Földmegfigyelés

A földmegfigyelés a Föld világűrből való megfigyelése különböző (aktív vagy passzív) érzékelő eszközök (műholdak) segítségével. A földmegfigyelés objektív lefedettséget nyújt térben és időben. Az űrbeli érzékelők adatokat gyűjtenek a Földről, olyan területeket is beleértve, amelyek túl távoliak vagy másképpen elérhetetlenek földi felderítéssel.

A földmegfigyelő rendszer (EOS) Föld körüli pályájú és alacsony inklinációjú műholdak összehangolt rendszere, melynek célja a földfelszín, a bioszféra, az atmoszféra, a Föld szilárd rétegének és az óceánok hosszútávú megfigyelése. A földmegfigyelés folyamata nemcsak a kibocsátott vagy visszavert energia érzékelését, hanem a mért adatok feldolgozását, elemzését és alkalmazását is magába foglalja.

Fizikai alapokSzerkesztés

Az elektromágneses sugárzásnak alapvető tulajdonsága a frekvencia. A rövid hullámhosszú (gamma- és röntgen) sugárzástól a hosszú hullámhosszú (mikrohullámú és rádióhullámú) sugárzások összessége alkotja az elektromágneses spektrumot vagy színképet.

 
Hullámhossz
 
Különböző frekvenciájú szinuszhullámok
 
Az elektromágneses spektrum hullámhossz tartományai és a légköri ablakok

Mielőtt a távérzékeléshez használt sugárzás eléri a földfelszínt, keresztülhalad a légkörön, és az atmoszférában található gázokkal és részecskékkel kölcsönhatásba kerül a beérkező fény és sugárzás, melynek két típusa lehet: szóródás és elnyelődés.

 
Atmoszferikus abszorpció

Az űrbeli megfigyeléshez és adatgyűjtéshez az elektromágneses spektrumnak csak azok a részei használhatók, melyeket nem befolyásolnak az említett hatások. Ezeket légköri ablakoknak nevezzük. Az a sugárzás, ami nem abszorbeálódik és nem szóródik szét, eléri a földfelszínt és három lehetséges formában kölcsönhatásba kerül vele: a sugárzást elnyeli, áthalad rajta vagy visszaverődik róla. Ezek egymáshoz viszonyított aránya a hullámhossztól és a felszín anyagától függ. A földmegfigyelés során a legfontosabb a visszavert sugárzás érzékelése, mérése. A reflektancia két szélsőséges forma között változhat: tökéletes és diffúz visszaverődés.[1]

 
Tökéletes és diffúz visszaverődés

A visszaverődés mértéke és formája szintén a felszín vagy a megfigyelt tárgy anyagától, tulajdonságaitól függ.

Rögzítési technika és fényképezésSzerkesztés

FényképesSzerkesztés

Távérzékelt fényképes adatok úgy készülnek, hogy a tárgyról visszaverődő közvetlen sugárzást veszik filmre. A hullámhosszok tartománya, amelyet a fényképező eszközök érzékelnek, korlátozottak a kamerában található film és a szűrő érzékenysége által. A film spektrális érzékenységének tartománya az ultraibolyától (UV) az infravörösig terjedhet. Szűrőket is használnak a különböző filmtípusokkal közösen, azért, hogy leszűkítsék a felvételre kerülő hullámhossztartományt, vagy hogy csökkentsék a légköri háttérsugárzást. A többsávos kamerákat, amelyek egyidejűleg rögzítenek több felvételt ugyanazon tárgyról, többsávos (multi-spectral) képek előállítására használják. Az ilyen kamerák különböző film és szűrő kombinációkat használnak a különböző hullámhossztartományok rögzítésére. A film lehet egy spektrális sávra érzékeny (mint az egyrétegű fekete-fehér filmek) vagy többre (mint a három rétegű színes filmek). A négy filmtípus, amelyeket űrfelvételeknél használhatnak, a következők:

