alapján működő Szanálási Alapot.

Az alábbiakban a betétbiztosítás lényegesebb pontjai kerülnek bemutatásra, részletes tájékoztatásért a tekintse meg az Iránytű a betétbiztosításhoz Archiválva 2018. augusztus 15-i dátummal a Wayback Machine-ben c. kiadványt.


A biztosítás tárgya szerkesztés

Az OBA védelmét a magyarországi székhelyű bankokban, vagy azok külföldi fiókjaiban elhelyezett, névre szóló banki betétek lekötéstől függetlenül (betéti okiratok, betétszámla, folyószámla, bankszámla, fizetési számla, későbbiekben: betét) élvezik. A betétek közül azok minősülnek névre szólónak, amelyeknél a betétes személye a bank nyilvántartásából egyértelműen megállapítható.

Betétet kizárólag hitelintézetek gyűjthetnek, és csak ezek lehetnek az OBA, vagy külföldi betétbiztosító intézmény tagintézetei. Az OBA biztosítottság feltétele, hogy a betét névre szóló legyen. A törvényi változások eredményeképpen azonban a 2003. január 1. és 2015. július 2. között bankok által kibocsátott kötvények és letéti jegyek is biztosítottak ezen értékpapírok futamidejének lejáratáig.

A hazai betétbiztosítás nemcsak a forintban, hanem pénznemétől függetlenül a devizában elhelyezett betétet is védi. Az OBA a Magyarországon elhelyezett, általa védett devizabetétek alapján járó kártalanítást is forintban fizeti ki.

A kártalanítás összege szerkesztés

Az OBA egy-egy betétes részére egy hitelintézetnél elhelyezett betéteinek tőkéje és kamatai után főszabály szerint összesen legfeljebb 100 000 eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást.

A törvényben meghatározott speciális esetekben ezt az értékhatárt meghaladóan, további legfeljebb 50 000 euró összeghatárig is fizethető kártalanítás. Ilyen, a kártalanítás általános értékhatárát meghaladó kifizetésre jogosultak azok a természetes személyek, akinek elkülönített számlán elhelyezett betétje: a) lakáseladás vételárából, b) lakásbérleti jog vagy lakáshasználati jog eladásából származó vételárból, c) munkaviszony megszűnéséhez vagy nyugdíjhoz kapcsolódó juttatásból, d) biztosítási összegből vagy e) bűncselekmény áldozatainak vagy tévesen elítélteknek járó kártérítésből származik.

Az OBA fogyasztóvédelmi emblémája szerkesztés

A biztosított betétek könnyen felismerhetők az OBA fogyasztóvédelmi emblémája Archiválva 2017. augusztus 6-i dátummal a Wayback Machine-ben alapján. A bankok számára kötelező az embléma feltüntetése az ügyféltájékoztató anyagokon. Ha egy banki termék hirdetésén ezt az emblémát látja, biztos lehet afelől, hogy az a betéti termék OBA által biztosított, így vonatkozik rá a 100 000 eurós (vagy bizonyos esetekben további legfeljebb 50 000 eurós) védettség.


A kártalanítás határideje szerkesztés

Az OBA a Felügyeletnek a bank tevékenységi engedélyét visszavonó határozatának közlését, vagy a bank felszámolásának közzétételét követően azonnal megkezdi és 2018-ban 20, 2019-től 15 munkanapon belül befejezi a kártalanítási összegek kifizetését. A kifizetési határidő hosszabb lehet, ha pl. a betétes jogosultsága bizonytalan vagy a betét jogvita tárgyát képezi, illetőleg a betétre az általánosnál magasabb kártalanítási összeghatár vonatkozik.


A kártalanítási eljárás kezdetei szerkesztés

Ha egy hitelintézet tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, vagy a bíróság elrendelte a hitelintézet felszámolását, a kártalanítás automatikusan megkezdődik, azt nem kell a betétesnek igényelnie. Ennek azonban előfeltétele, hogy az érintett hitelintézet nyilvántartásában a betétes kifizetéshez szükséges adatai pontosan szerepeljenek.

Az OBA vagyona szerkesztés

Az OBA működését és a kártalanításra szolgáló vagyont a hitelintézetek rendszeres befizetései és az annak befektetéséből származó hozam fedezi. Emellett az OBA feladatai teljesítéséhez hitelt is felvehet, és kötvényt is kibocsáthat, amelyek visszafizetésére rendkívüli díjfizetést rendelhet el a hitelintézetek számára. A betéteseknek törvény szerint járó pénz kifizetésének nem lehet pénzügyi akadálya: az OBA hitelfelvétele, kötvénykibocsátása mögött szükség esetén ott áll a magyar állam garanciája.

Nemzetközi szabályozás szerkesztés

Magyarország implementálta az Európai Unió betétbiztosításról szóló irányelvét (2014/49/EU). Az FSB által elfogadott betétbiztosítási „világszabvány”.

Vonatkozó jogszabályok szerkesztés

  • A 2015. július 2-ig hatályos, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
  • A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2015. július 3-tól hatályos szövege
  • Az Európai Unió betétbiztosítási irányelve (94/19/EK) (Hatályos: 2014.07.02-ig)
  • Az Európai Unió betétbiztosítási irányelve (2014/49/EU) (Hatályos: 2014.07.03-tól)
  • 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a betétbiztosítási alapok és intézményvédelmi alapok, valamint a befektető-védelmi alap éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
  • oba.hu

Források szerkesztés