Rényi Kató-emlékdíj

magyar tudományos díj

A Rényi Kató-emlékdíj a Bolyai János Matematikai Társulat kitüntetése olyan 25. életévüket még be nem töltött fiatalok számára, akik még az alapdiplomájuk megszerzése előtt számottevő tudományos eredményt értek el a matematika területén.

A díj névadója Rényi Kató matematikus, az ELTE oktatója, aki jelentős gondot fordított a tehetséges matematikushallgatók képességeinek kibontakoztatására.

Díjazottak

szerkesztés
Év Díjazott Egyetem, gimnázium Kutatási terület
1971 Babai László ELTE harmadéves gráfelmélet
1971 Berkes István ELTE ötödéves valószínűségszámítás
1971 Deák Jenő ELTE ötödéves függvényelmélet
1971 Névai Pál Leningrádi Tudományegyetem ötödéves függvényelmélet
1971 Pelikán József ELTE ötödéves kombinatorika, gráfelmélet
1971 Recski András ELTE ötödéves elektromos hálózatok, matroidelmélet
1971 Korchmáros Gábor ELTE ötödéves geometria
1971 Ruzsa Z. Imre Fazekas M. Gyak. Gimn. IV.oszt. számelmélet
1971 Surányi László ELTE negyedéves gráfelmélet, kombinatorika
1972 Baranyai Zsolt ELTE ötödéves információelmélet
1972 Elekes György ELTE ötödéves halmazelmélet
1972 Reményi György ELTE ötödéves számelmélet
1972 Turjányi Sándor KLTE ötödéves számelmélet
1973 Nagy Zsigmond ELTE ötödéves kategóriaelmélet
1973 Pintz János ELTE negyedéves függvényelmélet
1973 Szűcs János Leningrádi Egyetem ötödéves algebrai topológia
1973 Joó István ELTE ötödéves approximációelmélet, sorelmélet
1973 Pethő Attila KLTE negyedéves diofantikus egyenletek
1973 Rimán János KLTE ötödéves
1973 Simon Péter ELTE ötödéves absztrakt harmonikus analízis
1973 Vetier András ELTE ötödéves valószínűségszámítás
1974 Frankl Péter ELTE harmadéves véges csoportok
1974 Ruzsa Z. Imre ELTE harmadéves számelmélet
1974 Beck József ELTE negyedéves információelmélet
1974 Csörgő Piroska ELTE ötödéves csoportelmlet
1974 Ésik Zoltán JATE ötödéves sztochasztika
1974 Jakab Zsuzsa ELTE ötödéves halmazelmélet
1974 Mérő László ELTE ötödéves
1974 Somorjai Gábor ELTE ötödéves interpolációs eljárások
1974 Székelyhidi László KLTE ötödéves függvényelmélet
1975 Beck József ELTE V.éves hipergráfok
1975 Papp Zoltán KLTE V.éves diofantikus egyenletek
1975 Terjéki József JATE V.éves differenciálegyenletek
1975 Hárs László ELTE V.éves geometria
1975 Komjáth Péter ELTE IV.éves halmazelmélet
1975 Pál Jenő ELTE V.éves számelmélet
1975 Szendrei Ágnes JATE IV.éves kategórialemélet, hálóelmélet
1976 Komjáth Péter ELTE ötödéves kombinatorikus halmazelmélet
1976 Balogh Zoltán KLTE IV.éves topológia
1976 Bosznay Ádám ELTE V.éves approximációelmélet
1976 Bui Minh Phong Egri Tanárképző Főisk. IV.éves számelmélet
1976 Czédli Gábor JATE IV.éves moduláris hálók varietásai
1976 Győri Ervin ELTE IV.éves gráfelmélet
1976 Szendrei Mária JATE V.éves félcsoportelmélet
1976 Tóth Gábor ELTE IV.éves differenciálegyenlet-rendszerek
1976 Totik Vilmos JATE III.éves függvényelmélet
1976 Ury László ELTE IV.éves dimenzióelmélet, metrizáció
1977 Balogh Zoltán KLTE V.éves topológia
1977 Kollár János ELTE II.éves univerzális algebrák
1977 Pálfy Péter Pál ELTE IV.éves véges csoportok
1977 Pham Ngoc Anh ELTE IV.éves lineárisan kompakt gyűrűk
1978 Füredi Zoltán ELTE V.éves kombinatorika
1978 Kiss Emil ELTE IV.éves gyűrűelmélet