 • Fekete-fehér a látható tartományban (pánkromatikus)
  • 'térképező' (mapping) film – nagyjából egyforma érzékenységű az összes látható tartományra. Sokszor a filmet egy ’mínusz-kék’ (minus-blue – kéket elnyelő) szűrővel együtt használják, hogy kiszűrjék a légköri háttérsugárzást az elektromágneses spektrum kék végéről.
  • ’felderítő’ (reconnaissance) film – kevésbé érzékeny a kék hullámhossztartományra, így kisebb a légköri zaj.
 • Fekete-fehér a közeli infravörös tartományban
 • Színes a látható tartományban
 • Hamis színes a közeli infravörös tartományban[2]
 
A SPOT műhold felvétele St. Thomas városról (Ontario, Kanada) pánkromatikus tartományban
Fájl:Budapest SPOT.jpg
A SPOT műhold színhelyes színes felvétele Budapestről
 
A Léna deltája hamis színes Landsat űrfelvételen

DigitálisSzerkesztés

Az adatoknak digitális vagy numerikus formátumban kell lenniük ahhoz, hogy egy számítógép feldolgozhassa. A digitális képen a színek számok formájában vannak jelen. A grid (vagy valamelyik másik leképezési) mintát használják arra, hogy rögzítsék a kép színeit, minden egyes cella egy vagy több színkódból áll.A digitális érzékelők közvetlenül szám formátumban rögzítik a sugárzást. A legtöbb esetben a nulla a semmilyen (vagy a legkisebb érzékelhető) sugárzást rögzíti, és a legnagyobb rögzíthető szám a legnagyobb sugárzási szintet jelenti. A legtöbb távérzékelt képnél ez a legmagasabb sugárzási szint a 255-ös számhoz van rendelve. Ezzel a felbontással 256 különböző fényintenzitású színt lehet rögzíteni a digitális képen.[3]

Érzékelők (szenzorok)Szerkesztés

A szenzorok az érzékelés módja szerint 2 csoportba sorolhatók:

 • passzív: az energia, ami az érzékelt sugárzáshoz szükséges, külső forrásból származik – pl. a Napból –, az érzékelő a visszavert sugárzást rögzíti
 • aktív: az energiát, amit az érzékelő rendszeren belül generálnak, kívülre irányítják, és a visszatérő energiatöredéket mérik meg (a radar egy példa rá)

PasszívSzerkesztés

 
a GRACE műholdak adatai alapján készült gravitációs modell

Nem pásztázóSzerkesztés

 • Nem képalkotó

Megméri a célterület összes pontján a sugárzást, feldolgozza, és jelenti az eredményt egy elektromos jelerősség vagy valamely más mennyiségi érték formájában. Ilyen érzékelők lehetnek:

  • Mikrohullámú (radiométer)
  • Mágneses
  • Gravitációmérő
  • Fourier-spektrométer
  • egyéb
 • Képalkotó (kamera)

A felszabaduló elektronok ionizálnak egy anyagot, mint pl. ezüst (Ag) a filmen, és mivel a cél minden egyes pontjához köthető sugárzás, az eredmény egy kép lesz. A kamerák típusai a fény tartományai alapján a következők lehetnek:

  • Monokróm (egyszínű)
  • Színes a látható tartományban
  • Infravörös
  • Hamis színes az infravörös tartományban
  • egyéb

PásztázóSzerkesztés

 • Képalkotó

A felszabaduló elektronok egy képalkotó eszközre hatnak, mint pl. TV vagy számítógép-monitor, oszcilloszkóp vagy elektromos érzékelők

  • Image plane scanning
   • TV camera
   • Solid scanner
  • Object plane scanning
   • Többsávos letapogatórendszer (Multispectral Scanner (MSS))

