Pyber János

(1526-1633) megyéspüspök

Gyerkényi Pyber János (Nagyszombat, 1562 körül – Nagyszombat, 1633. október 20. előtt) megyéspüspök.

Pyber János
Pécs, Nagyvárad, majd Eger püspöke
Született 1562
Nagyszombat
Elhunyt 1633. október 20. (70-71 évesen)
Nagyszombat
Felekezet római katolikus egyház
Püspökségi ideje
1611 – 1619
(Pécs)
Püspökségi ideje
1619 – 1625
(Nagyvárad)
Püspökségi ideje
1625 – 1633
(Eger)
Előző püspök
Következő püspök
Domitrovich Péter
Dallos Miklós
Pyber János a Catholic Hierarchy-n

ÉletútjaSzerkesztés

Alamócban és Bécsben tanult, 1582-től a Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke lett. 1587-ben Győrött pappá szentelték, ahol segédlelkész, káptalan karkáplán lett. 1589-ben Nagyszombatban német hitszónok, 1592. október 11-től tornai főesperes, 1601. július 16-tól sasvári főesperes, széplaki prefektus. 1604 és 1627 között Nagyszombat plébánosa. 1605-ben Bocskaitól kieszközölte, hogy a szentbenedeki apátsághoz tartozó javakat visszakapja az esztergomi káptalant. 1608-ban felhévizi prépost, 1611. július 15-én pécsi címzetes püspök, a prépostság megtartásával. 1612-től királyi tanácsos, V. Pál pápa 1613. augusztus 29-én megerősítette. 1614. július 6-án szentelték püspökké. 1616. április 22-én esztergomi nagyprépost, és még ebben az évben váradi választott püspök lett.

II. Ferdinánd követe 1622. március 13. és 24. között Bethlen Gábor fejedelemnél Kassán, akitől március 20. után visszavitte a Sztkoronát előbb a trencséni várba, majd Pozsonyba. A soproni országgyűlésen (május 1–augusztus 18.) a nádori ítélőszék főpapjává választották. 1625. október 21-től egri megyéspüspök, de mivel innen szinte nem volt jövedelme, 1631-ig megmaradt nagyprépostnak. VIII. Orbán pápa 1631. április 7-én erősítette meg. Pyber részt vett 1627 márciusában Tokajban a Habsburgok és Bethlen közötti béke részleteinek kidolgozásában, június 1-jén a fejedelem a tiszántúli résszel együtt Pyber javára lemondott az egri püspököt megillető tizedről, a tiszántúli rész bérletét megtartva 2000 tallért fizetett évente. Az egri püspökség javainak világiaktól való visszavétele Pyber püspöksége idején történt.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés