Pécs díszpolgára

a baranyai megyeszékhely elismerése

A Pécs díszpolgára cím 1780 után született meg - ekkor nyerte el Pécs a szabad királyi város rangot -, és első ízben 1791-ben adták át. Napjainkban a díjat 1991 óta ítélik oda Pécs városáért végzett kiemelkedő munkáért.

A cím napjainkban

szerkesztés

A rendszerváltást követően 1991-ben négy, 1992-ben kettő, azóta évente egy fővel nőtt a számuk. 2002-ben megújultak a díszpolgári cím adhatóságának szabályai. Ekkortól a Pro Civitate emlékérem is jár a díszpolgári címhez, továbbá 300 ezer forintos anyagi elismerés. A város díszpolgárai meghívót kapnak valamennyi közgyűlésre és a város rendezvényeire is.[1]

Díszpolgári cím annak az élő vagy elhunyt személynek adományozható, aki munkásságával gyarapította Pécs város gazdasági, tudományos, kulturális és művészeti értékeit, vagy jelentősen közreműködött ezen értékek megőrzésében, valamint a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Négy éven belül legfeljebb két alkalommal lehet külföldi személynek adományozni a címet.

A díszpolgári címmel oklevél, úgynevezett emléktárgy, Pro Civitate Díj és 300 ezer forint jár.[2] Az emléktárgy egy 24,5×11×21 cm-es eozinmázas kisplasztika, melyet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. készít Erdei Viktor terve alapján. Amennyiben a cím birtokosa külföldi, úgy az erről szóló oklevelet az ő anyanyaelvére is le kell fordítani.[3]

Pécs Megyei Jogú Város díszpolgára díjtalanul látogathatja az önkormányzat által alapított művészeti és közművelődési intézmények rendezvényeit, a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal részt vehet, a Közgyűlés határozata alapján a Pécs várost képviselő delegáció tagjául felkérhető, és halála esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.

A cím története

szerkesztés

A cím kezdetben valójában csak egy felmentés volt a polgárok közé vétel taksájának megfizetése alól. Előfordult, hogy valamely konkrét munka vagy szolgáltatás ellenértékeként történt a felmentés.[4] 1848-ban összefüggésben azzal, hogy kiterjesztették a polgárjogokat Pécs lakói körében, a közgyűlés március 19-én díszpolgárok kinevezéséről is döntött: számos országos politikust valamint a megye liberális nemességének képviselői közül többeket is díszpolgárrá avattak. Ekkor azonban - a díszpolgárokkal együtt - még a város lakosságának csak kevesebb, mint 5 százaléka rendelkezett polgárjoggal.[5]

A Tanácsrendszer bevezetése - 1950 - után az ország más városaihoz hasonlóan - kevés új díszpolgári címet adtak ki. az 1980-as évek végén kezdett gyarapodni a befogadott polgárok száma.

  1. Díszpolgárok: csak semmi pénz! Új Dunántúli Napló, XIII. évf. 320. sz. (2002. november 24.) 4. o.
  2. www.pecsinapilap.hu, Toller László lett Pécs díszpolgára, 2007-09-02
  3. 2002. évi 5/2002. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének kitüntetések és szakmai kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról  (Magyar nyelven)
  4. Móró Mária Anna: Pécs díszpolgárai Ferdinand Müllertől Joszif Visszarionovics Sztálinig. Baranya, III. évf. 1. sz. (1990) 85. o.
  5. Nagy Imre Gábor: Pécs szabad királyi város 1848 tavaszán. Baranya, 11-12. évf. (1998 – 1999) 13–14. o.

További információk

szerkesztés