A többsávos letapogatórendszer, ahogy a neve is mutatja, egy olyan távérzékelő eszköz, amely a sugárzást több különböző hullámhosszon méri, ezek a látható, közel-infravörös, közép-infravörös, és termális-infravörös tartományai az elektromágneses spektrumnak. Mivel a hullámhosszakat ezekben a tartományokban jelentősen befolyásolják a légköri zajok, ezeknek az eszközöknek a hasznossága a földmegfigyelésben korlátozottak lehetnek a légköri viszonyok által. Az MSS eszközök digitálisan rögzítik az észlelt sugárzást több meghatározott hullámhossz ’csatornában’ vagy ’sávban’. Az elve ennek a rögzítési módszernek ugyanaz, mint a kameráknál a szűrők használata a korlátozott hullámhossztartomány felvétele érdekében. Például, ha megfelelő szűrőt használunk, hogy a kék fényt rögzíthessük, egy teljesen piros tárgy feketén jelenik meg, mert csak a kék fény megy át a szűrőn a film felvételekor.

   • mikrohullámú radiométer

Ezek a passzív érzékelők rövidebb hullámhossztartományban dolgoznak, legfeljebb 300 mm-ig, a mikrohullámú tartomány termál sugárzását mérik. A hullámhosszok azon tartománya, amelyet a mikrohullámú radiométer érzékel, a Föld energiaspektrumának alacsonyabb energia-tartományú részével egyezik meg. A passzív sugárzás intenzitása függ a tárgy hőmérsékletétől, a beeső sugárzástól, a kisugárzástól, visszaverődéstől és a törésmutatótól. Mivel ezek az érzékelők viszonylag alacsony energiaszinten dolgoznak, a képek zajosak, így rosszabb felbontásúak is és összetettebb feldolgozást igényelnek.

A passzív mikrohullámú radiométert általában a tengerjég, valamint egyéb tengeri tulajdonságok, mint pl. felszíni szél, jégkiterjedés és esőviszonyok térképezésére használják. Napjainkban több új érzékelőt is fejlesztenek speciálisan erre a fontos területre.

A mikrohullámú érzékelőrendszereknek, mindegy hogy aktívak vagy passzívak, fontos szerepük van a globális klíma és időjárás rendszer tanulmányokban. Ezeknek az adatait máris felhasználták a meteorológia és az óceánkutatás számos területén, valamint az újabb kutatások a szárazföldi alkalmazásokra is kiterjednek.

AktívSzerkesztés

A radar térbeli helyzet és távolság meghatározására alkalmas műszer. A kisugárzott, majd visszavert mikrohullámú jel visszaérkezési idejét mérve meghatározható az objektum távolsága a műszertől. A mikrohullámú tartomány több sávra osztható, amelyek különböző jelenségek vizsgálatára alkalmasak.[4]

hullámsáv neve hullámhossz (cm) alkalmazás
Ka 0,75–1,10 térképezés
K 1,10–1,67 felhőmegfigyelés
Ku 1,67–2,40 műholdas kommunikáció, traffipax
X 2,40–3,75 térképezés, megfigyelés
C 3,75–7,50 meteorológiai megfigyelések
S 7,50–15 meteorológiai megfigyelések, csapadékmennyiség mérése
L 15–30
P 30–100 lombos növényzet, talajviszonyok megfigyelése, gleccserek és tengeri jég vizsgálata

A mikrohullám egyenes vonalban terjed, a légköri hatások – mint a pára, felhőzet vagy a csapadék – csillapítják.

Nem pásztázóSzerkesztés

 • Nem képalkotó
  • Mikrohullámú radiométer
  • Mikrohullámú magasságmérő

Az aktív mikrohullámú mérőműszerek radar műszereken alapulnak.

A radaros magasságmérés egy technika, amely a felszín feletti magasságot tudja mérni, a rádió-magasságmérő segítségével. A működési elve az, hogy a radar kibocsát egy hullámot, majd ez a hullám visszaverődik a felszínről, és ezt a visszaérkező hullámot értékeli ki. A radaros magasságmérés a földfelszín magasságára vonatkozó mérési adatokat szolgáltat, amelyek segítségével meg lehet határozni a tengeri jégtakaró kiterjedését, az óceán kisléptékű felszíni különbségeit, valamint a szélsebességet. A fontosabb műholdakon található magasságmérők:

