A radiometria az elektromágneses hullámok sugárzásainak egyik méréstechnikája és alkalmazása. Ha a sugárzás teljes sugárzási energiája szerint értékelő mennyiségeket vizsgáljuk, akkor radiometriai mennyiségekről beszélünk, ha azonban a CIE szabványos fénymérő észlelő szerint értékelő mennyiségeket vizsgáljuk, akkor fotometriai mennyiségekről beszélünk.

Radiometriai mértékegységekSzerkesztés

  • Sugárzott energia

Jelölése:  

Mértékegysége: Joule (Ws)

  • Sugárzási teljesítmény

Ha valamely sugárzási nyaláb metszetén dt idő alatt d  sugárzási energia áramlik át, akkor a   sugárzási teljesítményt tudjuk definiálni.

Jelölése:  

Mértékegysége: Watt

  • Besugárzott teljesítmény

A besugárzott teljesítmény a felület egy adott pontján az oda beeső   sugárzási teljesítmény és a felületelem dS területének a hányadosa:

 

Jelölése:  

Mértékegysége:  

  • Sugárerősség

A sugárerősség a sugárforrást elhagyó, az adott irányt tartalmazó térszögben terjedő sugárzott teljesítmény hányadosa.

Jelölése:  

Mértékegysége: W/sr

ahol sr= szteradián

  • Sugársűrűség

A sugársűrűség az adott irányban az   sugárerősségnek és a dS felületelem látszólagos nagyságának a hányadosa.

Jelölése:  

Mértékegysége:  

  • Spektrális sugárzás

Jelölése:  

Mértékegysége: W      

Radiometriai alkalmazásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés