Péter Antal (kanonok)

(1880–1964) kanonok, teológiai tanár, római katolikus egyházi író, germanista

Péter Antal (Kilyénfalva, 1880. június 2.Gyulafehérvár, 1964. október 17.) kanonok, teológiai tanár, római katolikus egyházi író, germanista.

Életútja szerkesztés

Középiskoláit Csíksomlyón, a teológiát Gyulafehérváron, utána Rómában végezte, 1900. október 29-étől volt a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke. 1906. október 28-án szentelték pappá. 1907. június 6-án tért haza, majd Brassóban és Kolozsvárt volt káplán. 1910-20 és 1939-46 között Gyulafehérváron erkölcs-, a lelkipásztorkodástan és a szociológia tanára volt és kanonok. 1912-ben vicerektor lett, 1947-ben székesegyházi főesperes és címzetes apát volt.

1915. december 25. és 1917. március 31. között a gyulafehérvári Közművelődés felelős szerkesztője, 1930. január 19-től december 21-ig és 1933. márciusától júniusáig a brassói A Kereszt c. lap felelős szerkesztője és kiadója volt.

Művei szerkesztés

  • Vissza az anyaszentegyházba. Írta Albert Ruville. Ford. (Gyulafehérvár, 1910.)
  • Szűz Mária Virágos Kertje. A szerző engedélyével 5. kiad-ban közrebocsátja Péter Antal. (Kolozsvár, 1915.)
  • Még egyszer a „szeretett mű” (Brassó, 1933.)

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

  • Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti névtára. Bp.-Kolozsvár, Szent István Társulat-Verbum, 2009.