   • ERS 1 és 2: Ku-sávú (13,8 GHz) rádió-magasságmérő, amelyet az Európai Távérzékelő Műholdon (ERS 1 és 2) 1991. július 17-én és 1995. április 21-én lőttek fel.
   • GEOSAT Ku-sávú (13,5 GHz) rádió-magasságmérő, amelyet a GEOSAT műholdon 1985. február 12-én lőttek fel.
   • Seasat: Ku-sávú (13,5 GHz) rádió-magasságmérő, amelyet a Seasat műholdon 1978. június 27-én lőttek fel.
   • TOPEX/Poseidon: Ku-sávú (13,6 GHz) és C-sávú (5,3 GHz) dupla frekvenciájú Topex radar, amelyet a TOPEX/Poseidon felületén 1992. augusztus 2-án lőttek fel.
   • CryoSat-2: SILAR
  • Lézeres vízmélységmérő
  • Lézeres távolságmérő

PásztázóSzerkesztés

 • Képalkotó
  • Image plane scanning
   • PPAR (Passive phased array radar)
  • Object plane scanning
   • RAR (Real aperture radar)
   • SAR (Synthetic aperture radar): az érzékelő, ahogy halad a pályáján, minden megfigyelt pontot lát elölről, felülről és hátrafelé visszatekintve, amíg ez a pont beleesik a sugárnyalábba. Utólagos digitális adatfeldolgozással az utazási idő és a jelek kibocsátási ideje alapján határozható meg a visszaverési pont képe.
 
SAR működési elve
 
RAR működési elve

KEO rendszerSzerkesztés

A ismeret-orientált föld megfigyelési rendszer (KEO – Knowledge-centric Earth Observation) jelenleg a világ legnagyobb nyilvános távérzékelési adatfeldolgozó rendszere.

A három kulcsszó: a „nyilvános”, a „távérzékelési” és az „adatfeldolgozó” kifejezések érzékeltetik, hogy egy komplex és integrativitásra törekvő rendszerbe nyerhetnek betekintést az alkalmazók. Az adatok hozzáférhetőségének megkönnyítésével, feldolgozásuk és interpretációjuk automatizálásával a KEO úttörő lehetőségeket nyújt a tudományos kutatások és az alkalmazói fejlesztések számára egyaránt.[5]

Az egészen egyszerű elemzések elvégzése mellett a folyamattervezés eszközével komplex döntéstámogatói rendszerek alakíthatók ki a KEO rendszer segítségével.[6]

Légi fényképezésSzerkesztés

A légi fényképezés célja a földfelszín levegőből történő fényképezése.[7] Ezek a fotók általában repülőgépre vagy helikopterre szerelt kamerával készülnek.

 
A 4-es metró Gellért téri állomásának építése légifotón
 
A Duna-part látképe légifotón

A kamera tengelyállása többféle lehet: fekvő, erősen ferde, ferde, függőleges. A függőleges tengelyállású kamerával készült képeket ortofotó-nak is nevezik.

 
A Chanute katonai légibázis ortofotója

Az egymás után készülő légifotók között legalább 60%-os átfedés szükséges, illetve a felette lévő sávból kb. 20–30%. A repülés pontos adatait és körülményeit minden fényképen keretjelek rögzítik:

 • repülési magasság
 • a kép sorszáma
 • fókusztávolság
 • óra
 • illesztő jel
 • szelencés libella: jelzi, hogy mennyire függőleges tengelyállásból készült a felvétel

Torzulások a légi fényképen:

 • perspektív (látszati): függőlegestől eltérő optikai tengely esetén keletkezik ilyen torzulás, ennek mértéke a kép minden pontján eltérő irányú és nagyságú
 • magasságkülönbségből eredő: a képen látható függőleges tárgyak a kép belseje felől látszólag kifelé dőlnek, ennek mértéke egyenes arányban van a tárgyak magasságával és mélységével, illetve a kép közepétől való távolságukkal
 