1978 Pálfy Péter Pál ELTE V.éves univ. algebrák elm., statisztikus csoportelm.
1978 Pham Ngoc Anh ELTE V.éves gyűrűelmélet
1978 Totik Vilmos JATE V.éves sorelmélet
1978 Stépán Gábor BME Gépészm. Kar V.éves műszaki problémák mat. megoldása
1979 nincs kiadva
1980 Horváth Lajos JATE IV.éves valószínűségszámítás, mat. statisztika
1980 Páles Zsolt KLTE V.éves egyenlőtlenségek, függvényegyenletek
1981 Balog Antal ELTE V.éves számelméleti függvények, prímszámok
1981 Krisztin Tibor JATE V.éves funkcionál-differenciálegyenletek
1981 Bezdek András ELTE V.éves diszkrét geometria
1981 Fridli Sándor ELTE V.éves approximációelmélet
1981 Illés Ágnes ELTE V.éves körelhelyezési problémák
1981 Tran Viet Trung ELTE V.éves
1982 Magyar Zoltán ELTE IV.éves algebra
1982 Révész Szilárd György ELTE V.éves prímek
1982 Miklós Dezső ELTE V.éves kombinatorika
1982 Nguyen Van Loi ELTE V.éves gyűrűelmélet
1982 Szabó Kálmán KLTE V.éves differenciálegyenletek
1983 nincs kiadva
1984 Gaál István KLTE V.éves diofantikus egyenletek
1984 Kozma László KLTE V.éves Finsler típusú konnexiók
1984 Szegedy Márió ELTE IV.éves gráfelmélet
1984 Zádori László JATE V.éves halmazelmélet
1985 Buczolich Zoltán ELTE V.éves függvénytan
1985 Erdélyi Tamás ELTE V.éves polinomok
1985 Kovács Zoltán KLTE V.éves
1985 Pintér Ferenc ELTE V.éves függvénytan
1985 Wierdl Máté ELTE V.éves függvénytan, számelmélet
1986 Szenes András ELTE V.éves halmazelmélet
1986 Tardos Gábor ELTE IV.éves halmazelmélet, gráfelmlet
1987 Doung Tan Thanh ELTE végzett topologia
1987 Szabó Tamás KLTE végzett függvényegyenlet
1988 nincs kiadva
1989 nincs kiadva
1990 nincs kiadva
1991 Kós Géza ELTE végzett analitikus számelmélet
1991 Makay Géza JATE végzett differenciálegyenletek
1991 Pintér Ákos KLTE végzett függvénytan
1991 Boros Zoltán KLTE végzett sorozatok
1991 Jordán Tibor ELTE végzett kombinatorikus optimalizálás
1991 ifj. Katona Gyula ELTE végzett algoritmikus gráfelmélet
1991 Montágh Balázs ELTE végzett algebrai struktúrák, gráfelmélet
1991 Muzsnay Zoltán KLTE V.éves differenciálgeometria
1991 Frank Strzyzewsky BME végzett algoritmusok matematikai elmélete
1992 Bíró András ELTE III.éves hatványösszegek
1992 Domokos Mátyás ELTE V.éves involúciógyűrűk
1992 Bóna Miklós ELTE V.éves algebrai geometria
1992 Hajdu Lajos KLTE V.éves
1992 Sziklai Péter ELTE V.éves geometria
1992 Vu Ha Van ELTE III.éves extremális halmazrendszerek
1993 Benczúr András ELTE V.éves kombinatorikus optimalizálás
1993 Keleti Tamás ELTE V.éves "hegymászási probléma"
1993 Vályi Sándor KLTE V.éves halmazelmélet, logika
1994 Hausel Tamás ELTE IV.éves gömbök pakolása, konvex terek
1994 Vu Ha Van ELTE V.éves extremális halmazrendszerek
1994 Harcos Gergely ELTE III.éves hatványösszegek
1994 Lévai Levente ELTE V.éves csoportelmélet, komputer-algebra, Lie-csoportok
1995 Balogh József JATE V.éves kódoláselmélet
1995 Battyányi Péter KLTE IV.éves funkcionálanalízis, algebra
1995 Nagy Gábor JATE V.éves algebrai geometria
1996 Bérczes Attila KLTE végzett irreducibilis polinomok
1997 Pete Gábor JATE IV.éves sakktábla-feladat
1997 Szegedy Balázs ELTE V.éves véges csoportok elmélete
1997 Horváth Márta BME végzett statisztikus alakfelismerés, empirikus alakfelismerés
1998 Győry Máté KLTE végzett
1999 Csörnyei Marianna valós függvénytan
