Peter Romsauer

szlovák régész, egyetemi tanár

Peter Romsauer (Párkány, 1947. június 15. –) nyitrai régészprofesszor.

Peter Romsauer
Született1947. június 15. (76 éves)
Párkány
Állampolgárságaszlovák
Foglalkozásarégész
Tisztségeegyetemi tanár
SablonWikidataSegítség

Már Titus Kolník 1956-1957-es párkányi ásatásai felkeltették érdeklődését a régészet iránt. Az érettségi után, 1965-1966-ban a Pavúk házaspár párkányi ásatásán vett részt, mely során neolitikum kori telepet tártak fel. A pozsonyi Comenius Egyetem régészet szakán végzett, majd 1971-ben a nyitrai Régészeti Intézet munkatársa lett. 1981-ben védte meg disszertációját és kandidátusi fokozatot, Pozsonyban pedig kisdoktori fokozatot szerzett. Ekkoriban elsősorban a bronzkor és hallstatt korral foglalkozott.

Előbb 1992-1993-ban a Pedagógiai Főiskolán oktatott, majd 1994-től a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem történelem tanszékén, majd 1996-tól az önállósult régészeti tanszéken.[1] 1996-ban habilitált és a régészeti tanszék vezetője lett. 2003-tól az UKF professzora.

Ásatott többek között Bucsányban, Ebeden, Hetényben, Kisgeszten, Köbölkúton, Nemesváralján és Szereden.

Elismerései

szerkesztés
 • SzTA Régészeti Intézetének bronz plakettje[2]
 • 1975 Výsledky prieskumu v Obide. AVANS 1974, 77-78. (tsz. Juraj Pavúk)
 • 1978 Výsledky záchranného výskumu v Chotíne. AVANS 1977, 207-209.
 • 1980 Druhý rok výskumu v Chotíne. AVANS 1978, 234-238.
 • 1980 Záverečná etapa výskumu v Chotíne. AVANS 1979, 183-185.
 • 1980 Výskum v Bučanoch v roku 1979. AVANS 1979, 56-60. (tsz. Jozef Bujna)
 • 1981 Tretia sezóna výskumu v Bučanoch. AVANS 1980, 55-57. (tsz. J. Bujna)
 • 1982 Záverečná výskumná sezóna v Bučanoch. AVANS 1981, 59-64. (tsz. J. Bujna)
 • 1982 Jungbronzezeitliche befestigte Siedlungen in der Slowakei. In: Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau im Mitteleuropa. Berlin–Nitra, 159-179. (tsz. L. Veliačik, V. Furmánek)
 • 1983 Späthallstatt- und frühlatenezeitliches Gräberfeld in Bučany. Slovenská archeológia 31/2, 277-324. (tsz. J. Bujna)
 • 1984 Halštatské sídlisko v Hostiach. Slov. Arch. 32, 431-452. (tsz. J. Bujna)
 • 1986 Zur hallstattzeitlichen Besiedlung der Südwest-Slowakei. Mitteilungen Arch. Institut 3. Hallstatt Kolloquium Veszprém 1984. Budapest, 173-180
 • 1986 Siedlung und Kreisanlage der Lengyel-Kultur in Bučany. Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nitra–Wien, 27-35. (tsz. J. Bujna)
 • 1987 Entwicklung und Beziehung der Besiedlung der Lausitzer und mitteldonauländischen Urnenfelder in der Westslowakei. In: Die Urnenfelderkulturen Mitteleuropas. Praha, 295-304. (tsz. Ladislav Veliačik)
 • 1990 Záchranná akcia v Seredi. AVANS 1988, 46-47. (tsz. J. Bujna)
 • 1991 The earliest wheel-turned pottery in the Carpathian Basin. Antiquity 65, No. 247. Cambridge, 358-367.
 • 1992 Interconnections between the Middle and Southeastern Europe in the 2nd – 1st Millennium B. C. Urnfield and Hallstatt Periods. In: VI Symposium Internazionale di Tracologia, Firenze 11-13 maggio 1989. Roma, 156-165.
 • 1993 Nové nálezy vekerzugskej skupiny v Nitre. Slovenská archeológia 41/1, 5-39.
 • 1994 Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. Katalóg (tsz. Ladislav Veliačik)
 • 1995 Zu den vorgeschichtlichen Höhlensiedlungen im nordkarpatischen Raum und ihren kultischen Benutzung in der Urnenfelderzeit. Pravěk NŘ 5, Brno, 127-146.
 • 1998 Výsledky výskumu hradiska lužickej kultúry v Zemianskom Podhradí. Predbežná správa. Slovenská archeológia 46/2, 224-251. (tsz. L. Veliačik)
 • 1999 Katedra archeológie v Nitre
 • 2003 K niektorým problémom neskorej doby halštatskej v severovýchodoalpskej oblasti. Acta Nitriensia 5. Zborník FF UKF v Nitre. Nitra, 305-323.
 • 2003 Pyraunoi (Pyraunoi) – prenosné piecky a podstavce z doby bronzovej a doby železnej. Nitra
 • 2013 Výsledky prieskumu na hradisku na Veľkom Lysci a v jeho zázemí. Študijné zvesti. (tsz. Zuzana BorzováPeter Bisták)
 • 2019 Chotín VII – Sídlisko z doby halštatskej, rímskej a stredoveku. Nitra (tsz. Janka HečkováDominik Repka)