Ortografikus nézet és perspektív nézet

A légifényképek felhasználása

 • fotogrammetria: a légifotók mérhető, műszaki tartalmát hasznosítja, ennek segítségével például térképeket lehet létrehozni
 • légifénykép-interpretálás: komplex vizsgálat, mely kiterjed a fénykép paramétereire, a fotó belső tartalmára, a lefényképezett tájra, objektumra, ehhez jó minőségű légi fotók szükségesek. Elemezhető:
  • tónusok: színes, szürke – nedvességtartalomra, felszín szerkezetére lehet ezek alapján következtetni
  • színek, színárnyalatok
  • árnyékhatás – erdők és felhőzet vizsgálata

Műholdas földmegfigyelés[8]Szerkesztés

Űrfelvételek tulajdonságai[9]Szerkesztés

Térbeli felbontásSzerkesztés

Az érzékelő és a felszín meghatározza, hogy a mekkora területről történhet az adatgyűjtés, illetve a gyűjtött adatok mennyire részletesek. Az űrfelvételeken felismerhető legkisebb részletek az érzékelő térbeli felbontásától függenek. Minden műholdkép alapegysége a pixel, a térbeli felbontás tehát attól függ, hogy egy pixel mekkora területnek felel meg.

 
A két kép ugyanazt az antarktiszi területet ábrázolja. A bal oldali felvétel felbontása 2 méter/pixel, míg a jobb oldalié 200 méter/pixel.

Spektrális felbontásSzerkesztés

A műholdak érzékelőberendezései egy-egy hullámhossz-tartományban készítenek felvételeket, ezeket sávoknak nevezik. A spektrális felbontás azt jelenti, hogy egyidejűleg hány képsávban készülnek felvételek: pankromatikus: 1 sáv, multispektrális: 3–20 sáv, hiperspektrális: 20–300 sáv.

 
Landsat 5 1-es sáv
 
Landsat 5 2-es sáv
 
Landsat 5 3-as sáv
 
Landsat 5 4-es sáv
 
Landsat 5 5-ös sáv
 
Landsat 5 6-os sáv
 
Landsat 5 7-es sáv

Radiometriai felbontásSzerkesztés

Az érzékelők radiometriai felbontásától függ, hogy a visszavert sugárzás változásait mekkora mértékben tudja megkülönböztetni, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a képet alkotó pixelek hányféle színárnyalatot vehetnek fel.

Időbeli felbontásSzerkesztés

Egy adott földrajzi hely két egymást követő megfigyelése között eltelt idő, vagyis a visszatérési idő.

 
Lehetséges műholdpályák

Landsat-programSzerkesztés

Amerikai földmegfigyelő és erőforrás-kutató műholdcsalád. Napjainkra a Landsat-program 7 műholdat számlál.[10][11]

kép név fellövés üzemelés vége műszerek és sávkiosztás felbontás (m) keringési magasság (km) visszatérési idő (nap) adattovábbítás sebessége (Mbps) működés
 
A Landsat-7 műhold
Landsat 1 1972.07.23. 1978.01.06. TV kamera (1–3), MSS (4–7) 80 917 18 15
 
A Landsat műholdak működési ideje
Landsat 2 1975.01.22. 1982.02.25. TV kamera (1–3), MSS (4–7) 80 917 18 15
Landsat 3 1978.03.05. 1983.03.31. TV kamera (1–3), MSS (4–7) 30 917 18 15
Landsat 4 1982.07.16. 2001 MSS (1–4), TM (1–7) 30 705 16 85
Landsat 5 1984.03.01. aktív MSS (1–4), TM (1–7) 30 705 16 85
Landsat 6 1993.10.05. 1993.10.05. ETM (1–8) 30/120 705 16 85
Landsat 7 1999.04.12. aktív ETM+ (1–8) 15/30/60 705 16 150

A Landsat TM szenzor sávjainak alkalmazási területei:

sávok hullámhossz (µm) elnevezés alkalmazás kép
1 0,45–0,52 kék tengerparti vizek, vízpartok elemzése, víztestek felszíni rétegének vizsgálata, talaj és növényzet megkülönböztetése, talaj- és vegetáció térképezés
 