1999 Megyesi Zoltán Kristóf valószínűségszámítás, matematikai statisztika
1999 Rakaczki Csaba diofantoszi egyenletek
1999 Tengely Szabolcs diofantoszi egyenletek
2000 Valkó Benedek összegsorozatok,
2000 Braun Gábor kombinatorika, algebra
2000 Mann Zoltán gráfelmélet, kriptográfia
2001 Barczy Mátyás DE doktorandusz valószínűségi mértékek
2001 Gyarmati Katalin ELTE doktorandusz diofantoszi egyenletek
2001 Kun Gábor ELTE IV.éves algebra
2001 Nyul Gábor DE IV.éves negyedfokú számtestek
2002 Kun Gábor ELTE IV.éves halmazelmélet
2002 Mátrai Tamás ELTE végzett differenciafüggvények
2002 Bérczi Gergely ELTE IV.éves szingularitások, sorozatok
2002 Lippner Gábor ELTE IV.éves konvex halmazok, inverzióelmélet
2002 Szabó Jácint ELTE végzett gráfok
2003 Juhász András ELTE V.éves Whitney-esernyő
2003 Nyul Gábor DE végzett algebra
2003 Szűcs Gábor SZTE végzett matematikai statisztika határeloszlásainak témája
2003 Hartmann Miklós SZTE végzett csoportelmélet
2003 Katona Zsolt ELTE végzett halmazrendszerek
2004 Varjú Péter SZTE IV.éves számtani sorozatok
2004 Vértesi Vera ELTE V.éves véges mátrixgyűrűk, hipergráfok
2004 Kalmár Boldizsár ELTE V.éves Morse-függvények
2005 Glavosits Tamás DE végzett relációk különböző tulajdonságai
2006 Ambrus Gergely SZTE végzett gráfok
2006 Patakfalvi Zsolt ELTE végzett gráfok
2006 Pósfai Anna SZTE végzett kupongyűjtési feladat
2007 Harangi Viktor ELTE végzett periodikus függvények
2007 Kevei Péter SZTE végzett autokatalikus reakciók mat. modellje
2008 Komjáthy Júlia BME végzett zero range folyamatok
2008 Szőllősi Ferenc BME végzett komplex Hadamard-mátrixok
2008 Tóth Ágnes BME végzett gráfok
2008 Kovács Tünde DE végzett diofantoszi egyenletek
2008 Pluhár Gabriella ELTE V.éves univerzális algebra
2009 Maga Péter ELTE végzett valós függvénytan
2010 Szokol Patrícia Ágnes DE végzett kvantummechanikai struktúrák
2011 Nagy Ábris konvex geometria, differenciálgeometria
2011 Soukup Dániel Tamás halmazelméleti topologia
2011 Rábai Zsolt diofantoszi egyenletek elmélete, differenciálgeometria
2011 Varga Nóra diofantoszi egyenletek elmélete
2012 nincs kiadva
2013 Kunos Ádám SZTE mat.mesterszak
2013 Szikszai Márton DE Doktori Iskola
2013 Vizi Zsolt SZTE Doktori Iskola
2014 Backhausz Tibor ELTE végzett matematikus, MSc szakos elliptikus görbék
2014 Nagy T. Dániel ELTE végzett matematikus, MSc szakos halmazelmélet
2014 Bartha Zsolt BME végzett matematikus, MSc szakos
2014 Mihálka Éva Zsuzsanna ELTE elsőéves matematikus MSc szakos
2014 Popovics Anna Bella DE végzett matematikus MSc szakos
2015 Bodor Bertalan ELTE végzett matematikus, MSc szakos
2015 Kovács István BME végzett matematikus, MSc szakos
2015 Mészáros András ELTE végzett matematikus, MSc szakos
2016 Remete László DE II. éves matematikus, MSc szakos
2016 Szabó Gréta DE II. éves alkalmazott matematikus, MSC szakos
2017 Maga Balázs ELTE matematikus MSc szakos
2017 Konkoly Ágnes DE végzett programtervező informatikus
2018 Arnóczki Tímea DE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola
2018 Papp Ágoston DE matematikus MSc
2019 Pénzes Evelin DE Alkalmazott matematikus MSc
  • Rényi Kató Emlékdíj szabályzata. Bolyai János Matematikai Társulat, 2002. június 20. (Hozzáférés: 2020. május 8.)
  • Díjak. www.bolyai.hu. Bolyai János Matematikai Társulat. (Hozzáférés: 2020. május 8.)