Főmenü megnyitása

Rácz Kálmán (Mád, Zemplén vármegye, 1867. május 1.Pápa, 1941. október 3.) református lelkész, teológiai akadémiai tanár.

Rácz Kálmán
Született 1867. május 1.
Mád
Elhunyt 1941. október 3. (74 évesen)
Pápa
Nemzetisége magyar
Foglalkozása lelkész,
pedagógus

ÉleteSzerkesztés

A gimnáziumot (1878–1886) és teológiai tanfolyamot (1886–1890) Sárospatakon végezte, hol azután két évig teológiai tanár és főiskolai alkönyvtárnok volt. 1892-ben külföldre ment s egy évet a bécsi és zürichi teológiai fakultásokon töltött, miközben az előbbitől licentiatiusi oklevelet kapott. Hazatérve egy évig nevelősködött, 1894-ben pedig nyíregyházi káplán lett, míg 1896 áprilisában Balsára (Szabolcs vármegye) ment lelkésznek. 1902-től a pápai református főgimnázium vallástanára volt.

Cikkei a Sárospataki Lapban (1892. Ballagi Mór a Károlyi-bibliáról); a Protestáns Szemlében (1893. Könyvism., 1897. Unio törekvések a negyvenes években); a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban (1892. 4. sz.); a Dunántúli Protestáns Lapokban (1901. A megújított énekeskönyv próbagyűjteménye).

MunkáiSzerkesztés

  1. A Károlyi Gáspár és Káldi György bibliafordítása és a Károlyi-biblia védelme. Sárospatak, 1892. (Ism. Századok, Prot. Szemle, Magyar Sion).
  2. Fáy András mint protestáns. Bpest, 1893. (Különny. a Prot. Szemléből).
  3. Emlékbeszéd Lukács Ödön f.-szabolcsi esperes, nyiregyházai ev. ref. lelkész felett. Nyiregyháza, 1896.
  4. Egyházi beszédek közönséges és ünnepi alkalmakra. I. kötet. U. ott, 1898. (Ism. Prot. Szemle).
  5. A keresztyén egyház rövid története a népiskolák V.-VI. oszt. és az ismétlő iskolák használatára. A Halasi István-féle mű, XXV. Pápa, 1902.
  6. A református keresztyénség apológiája. Pápa. 1934.

ForrásokSzerkesztés