A Landsat 5 felvétele a Dunántúl északi részéről
2 0,52–0,60 zöld klorofill A és B megkülönböztetése
3 0,63–0,69 vörös klorofill abszorpciós csatorna
4 0,76–0,90 közeli infravörös vegetációtérképezés, biomasszamérés, víztestek lehatárolása
5 1,55–1,75 közép infravörös vegetáció és talaj nedvességének meghatározása, hó és felhő elkülönítése
6 10,4–12,5 termál infravörös talaj nedvességtartalmának mérése, hőtérképezés, vegetációstressz analízis
7 2,08–2,35 közép infravörös kőzettípusok elkülönítése, hidrotermális térképezés

SPOT programSzerkesztés

Francia erőforrás-kutató műholdsorozat.[12]

kép név fellövés pankromatikus sáv (µm) B1 sáv (µm) B2 sáv (µm) B3 sáv (µm) B4 sáv (µm) felbontás (m)
 
A SPOT-5 műhold
SPOT1 1986.02.22. 0,51–0,73 0,50–0,59 0,61–0,68 0,79–0,89 10/20
SPOT2 1990.01.22. 0,51–0,73 0,50–0,59 0,61–0,68 0,79–0,89 10/20
SPOT3 1993.09.26. 0,51–0,73 0,50–0,59 0,61–0,68 0,79–0,89 10/20
SPOT4 1998.03.24. 0,61–0,68 0,50–0,59 0,61–0,68 0,79–0,89 1,58–1,73 10/20
SPOT5 2002.05.04. 0,61–0,68 0,50–0,59 0,61–0,68 0,79–0,89 1,58–1,73 5/10/20
alkalmazás szerkezet, vonalas elemek növényzet, sekély víztestek növényzeti típusok növényfajták, humusztartalom mezőgazdaság, földtudomány

IRS programSzerkesztés

Indiai erőforrás-kutató műholdcsalád.

ERSSzerkesztés

Az ESA (Európai Űrügynökség) első földmegfigyelő műholdjai.[13]

név kép fellövés üzemelés vége szenzorok alkalmazás eredmények
ERS-1   1991.17.17. 2000.03.10. RA (Radar Altimeter), ATSR-1 (Along-Track Scanning Radiometer), SAR (synthetic aperture radar), Wind Scatterometer, MWR (Microwave Radiometer) tengerek, felhők hőmérsékletének mérése, légköri nedvességtartalom, szélsebesség, szélirány megfigyelése, tengerek hullámzásának vizsgálata, sarki jégtakaró kutatása
ERS-2   1995.04.21. RA (Radar Altimeter), ATSR-2 (Along-Track Scanning Radiometer), SAR (synthetic aperture radar), Wind Scatterometer, MWR (Microwave Radiometer), GOME (Global Ozone Monitoring Experiment) lásd ERS-1, újabb funkciók: klorofill és vegetáció vizsgálat
 
Egy földrengés interferogramja Törökországban

ENVISATSzerkesztés

Az ESA (Európai Űrügynökség) földmegfigyelő műholdja, 2002.03.01-én állították pályára. Számos földmegfigyelő érzékelő-berendezéssel szerelték fel.[14] Öt évvel a tervezett élettartama után, 2012. április 8-án megszakadt vele a kapcsolat.[15]

kép szenzor teljes név típus alkalmazás kép
 
Az ENVISAT életnagyságú modellje
ASAR Advanced Synthetic Aperture Radar térképező radar felszínborítás-térképezés
 
Bretagne képe 3 ASAR felvétel alapján
GOMOS Global Ozone Monitoring by Occultation of Stars spektrométer globális ózon- és üvegházgáz térképezés
MERIS Medium Resolution Imaging Spectrometer multispektrális szenzor felszíni vizek megfigyelése, vegetáció felmérés, topográfia
MWR Microwave Radiometer mikrohullámú radiométer vízgőztartalom, talajnedvesség mérés, jégmegfigyelés
RA-2 Radar Altimeter 2 radaros magasságmérő domborzat térképezése, felszíni vízállás mérés, jégmegfigyelés és monitoring
SCIAMACHY Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography képalkotó spektrométer globális légkörmegfigyelés, troposzférikus és sztratoszférikus gázok mérése
MIPAS Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding interferométer légkörkémiai megfigyelések, szennyezőanyagok mérése
AATRS Advanced Along Track Scanning Radiometer radiométer felszínhőmérséklet mérése
DORIS Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite Doppler-hatáson alapuló helyzetmeghatározó rendszer pályaadatok, pontos helyzetmeghatározás
LRR Laser Retro-Reflector lézer pozíciómeghatározás elősegítése

A NASA földmegfigyelő műholdjaiSzerkesztés

műhold neve kép fellövés szenzorok és alkalmazás eredmények
Geosat 1985.03.12. Radar Altimeter: 5 cm-es pontosság, tengeri gravitációs mező mérése, vízszintváltozást okozó tényezők megfigyelése (cunami, hurrikán, áramlások, ár-apály)
 
A tengerfenék domborzata
Seasat   1978.06.26. Radar Altimeter: magasságmérés, Microwave Scatterometer: szélsebesség, szélirány mérése, Microwave Radiometer: vízfelszín hőmérsékletének mérése, Visible and Infrared Radiometer: felhőzet, szárazföld, vízfelületek megkülönböztetése, Synthetic Aperture Radar: tengeri jég megfigyelése
 
Los Angeles 1978-ban
Terra   1999.12.18. ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System), MISR (Multi-angle Imaging SpectroRadiometer), MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer), MOPITT (Measurements of Pollution in the Troposphere): környezeti monitoring, klímaváltozás kutatása[16]
 
Angkori romok Kambodzsában
Aqua   2002.05.04. AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS): felhőzet tulajdonságainak megfigyelése, tengerfelszíni vízhőmérséklet, szélsebesség mérése, hó és jég felületek detektálása, MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer): felhőmegfigyelés, légköri aeroszolok mérése, felszínborítás, tűz és vulkánok figyelése, AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit): légköri hőmérséklet, páratartalom mérése, AIRS (Atmospheric Infrared Sounder): légköri hőmérséklet, páratartalom, felszíni és vízhőmérséklet mérése, HSB (Humidity Sounder for Brazil): légköri páratartalom, CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System)[17]
 
MODIS kép a Kárpátokról

Nagyfelbontású kereskedelmi műholdakSzerkesztés

műhold fellövés pankromatikus felbontás (m) multispektrális felbontás (m) egyéb szenzorok felvétel
IKONOS[18] 1999.09.24. 0,80 4,00
OrbView-2 1997 SeaWiFS  
OrbView-3[19] 2003 1,00 4,00
GeoEye-1[20] 2008.09.06. 0,41 1,65
GeoEye-2 terv: 2011 vagy 2012 0,25
QuickBird[21] 2001.10.18. 0,60 2,40
WorldView-1[22] 2007.09.18. 0,50
WorldView-2[23] 2009.10.08. 0,46 1,84
EROS A 2000.12.05. 1,80
EROS B 2006.04.25. 0,70
Kompsat-2[24] 2006.07.28. 1,00 4,00

Radarfelvételek tulajdonságaiSzerkesztés

 
A radarhullámok polarizációja

A radaros távérzékelési eszközök az általuk kibocsátott hullámok visszaverődését mérik. A visszaverődés intenzitása alapján általában szürkeárnyalatos skálát használva ábrázolják a radarképet.

 • radarképen fekete felületek: sima felszínek, nyugodt vizű régiók, mert ezek gyakorlatilag tükörként viselkednek (tökéletes a visszaverődés), a beeső sugárzás nem az érzékelő antenna irányába verődik vissza
 • radarképen világos felületek: durva, érdes felszínek – olyan felszíni változások, melyek mérete hasonló a radar által kibocsátott hullámhosszhoz – (diffúz visszaverődés), szögletes objektumok (a sarokhatás miatt dupla visszaverődés)

A fémből készült objektumok is fényesen jelennek meg a radarfelvételeken, mivel nagy a dielektromos állandójuk. A talaj vagy a vegetáció nedvességtartalma is felerősíti a visszaverődés mértékét. A radarhullámok fontos tulajdonsága a polarizáció: mely síkban rezegnek a kibocsátott hullámok.

 • vízszintes (HH)
 • függőleges (VV)
 • keresztpolarizált (HV, VH)

Radaros műholdakSzerkesztés

műhold kép sáv hullámhossz (cm) alkalmazás kép
AIRSAR[25] P ~65 erdők megfigyelése
JERS–1[26] L 23,5 geológia, mocsarak, gleccserek megfigyelése
Almaz–1[27] S ~10 légköri mozgások, csapadék megfigyelése
ERS–1[28] C 5,66 kisebb tárgyak, növényzet megfigyelése, adatgyűjtés domborzati modellekhez
RADARSAT–1,2[29][30][31] C 5,66 kisebb tárgyak, növényzet megfigyelése, adatgyűjtés domborzati modellekhez
ENVISAT C 5,66 kisebb tárgyak, növényzet megfigyelése, adatgyűjtés domborzati modellekhez
RISAT–1 C 5,66 kisebb tárgyak, növényzet megfigyelése, adatgyűjtés domborzati modellekhez
TerraSAR-X[32] X ~3 térképezés, földhasználat-változás, tengerek és tengeri jég, gleccserek és hótakaró megfigyelése[33]
TanDEM-X[34] X ~3 adatgyűjtés domborzati modellekhez
CosmoSkyMed[35] X ~3 óceáni mozgások megfigyelése, adatgyűjtés domborzati modellekhez
katonai műholdak K ~1,2 hólefedettség

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Remote Sensing Tutorial. [2011. február 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 29.)
 2. BA Harrison, DLB Jupp: Introduction to Remotely Sensed Data (htm). [2009. február 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 25.)
 3. BA Harrison, DLB Jupp: Introduction to Remotely Sensed Data (htm). [2009. augusztus 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. május 25.)
 4. ESA Radar and SLAR Glossary. [2011. április 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 12.)
 5. ESA technológiák[halott link]
 6. keo-karisma.esrin.esa.int
 7. A légifotózásról. [2010. november 20-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 22.)
 8. Földmegfigyelési oktatási anyag – 2. rész[halott link]
 9. Földmegfigyelési oktatási anyag – 1. rész[halott link]
 10. A Landsat-program honlapja. [2013. március 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. július 24.)
 11. A Landsat-programról
 12. spotimage.com. [2011. november 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2018. július 24.)
 13. Az ERS honlapja. [2008. szeptember 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 17.)
 14. Az ENVISAT honlapja. [2000. december 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 12.)
 15. ESA declares flagship Envisat observing satellite lost, 2012-05-09
 16. A Terra műhold honlapja
 17. Az Aqua műhold honlapja
 18. IKONOS Satellite Images and Sensor Specifications. [2011. június 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 8.)
 19. OrbView-3 Fact Sheet
 20. About GeoEye-1. [2011. március 18-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 8.)
 21. QuickBird. [2008. május 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. május 17.)
 22. WorldView-1. [2011. január 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 8.)
 23. WorldView-2. [2008. október 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2008. szeptember 8.)
 24. The KOMPSAT-1 and 2 projects. [2011. november 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. március 8.)
 25. Az AIRSAR honlapja
 26. A JERS-1 az ESA Earthneen. [2010. május 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. december 15.)
 27. World Space Giude. [2010. július 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. december 15.)
 28. ESA ERS Mission. [2008. szeptember 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. november 17.)
 29. A RADARSAT-1 honlapja
 30. A RADARSAT-2 honlapja
 31. About Radarsat-2[halott link]
 32. TerraSAR-X Satellite and Mission. [2011. július 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. december 15.)
 33. Applications and utilisation
 34. TanDEM-X - a Valuable Partner for TerraSAR-X. [2011. július 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. december 15.)
 35. About COSMO-SkyMed

ForrásokSzerkesztés